17
2020
2021-04-27

Matura w nowym wydaniu


Pandemia koronawirusa sparaliżowała wiele różnego rodzaju branż, negatywnie wpłynęła również na działalność instytucji i ustalony od lat porządek. Nie inaczej było z egzaminami maturalnymi. W 2020 r. maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości później niż jak to do tamtej pory bywało w maju. Jak wyglądają zasady organizacji egzaminów w tym roku? Sprawdźmy. 

W 2021 roku terminy egzaminów są zgodne z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj. Oznacza to, że odbędą się w standardowym majowym terminie.

Przed egzaminami nie będzie testów na obecność koronawirusa, natomiast podobnie jak w 2020 roku zostaną one przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym. Jeśli chodzi o egzaminy ustne, podejdą do nich jedynie osoby, które potrzebują wyniku z egzaminu ustnego w rekrutacji na uczelnie za granice. Reszta przystąpi jedynie do egzaminów pisemnych.

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Oprócz tego zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

Osoba, która przechorowała COVID-19 oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania

Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę. 
z wodą.

Info. CKE
Opr. K. W. 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe