17
2020
2019-07-16

Znane są wyniki tegorocznych matur!


Znamy wstępne wyniki egzaminu dojrzałości, który w maju pisali uczniowie klas trzecich liceum i klas czwartych technikum w szkołach w powiecie sokołowskim.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne były na poziomie podstawowym, chętni mogli je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów w powiecie sokołowskim z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 47,17 procent punktów możliwych do zdobycia, zaś średni wynik z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 60,15 procent. Tradycyjnie język angielski był najchętniej wybieranym przez uczniów przedmiotem spośród języków obcych, średni wynik na poziomie podstawowym to 69 procent. Drugi w kolejności język rosyjski wybrało 22 procent maturzystów, uzyskując na poziomie podstawowym 53,85 procent. Język niemiecki z kolei wybrało 3 procent abiturientów, uzyskując na poziomie podstawowym 71,57 procent. Każdy maturzysta obowiązkowo przystępował również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W powiecie spośród wszystkich przedmiotów dodatkowych najlepiej wypadła fizyka. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło 26 uczniów, uzyskując średni wynik na maturze 56,77 procent, przy średnim wyniku w kraju 42 procent.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie do egzaminu maturalnego przystąpiło 149 tegorocznych absolwentów. 147 osób zdało maturę (98,66 proc.), dwie osoby nie zdały, z czego jedna ma możliwość poprawki w sierpniu. Z języka angielskiego i matematyki były także matury zdane na maksymalne 100 procent. Do języka polskiego rozszerzonego przystąpiło 19 uczniów, ze średnim wynikiem 56,47 procent, zaś z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 75 abiturientów, uzyskując średni wynik 63,7 procent. Matematykę na poziomie rozszerzonym zdawało 51 uczniów, uzyskując średni wynik 46,47 procent. Dyrektor Teresa Oliwińska nie kryła radości z wyników tegorocznych matur, podkreślała, że duża grupa uczniów ma szansę bez problemu dostać się na studia.

W Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza do matury przystąpiło 55 abiturientów, wszyscy zdali egzamin maturalny (100 proc.) Do egzaminu na poziomie rozszerzonym z matematyki przystąpiło w szkole 31 uczniów ze średnim wynikiem 66,13 procent, zaś do języka polskiego 5 uczniów ze średnim wynikiem 83,20 procent. Język angielski rozszerzony zdawało 33 uczniów, uzyskując średnią 68,67 procent. Spośród wyników z rozszerzonej matematyki i angielskiego było kilka matur napisanych powyżej 90 procent możliwych do uzyskania punktów.

W Zespole Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego do matury przystąpiło 117 abiturientów - 33 uczniów zdających w II Liceum Ogólnokształcącym oraz 84 w Technikum nr 1. W technikum maturę zdało 63 uczniów (75 proc.), 7 uczniów nie zdało, 14 ma prawo do poprawki. Najlepiej na egzaminie poradziły sobie klasy: technikum logistyk spedytor (86 proc.), technik logistyk mechanik (81 proc.) oraz jak zwykle technikum informatyczne, gdzie zdawalność wyniosła (72 proc.).

W Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego im. W. S. Reymonta, którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do egzaminu maturalnego zdecydowało się podejść 72 tegorocznych absolwentów spośród 88 uczniów kończących szkołę. Pozytywnie maturę zdało 47 uczniów (65 proc.), 20 osób jest uprawnionych do poprawki. Pięć osób nie będzie miało szans w tym roku na poprawienie egzaminu, ponieważ nie zaliczyły więcej niż jednego przedmiotu. Najlepiej matura wypadła w klasach technik mechanizacji rolnictwa (65 proc.). Nie wszyscy uczniowie zdecydowali się przystąpić do egzaminu maturalnego, koncentrując się głównie na egzaminie zawodowym. Okolice Sokołowa Podlaskiego to tereny typowo rolnicze. Uczniowie kończący technika rolnicze nabywają konkretne uprawnienia zawodowe, co jest szczególnie ważne dla przyszłych rolników.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Kosowie Lackim do egzaminu maturalnego przystąpiło 9 abiturientów. Spośród osób, które nie zaliczyły egzaminu, wszyscy mają szansę poprawiać maturę w sierpniu.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 procent punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Ci uczniowie, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu, będą mieli szansę poprawić go 20 sierpnia.

W kraju maturę zdało 80,5 procent abiturientów, prawo do poprawki ma 12,9 procent, a nie zdało 6,6 procent. W województwie mazowieckim maturę zdało 82,9 procent abiturientów, a do poprawki może przystąpić 11,7 procent, a nie zdało 5,4 procent.

Ewelina Wolska  

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe