2
2020
2012-03-02

Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym


Podstawę prawną zmian stanowią przepisy podjętej w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzane zmiany wynikają z potrzeb polskiej gospodarki
i rynku pracy, jak również z zobowiązań Polski, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej – informuje wicestarosta Marta Sosnowska.

Zgodnie z założeniami reformy zmianie ulegną typy szkół ponadgimnazjalnych. Co to znaczy? Zamiast dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata funkcjonować będzie trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa. Natomiast licea profilowane zostaną zlikwidowane. Reforma nie ominie również  uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. Do 31 sierpnia 2015 r., organy prowadzące będą musiały zlikwidować te szkoły lub przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych, gdzie absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę począwszy od II klasy. W dalszym ciągu, strukturę szkół ponadgimnazjalnych będą tworzyć trzyletnie licea ogólnokształcące, szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku oraz trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.- dodaje Marta Sosnowska.

 W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie będzie szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych, które będą oferowały kształcenie tylko w części zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa. Wszystkie osoby dorosłe, które zechcą zmienić zawód lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje będą mogły korzystać wyłącznie z kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Od 1 września 2012 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe będzie również wdrażana nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, która dokładnie opisuje proces kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawa ta ma na celu  podniesienie jakości kształcenia realizowanego w szkołach oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych pragnących zmienić zawód bądź uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Podjęte w dniu 16 lutego 2012 r. przez Radę Powiatu Sokołowskiego uchwały
w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r. I Liceum Profilowanego
i w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata
w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową (obie szkoły wchodzą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim) rozpoczynają odpowiednio procedurę likwidacyjną bądź przekształceniową tych szkół, zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy.

Warto podkreślić fakt, że uczniowie, którzy podjęli naukę przed 1 września 2012r. ukończą ją na starych zasadach. Reforma obejmie uczniów, którzy rozpoczną naukę jesienią tego roku.

 

JF

« wróć | komentarze [2]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Widocznie nie ma potrzeby podnoszenia wiedzy bo w kilku zakładach i tak zatrudniają bez matur a co mówić o wyższym?

pst...
2012-03-05 21:29:57

Reforma, reforma, reforma, reforma reformy, reforma reformy reformy, która to już reforma? A efekty? Matura na 30% obecnie dostępna już dla niepiśmiennych w pełni, hordy niedouczonych licencjatów i "magazynierów" z pretensjami naturalnie, a w ich masie, jeśli nie mają układów, giną naprawdę dobrze wykształceni. Reforma to inflacja matur, dyplomów wyższych uczelni itd. Reforma ... Kolejna sprawa, szkoły te lepsze i te gorsze przestają uczyć matematyki, fizyki, historii literatury polskiej, a zaczynają uczyć rozwiązywania testów. I pod klucz odpowiedzi. Teraz jeszcze praktycznie znosi się nauczanie klasycznych przedmiotów jak fizyka, chemia historia na rzecz eksperymentów pseudodydaktycznych. Skutek będzie oczywisty; nieuctwo od Bałtyku po Tatry, od Odry po Bug! Zakasać więc musicie nauczyciele rękawy, ze śpiewem na ustach wdrożyć kolejny knot reformy. I nie patrzcie, że dla wielu zabraknie godzin, tym się nie zrażajcie, bowiem reforma albo śmierć. A, zapomniałem, trzeba jeszcze ze dwie szkoły zlikwidować, ale to Was nie zniechęci, prawda? A może władze samorządowe tupną nogą i oddadzą rządowi szkoły? Nie chcemy niemądrych reform i odpowiedzialności za oświatę... Się rozmarzyłem, ...

Algorytm likwidacji
2012-03-02 13:15:21
Strona 1/1


Dane kontaktowe