17
2020
2018-08-28

Zmiany w ordynacji wyborczej


Za niespełna dwa miesiące wybierzemy radnych gmin, powiatów, sejmików województw, a także wójtów i burmistrza Sokołowa Podlaskiego. Choć od momentu ogłoszenia daty wyborów przez premiera Mateusza Morawieckiego formalnie ruszyła kampania wyborcza, to jeszcze nie wszyscy kandydaci oficjalnie ogłosili swój start w jesiennych wyborach, a kolejne nazwiska poznamy zapewne tuż po wakacjach. Nowych przedstawicieli lokalnych władz samorządowych wybierzemy już na nowych zasadach, ponieważ 31 stycznia weszła w życie ustawa zmieniająca zapisy w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz w Kodeksie Wyborczym.

Przede wszystkim zmiany w ordynacji wyborczej wprowadzają wydłużenie kadencji organów stanowiących gmin, powiatów
i województwa z 4 do 5 lat. Zasada ta oznacza, że także 5 lat trwać będzie kadencja m.in. wójta i burmistrza. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, kandydaci będą mogli ubiegać się o mandat tylko do jednego organu. Zatem na przykład kandydat na wójta będzie mógł ubiegać się równocześnie o mandat tylko do Rady Gminy. Niedopuszczalne będzie jednoczesne kandydowanie do Rady Powiatu czy też Sejmiku Województwa.

Radnych w dalszym ciągu będziemy wybierali w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW-y), które według nowej ordynacji obowiązywały będą obecnie jedynie w gminach do 20 tys. mieszkańców. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego
w wyborach do Rady Powiatu w powiecie sokołowskim wybranych zostanie 17 radnych, do poszczególnych Rad Gmin wybranych zostanie 15 radnych, również 15 do Rady Miasta w Sokołowie Podlaskim.

Ustawa wprowadza też m. in.: dwukadencyjność wójtów i burmistrzów. Osoby, które zostały uprzednio w danej gminie dwukrotnie wybrane na to stanowisko, nie będą miały prawa wybieralności w tej gminie w kolejnych wyborach. Zakaz ten będzie stosowany od przyszłych wyborów, zatem jego pełne zastosowanie nastąpi dopiero w 2028r., kiedy upłyną (obecnie przedłużane do 5 lat) dwie kadencje samorządowe.

Ustawa wprowadza też dwa rodzaje komisji obwodowych: jedną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia wyników głosowania. Pierwsza będzie przekazywać drugiej m.in. urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowania. Druga komisja będzie zaczynać pracę po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym.

Ponadto zmieniła się definicja znaku „x” stawianego na karcie do głosowania. Obecnie „x” oznacza: „co najmniej dwie linie, które przecinają w obrębie kratki”, co w założeniu autorów ma zmniejszyć liczbę nieważnie oddanych głosów. Dotychczas konieczne były dwie linie. Na ważność głosu nie wpłyną także dodatkowe wpisy, zamazania, skreślenia, w tym poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania.

Nowe zasady ograniczają możliwość głosowania korespondencyjnego, przyznając to prawo wyłącznie wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ust. z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zatem z powyższego przywileju nie będą mogły już skorzystać osoby starsze i Polacy mieszkający za granicą.

Zmiana w Kodeksie Wyborczym zmienia również zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nowelizacją od nowej kadencji wszystkie obrady gminy, powiatu i sejmiku województwa będą transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Wykazy głosowań radnych miałyby być niezwłocznie upubliczniane w Internecie. Zmienią się także zasady prowadzenia obrad. Pytania i interpelacje będą składane tylko na piśmie.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym o północy 16 września mija ostateczny termin zgłaszania list kandydatów na radnych wszystkich szczebli, a 26 września też o północy mija termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Głosować będziemy w niedzielę 21 października w godzinach 7.00 – 21.00. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada.

Ewelina Wolska 

« wróć | komentarze [2]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

PiSiory zafałszują wybory na 100%. Dyktatura jak w Rosji i Chinach. Polska będzie krajem azjatyckim, a nie europejskim. Kaczor kopią Putina


2018-08-28 10:27:53

Ordynacja ustawiona pod PiS.

Gonzo
2018-08-28 10:23:23
Strona 1/1


Dane kontaktowe