17
2020
2013-01-11

ZOL Wyrozęby w Sokołowie


Od pewnego czasu dużo emocji wśród mieszkańców  powiatu sokołowskiego budziła sprawa przeniesienia do szpitala powiatowego Zakładu Opieki Leczniczej w Wyrozębach. Nowa dyrektor SP ZOZ Ewa Wojciechowska zaproponowała w ramach restrukturyzacji i odzyskania płynności finansowej szpitala pewne zmiany. Decyzja zapadła na ostatniej sesji powiatu,  która odbyła się pod koniec grudnia ub.r.
Chodziło przede wszystkim o przeniesienie ZOL w Wyrozębach na zlikwidowany tzw. odcinek B oddziału chirurgii. Obecnie oddział ten składa się z dwu odcinków A i B. Zdaniem dyrekcji wystarczający dla dobrego funkcjonowania oddziału będzie odcinek B. Jednak pomysł ten nie spodobał się lekarzom pracującym na tym oddziale z senatorem Waldemarem Kraską na czele. W obronie placówki w Wyrozębach w imieniu mieszkańców stanęła również wójt gminy Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz. Pomiędzy dyrekcją, senatorem Kraską, chirurgami pracującymi w sokołowskim szpitalu, a nawet mazowieckim konsultantem do spraw chirurgii zaczęły krążyć pisma. Każda ze stron przedstawiała swoje argumenty i uzasadniała swoje racje. - Redukcja oddziału o co najmniej 10 łóżek spowoduje ograniczenie dostępności do świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej, jak i innych świadczeń zdrowotnych, które mogą być wykonywane w jej ramach, np.: chirurgii urazowo – ortopedycznej czy urologii - stwierdzili protestujący lekarze chirurdzy. Senator W. Kraska dodał, że przeniesienie ZOL-u na odcinek B będzie powodem tego, iż w przyszłości nie będzie możliwości rozszerzenia działalności oddziału o inne specjalności zabiegowe. Wojewódzki konsultant medyczny do spraw chirurgii dr hab. n. med. Mariusz Frączek apelował o rozwagę. Pisząc między innymi: - zmniejszenie liczby łóżek chirurgicznych w sokołowskim SP ZOZ, niezależnie od intencji zarządzających, doprowadzi do ograniczenia dostępności do procedur chirurgicznych, a specyfiką działań oddziału pracującego w trybie ostro-dyżurowym jest konieczność pozostawienia wolnych łóżek na wypadek przyjęć  nagłych. Wójt gminy Repki przekonywała w swoim liście o pozostawieniu placówki w dotychczasowym kształcie. - Działalność ZOL w Wyrozębach jest niezwykle potrzebna i ważna dla mieszkańców powiatu sokołowskiego. Zła sytuacja SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim nie może być usprawiedliwieniem dla likwidacji działalności leczniczej w Wyrozębach. W obiektach na terenie Wyroząb zostało przeprowadzonych szereg remontów i działań dostosowawczych dla potrzeb ZOL. W ciągu całego roku jest tam 100 % obłożenie chorymi, a nawet stosuje się tzw. „dostawki”. Kolejka chorych do przyjęcia jest przez cały rok. Ujemny wynik finansowy wynika ewidentnie ze złego zarządzania tą placówką, podobnie jak i w całym SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. Rozumiem potrzebę właściwego wykorzystania bazy materialnej, proponuję jednak poczynienie stosownych kroków w ramach obiektu szpitala w Sokołowie Podlaskim, a może należałoby rozpatrzyć rozszerzenie usług kontraktu ZOL w ramach wolnych i niewykorzystanych miejsc w Sokołowie Podlaskim. ZOL w Wyrozębach ma 45 łóżek dla pacjentów i 2 szt. tzw. „dostawki”, czyli łącznie 47 chorych. Zatrudnienie wynosi 45 etatów. Oprócz środków otrzymywanych z kontraktu, chorzy wpłacają 70 % otrzymywanych świadczeń. W obiekcie Wyrozęby mieści się również Wiejski Ośrodek Zdrowia, w którym opieką POZ objętych jest około 2500 mieszkańców, to są również środki na utrzymanie obiektów w Wyrozębach. Placówka w Wyrozębach winna być zrestrukturyzowana, a nie likwidowana – zaapelowała K. Mikołajczuk-Bohowicz.
Można się było spodziewać, że problem zostanie postawiony również podczas sesji powiatu sokołowskiego, która odbyła się we wtorek, 18 grudnia. Tak też się stało. Powiat jest organem założycielskim dla sokołowskiego szpitala. Wprowadzony pod obrady punkt dotyczył przeniesienia ZOL w Wyrozębach. Przewodniczący rady Antoni Czarnocki przez kilkanaście minut czytał korespondencję jaka w ostatnich tygodniach była prowadzona w sprawie przeniesienia zakładu opieki leczniczej. Następnie zarządził dziesięciominutową przerwę, która przeciągnęła się praktycznie do ponad godziny. Odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji zdrowia rady powiatu. W głosowaniu radni podjęli uchwałę zmieniającą statut szpitala, a tym samym zgadzając się na zaproponowane przeniesienie ZOL w Wyrozębach do SP ZOZ w Sokołowie. Na pytanie co stanie się z budynkiem po tej placówce zarząd powiatu na razie nie wie. Będą trwały rozmowy i po nich zostaną podjęte decyzje.
LESZEK KOPER

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe