2
2020
2012-12-07

Zgodnie z kodeksem wyborczym


Jedną z ważniejszych uchwał, którą na ostatniej sesji podjęli radni gminy Sokołów Podlaski był podział gminy na stałe obwody głosowania.
Zgodnie z ustawą, Kodeks wyborczy nakłada na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania. Ten obowiązek dotyczy wszystkich gmin. Nowy podział na obwody głosowania ma zastosowanie do wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili uchwalenia tego podziału. Natomiast w wyborach samorządowych będzie miał zastosowanie podczas wyborów na kadencję 2014 – 2018.
Rada gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, w drodze uchwały na wniosek wójta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców.
Obecnie na terenie Gminy Sokołów Podlaski jest 7 obwodów głosowania. Są to obwody bardzo zróżnicowane pod względem ilości mieszkańców, a tym samym i wyborców. W najmniejszym obwodzie, tj. w Ząbkowie-Kolonii jest 378 mieszkańców, w największym znajdującym się w Czerwonce jest - 1 563. Mając kilkakrotnie więcej wyborców Obwodowa Komisja Wyborcza w Czerwonce jest bardzo obciążona i wyniki głosowania są dostarczane ze znacznym opóźnieniem w stosunku do innych komisji. Może to mieć wpływ na sprawność i prawidłowość działania komisji i wywoływać skargi. Mając to na uwadze, obecny projekt wprowadza bardziej wyrównanie obciążenie poszczególnych komisji wyborczych. Zachowuje się przy tym zasadę, że wszyscy wyborcy z danego okręgu wyborczego przypisani są do tej samego obwodu głosowania.
W stosunku do stanu obecnego zmiana następuje w okręgu wyborczym nr 15 (Kosierady Wielkie, Węże), zamiast w lokalu wyborczym w Czerwonce, wyborcy będą głosować w Przywózkach. Jest to powrót do istniejącego wcześniej stanu. Kolejna zmiana dotyczy okręgu wyborczego nr 10 (Brzozów, Brzozów-Kolonia, Chmielew). Z obwodu nr 7 w Czerwonce okręg ten przechodzi do obwodu nr 5 w Grochowie. Są to podobne odległości i dojazd jest zapewniony dobrą drogą. Jest też ten sam obwód szkolny. Wszystkie obwody w tej części Gminy będą miały po 2 okręgi wyborcze.
Zmiana dotyczy także sołectwa Przeździatka-Kolonia. Obecnie jest w obwodzie nr 7 (Nowa Wieś). Po zmianie okręgu wyborczego, sołectwo to jest razem z Ząbkowem-Kolonią i Ząbkowem. Uzasadnione więc jest, aby głosowano w lokalu wyborczym znajdującym się w Ząbkowie-Kolonii. Są to też podobne odległości, i podobny dojazd. Obwód wyborczy w Kolonii-Ząbków pozostanie nadal z najmniejszą liczbą mieszkańców, ale zwiększy się w stosunku do stanu obecnego.
Największym obwodem wyborczym będzie teraz Obwód Wyborczy nr 1 z siedzibą w b. budynku Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim. Niestety, nie ma jednak racjonalnych propozycji, aby ten stan zmienić, ani przez przeniesienie niektórych sołectw do innego obwodu, albo też poprzez utworzenie dodatkowego obwodu głosowania.
Wprowadzane zmiany będą wymagały skutecznego dotarcia z informacją do naszych mieszkańców, zarówno po wprowadzeniu tych zmian w życie, jak i przed samym głosowaniem. Kodeks wyborczy i przepisy go wprowadzające obligują do wyznaczenia odpowiedniej liczby lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Do końca 2014 r. musi być przynajmniej 1/5 takich lokali. Obecnie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 29 lipca 2011 r. spełniają lokale znajdujące się w Szkołach Podstawowych w Grochowie i w Nowej Wsi.

LK

« wróć | komentarze [4]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Jeśli wójt nie spełnia warunków to go nie wybierajcie.

Jan
2012-12-17 13:30:10

Zastanawiające, dlaczego ludzie obecnego wójta tak nakreślili nowe okręgi wyborcze żeby on przegrał wybory.

KK
2012-12-16 17:09:57

Gdyby ktoś przed wyborami wójta mi powiedział,że pan Pasik jest tak niekompetentny,to bym się kłócił. Z perspektywy czas, będą sołtysem, zmieniłem zdanie. To naprawdę jest pan nie nadający się na funkcję wójta.Wybory za niespełna 2 lata. Apeluję do wszystkich sołtysów gminy Sokołów Podlaski. Dość pana Pasika!. Z takim hasłem pójdźmy do wyborów w 2014r.


2012-12-16 13:13:36

A może w Grochowie i Nowej Wsi też nie spełniają tych warunków.Podobnie jak nam panujący ze swoją księżną.Tylko co na to tworzący mięśnie.

gibon
2012-12-15 18:05:28
Strona 1/1


Dane kontaktowe