17
2020
2021-05-11

Nałożyli kary na 125 tysięcy złotych


W piątek 7 maja w trybie hybrydowym odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Jedną z kwestii poruszonych podczas obrad była ocena stanu sanitarnego powiatu w 2020 r. Raport w tym zakresie przedstawiła dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – Marzenna Hardej.

Na początku opowiedziała o sposobach zwalczania epidemii wywołanej przez koronawirusa oraz o działaniach inspekcji. Dodała, że wirus SARS-CoV-2. wywołuje ostrą niewydolność oddechową, a osoba zakażona może być skąpo objawowa lub też może posiadać wiele objawów klinicznych. Związane jest to również z chorobami towarzyszącymi, które najczęściej dosięgają nasze społeczeństwo. Do końca 2020 r. na świecie potwierdzono 81 miliona zakażeń, a niemal 1,8 miliona osób zmarło. W Polsce w tym czasie potwierdzono prawie 1,3 miliona zakażeń i wystąpiło ponad 28, 5 tysiąca zgonów.

W powiecie sokołowskim do końca 2020 r. zarejestrowano 1333 osoby zakażone oraz 24 zgony z powodu epidemii. - W ramach nadzoru nad przestrzeganiem nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID pracownicy sekcji i samodzielnych stanowisk wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim przeprowadzili 335 kontroli. Były to kontrole sklepów spożywczo-przemysłowych, wielkopowierzchniowych jak i mniejszych, siłowni, stacji paliw, drogerii, miejsc noclegowych, restauracji, aptek oraz zakładów pracy – poinformowała.

W ramach tych kontroli wydano 6 pouczeń, nie wydano natomiast żadnych mandatów. Na podstawie notatek otrzymanych od organów porządkowych – policji, straży miejskiej (większość z Warszawy) wystawiono 21 decyzji o nałożeniu administracyjnych kar pieniężnych za niestosowanie się do ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego nakazów, zakazów lub ograniczeń. Ich łączna kwota to 125 tysięcy złotych. Od 5 decyzji strony odwołały się do Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego. W mocy utrzymane zostały 4 decyzje, natomiast jedna, ze względu na zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie trwania postępowania, została uchylona.
Kary te dotyczyły m. in. nieprzestrzegania obowiązku zakrywania przy pomocy odzieży lub maski ust i nosa, nieprzestrzegania zakazu korzystania z miejsc publicznych oraz złamania obowiązku kwarantanny.

Ze względu jednak na złą sytuację ekonomiczną stron, niewskazującą na możliwość spłaty zaległości nawet w ratach, zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej umorzono pięć postępowań na łączną kwotę 25 000 zł. Część pozostałych spraw jest jeszcze w trakcie rozpatrywania, natomiast większość została przesłana do właściwych powiatowych nadzorów sanitarnych.

W 2020 r. na ternie powiatu przeprowadzono 1333 dochodzenia epidemiologiczne związane z pozytywnym wynikiem w kierunku SARS-CoV-2. Od początku epidemii hospitalizowanych było 195 osób. 1177 osób objętych było izolacją domową, a 7 osób przebywało w izolatorium w Siedlcach. Kwarantanną domową objęto 5223 osoby, z czego 2465 osób podlegało kwarantannie z mocy decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – w wyniku kontaktu bezpośredniego z osobą zakażoną, 1737 osób odbywało kwarantannę z mocy rozporządzenia po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast 1021 osób podlegało kwarantannie jako domownicy osoby z bezpośredniego kontaktu.

Od początku epidemii 1209 osób uznano za ozdrowieńców, natomiast 24 osoby zmarły w wyniku COVID-19 oraz chorób współistniejących. Po przedstawieniu raportu Radny Puścion poprosił o omówienie procesu nakładania kar przez Państwowy Inspektorat Sanitarny. Kontrole przeprowadzane są wspólnie z Policją i w momencie naruszenia przepisów, jeżeli chodzi o brak maseczki, taka osoba powinna być ukarana przez Policję mandatem karnym. Jeśli natomiast chodzi o obiekty żywieniowe, kontrola również dokonywana jest z Policją. Jeśli są naruszenia, wydawana jest decyzja administracyjna o nakazie zamknięcia obiektu w trybie natychmiastowym. W późniejszym czasie Policja sprawdza, czy obiekt rzeczywiście został zamknięty, a jeżeli nie, może nałożyć na właścicieli obiektu mandat karny.

Radny Puścion zauważył, że wiele decyzji wydawanych przez Inspekcje Sanitarne jest uchylanych przez Sądy z powodu nieprzeprowadzenia postępowania administracyjnego, do którego Państwowy Inspektorat Sanitarny jest zobowiązany ustawą.


K. W.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe