17
2020
2021-07-20

Zaniedbania na lokalnej rzece


Z jednej strony wydawać by się mogło, że skoro Cetynia leży na terenie miasta, to właśnie na pracownikach tego urzędu spoczywa obowiązek dbania o jej stan. Z drugiej jednak strony w 2018 r. w naszym kraju utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, czyli państwowa osoba prawna, której głównym celem jest odpowiedzialność za zagospodarowanie wód, a dodatkowo w Sokołowie Podlaskim znajduje się Zarząd Zlewni, który jest jednostką tej organizacji, więc być może to właśnie przedstawiciele tej jednostki powinni dbać o nasze rzeki.

W związku z tym, że na podstawie przepisów prawa nie do końca da się jasno i stuprocentowo określić kto odpowiada za utrzymanie porządku na Cetyni, jeden z mieszkańców Sokołowa Podlaskiego, który mieszka w pobliżu rzeki i widzi jej opłakany stan na co dzień, postanowił ustalić winowajcę takiego stanu rzeczy. Niestety po rozmowie z przedstawicielami obu instytucji okazało się, że jak to w urzędach bywa, jedni zwalają winę na drugich i dalej nic nie jest jasne. Właśnie dlatego Pan Michał (imię zmienione) przyszedł do naszej redakcji i poprosił o pomoc w ustaleniu tego faktu.

Aby dowiedzieć się, na kim faktycznie spoczywa obowiązek dbania o stan rzeki w naszym mieście, skontaktowaliśmy się z przedstawicielami obu instytucji. Na szczęście dostaliśmy odpowiedź od każdej ze strony, w związku z czym mamy pełny ogląd na sytuację.

Według insp. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pawła Kura rzeka Cetynia na całej swojej długości, w granicach administracyjnych Miasta Sokołów Podlaski, należy do Skarbu Państwa i zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, gospodarowanie należy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dodał także, że powyższe wynika również z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm./ tj. art. 258, a jeżeli chodzi o kwestie utrzymania rzeki to zgodnie z art. 240 ust. 4 pkt. 8 p. w. odpowiedzialnym za utrzymanie i konserwacje Cetyni jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.
Dodatkowo inspektor poinformował nas, że Miasto Sokołów Podlaski, w ramach realizacji umowy z firmą HORTUS dotyczącą utrzymania zieleni, prowadzi utrzymanie Cetyni wzdłuż ul. Bulwar tj. na odcinku od ul. Siedleckiej do ul. Kosowskiej. Zadanie te jest jednak realizowane przez Miasto jedynie w formie grzecznościowej. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że Miasto Sokołów Podlaski kwartalnie odprowadza opłaty na konto PGW Wody Polskie za tzw. usługi wodne. Są to pieniądze, które według przedstawicieli Urzędu Miasta powinny być przeznaczane m. in. na utrzymanie wód płynących, w tym rzeki Cetynia. Art. 252 p. w. nakłada na Wody Polskie obowiązek prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej, pokrywającej z posiadanych środków zadania określone w przepisach prawa wodnego.

Z kolei przedstawiciele Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o informację w tym temacie zaznaczyli, że faktycznie zgodnie z art. 240 ust.4 Ustawy Prawo wodne utrzymaniem rzeki Cetynia zajmuje się Zarząd Zlewni Sokołów Podlaski, niemniej jednak rzeka Cetynia w obszarze miejskim, tj. na długości 3 865 m powinna być utrzymywana przez Miasto Sokołów Podlaski. Związane jest to z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta do rzeki Cetyni. Kwestie konserwacji rzeki Cetynia zostały uregulowane w czterech Decyzjach wodnoprawnych wydanych przez Starostę Sokołowskiego w 2015 i 2017 roku. Na Miasto Sokołów Podlaski w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami: C6a, C11, C0 i A8 do rzeki Cetynia nałożono obowiązek konserwacji rzeki Cetynia od wylotu do granic administracyjnych miasta.
Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony tj.: dot. wylotu C6a - do 04.08.2025 roku, dot. wylotu C11 - do 20.08.2025 roku, dot. wylotu C0 - do 11.09.2027 roku i dot. wylotu A8 - do 21.06.2027 roku.
Dodatkowo przedstawiciele PGW zaznaczyli, że rzeka Cetynia corocznie jest wprowadzana do planu robót utrzymaniowych.
W okresie działalności PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. w latach 2018 – 2021 w miejscach poza granicami miasta, za które odpowiada ta instytucja wykonywano następujące roboty utrzymaniowe:
• W roku 2018 na roboty utrzymaniowe rzeki Cetynia polegające na ręcznym i mechanicznym koszeniu porostów ze skarp, poboczy i dna rzeki z wygrabieniem, ręcznym ścinaniu i karczowaniu śr. gęstości krzaków i poszycia ze skarp i poboczy, rozdrobnieniu gałęzi rębakiem, rozbiórką tam bobrowych oraz pracami porządkowymi polegającymi na zbieraniu śmieci
i nieczystości z rzeki i poboczy – wydatkowano ok. 58 tyś złotych.
• W roku 2019 na roboty utrzymaniowe rzeki Cetynia wydatkowano ok. 58 tyś zł oraz w tym samym roku wykonano remont budowli piętrzących za wartość brutto 11,5 tyś zł.
• W roku 2020 na roboty utrzymaniowe rzeki Cetynia wydatkowano kwotę 28 tyś zł.
• W roku 2021 na roboty utrzymaniowe rzeki Cetynia po rozstrzygnięciu przetargu wartość robót wyniesie ok. 98 tyś złotych.
Dodatkowo zaznaczyli, że mając na uwadze obecny stan zaniedbania rzeki Cetynia, ogłosili przetarg na utrzymanie odcinka biegnącego przez miasto i podkreślili, iż będą egzekwować obowiązujące zapisy w decyzjach wodnoprawnych, nakładających na Urząd Miasta utrzymanie rzeki Cetyni.

K. W.

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

ci ludzie siedzą i biorą kasę pytam się za co

xvcx
2021-07-21 07:56:24
Strona 1/1


Dane kontaktowe