17
2020
2013-09-06

Zwrot pieniędzy za podręczniki


Księgarnie oraz sklepy z używanymi podręcznikami szkolnymi w ostatnich dniach przeżywają oblężenie. Wszystko za sprawą rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Dla rodziców jednak jest to bardzo trudny okres...

Kwoty, które należy przeznaczyć na zakup podręczników szkolnych, są kolosalne. Im dziecko starsze, tym wydatki są coraz wyższe. Najdroższe są książki do nauki języków obcych. Komplet składający się z podręcznika oraz ćwiczenia może kosztować nawet około 100 złotych.  Kompletne wariactwo... Świat idzie do przodu, książki drożeją, a pensje stoją w miejscu.
W tym skrajnym pesymizmie należy jednak pamiętać o czymś takim, jak wyprawka szkolna.
Sporo rodziców nawet nie wie, że przysługuje im prawo do skorzystania z rządowego programu pod nazwą „Wyprawka szkolna 2013”. Program ten uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów przeznaczonych na zakup podręczników szkolnych.
Co ważne, program skierowany jest nie tylko dla rodzin o bardzo niskich dochodach. O dofinansowanie, niezależnie od dochodu, mogą ubiegać się również rodziny wielodzietne, czyli posiadające przynajmniej troje dzieci w wieku poniżej 18 lat.
W roku szkolnym 2013/2014 programem objęci są uczniowie rozpoczynający naukę w klasach l-lll oraz V klasie szkoły podstawowej. Wśród młodzieży na pomoc mogą liczyć uczniowie ll klasy zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego oraz technikum, ogólnokształcącej szkoły muzycznej l stopnia, klasy ll liceum plastycznego oraz uczniowie 2 lub 8 klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Na dofinansowanie mogą liczyć również uczniowie niesłyszący, słabowidzący, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z upośledzeniem umysłowym. 
Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 456 złotych. Wyjątkiem są klasy pierwsze szkoły podstawowej; w tych rodzinach dochód na osobę nie może przekroczyć 539 złotych. 
Jeśli dochód jest wyższy, a rodzina nie jest wielodzietna, również można ubiegać się o dofinansowanie. Dyrektor szkoły w szczególnych przypadkach może podjąć decyzję o przyznaniu środków tym rodzinom, w których dochód jest wyższy. Muszą być jednak ku temu szczególne uzasadnienia. Wnioski należy składać u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w terminie wyznaczonym przez wójta lub burmistrza.
 
KAMIL WASZCZUK

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe