2
2020
2017-06-21

Z burmistrzem Miasta nie tylko o odznaczeniu


Jak informowaliśmy w poprzednim numerze naszego tygodnika, Bogusław Karakula, Burmistrz Miasta Sokołów
 Podlaski, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego” (29 maja), został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z tej okazji poprosiliśmy włodarza naszego miasta o informację na temat tego wydarzenia.

- Order otrzymałem za dotychczasową pracę w samorządzie. Jestem bardzo dumny z tego powodu, że ktoś docenił mojezaangażowanie, a docenili to przede wszystkim radni, którzy wystąpili z wnioskiem do pana prezydenta o przyznanie mi takiego odznaczenia – krótko podsumował burmistrz. 
Przy okazji zapytaliśmy, co nowego w Parku Przemysłowym, poza tym, że po sąsiedzku, na terenie dawnej cukrowni wyrósł Park Handlowy, zatrudniający ponad sto osób.     
- Jeśli chodzi o Park Przemysłowy, to wiele tam się dzieje. Prawie wszystkie budynki i działki są wynajęte albo wydzierżawione.  Trwają prace dokumentacyjne, bo istniejące budynki trzeba przystosować pod konkretne działania, a jeśli ktoś chce budować coś nowego, to musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, wykonać projekt techniczny, otrzymać pozwolenie na budowę. Są to dosyć długie procedury. Poza tym ostatnio udało nam się wyłonić oferenta na budynek po warsztacie elektrycznym. 28 maja otworzyliśmy strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest już wszystko gotowe, straż się powoli przeprowadza ze swojej starej strażnicy. Firmy transportowe na terenie Parku rozwijają się, utwardzają te place, które nie były jeszcze utwardzone, ogrodzili je i prowadzą swoją działalność. Dla miasta jest wymierny efekt. Teren, który należał do Krajowej Spółki Cukrowej był bardzo zdewastowany, zdegradowany i ktoś powinien odpowiedzieć za doprowadzenie do takiego stanu. W tej chwili wygląda to zupełnie inaczej. Została nam do rewitalizacji część budynków, na które zabrakło środków finansowych – kotłownia, laboratorium. Mamy złożony kolejny wniosek do RPO o dofinansowanie ich rewitalizacji. Jeśli nam się uda pozyskać środki unijne, to wszystko będziemy kończyć - zapewnił.
Burmistrz potwierdził również, że w Parku Przemysłowym dwie firmy podejmą produkcję. Poinformował, że przygotowana jest dokumentacja wzmocnienia ścian budynku - hali o powierzchni 1500 m2. W tej hali umieści swoją produkcję jedna z firm, zarejestrowana w Sokołowie spółka z udziałem kapitału zachodniego.   Druga firma, polska, ma spoza Sokołowa przenieść tutaj produkcję. Prawdopodobnie nastąpi to w tym roku. Na razie burmistrz nie zdradził rodzaju produkcji. 
Czytelników zainteresuje zapewne, co z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski. Burmistrz potwierdził, że Program, po społecznych konsultacjach został przyjęty przez Radę, zatwierdzony, rozliczony. W tej chwili prowadzone są prace dokumentacyjne. Miasto aplikuje również do RPO. W planach jest rewitalizacja kamienic wzdłuż ulicy Długiej w starej części miasta.  
Kolejna sprawa to zmiany w sieci szkół i plan utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia. 
- W budynku obecnego Publicznego Gimnazjum nr 2 od września zostanie reaktywowana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 i powstaną dwa zamiejscowe oddziały Miejskiego Przedszkola nr 2. W tym samym budynku od września 2018 r. zacznie funkcjonować Publiczna Szkoła Muzyczna. Wcześniej nie jest to możliwe, trzeba uzyskać wszystkie pozwolenia.  Ognisko Muzyczne w Sokołowskim Ośrodku Kultury jest bardzo przepełnione. Zdarzają się również dorośli, którzy pragną uczyć się gry na różnych instrumentach. Na pewno w momencie powstania szkoły muzycznej nie zrezygnujemy z prowadzenia Ogniska w SOK. Szacujemy, że z miasta  byłoby chętnych ok. 70 osób. Liczymy też na uczniów z okolicznych miejscowości, bo przecież najbliższa szkoła muzyczna jest w Siedlcach – poinformował burmistrz.  
 
W uzasadnieniu wniosku skierowanego do Prezydenta RP Andrzeja Dudy sokołowscy radni napisali o staraniach burmistrza „na rzecz wspólnoty lokalnej, obecnych i przyszłych pokoleń w zakresie dbałości o tożsamość i pamięć narodową”, o „aktywności publicznej i społecznej, determinacji i skutecznym działaniu, które mają wymierny wpływ na poprawę, jakości życia w mieście”. Zdaniem radnych, najważniejsze osiągnięcia burmistrza to skuteczne i celowe korzystanie z programów unijnych i innych źródeł zewnętrznych dla wzmocnienia potencjału inwestycyjnego miasta oraz tworzenia lepszych warunków dla przedsiębiorczości. Świadczyć o tym może niskie bezrobocie, utrzymujące się w Sokołowie Podl.   poniżej średniej krajowej i średniej województwa mazowieckiego. Poza tym miasto ma wysoki poziom infrastruktury komunalnej, funkcjonowania szkół i przedszkoli. Oferty kulturalnej, Sokołowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, inne miasta mogą nam tylko zazdrościć. Opieka społeczna w Sokołowie Podl. jest prowadzona w sposób profesjonalny. Radni dowodzą też, że wdrożenie w 2014 r. lokalnego Programu wspierającego rodziny wielodzietne „Sokołowska Rodzina 3+”, było także zasługą burmistrza. Radni podkreślili, że burmistrz inspiruje i wspiera inicjatywy mających na celu ochronę tożsamości narodowej, kultywowanie tradycji, postaw patriotycznych. Dzięki burmistrzowi udaje się aktywna współpraca z samorządami miast partnerskich. 
Bogusław Karakula działa w organach stowarzyszeń gmin i miast polskich takich jak: Zarząd ZMP, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Wszystkie te stowarzyszenia mają na celu ochronę demokracji lokalnej, interesów samorządu gminnego i obywateli oraz umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
Radni przekonywali, że zasługą burmistrza jest także wzmacnianie samorządu miejskiego poprzez aktywizację sektora NGO i angażowanie go w realizację zadań publicznych.
 We wniosku znalazła się też informacja, że „ Sokołów Podlaski zarządzany przez burmistrza p. Bogusława Karakulę został laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”, „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” i nagrody głównej I edycji konkursu „Moja Gmina w Europie” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Miasto dbające o finanse Mieszkańców”. Miasto Sokołów Podlaski uczestniczy również w Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat dla rodziny”.
Za swoja aktywność na różnych polach burmistrz otrzymał już kilkanaście medali i odznaczeń.
J.O.  
 

« wróć | komentarze [2]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

co tu komentować, jak jest każdy widzi...

mieszkaniec
2017-06-22 21:42:59

ha, ha ,ha

Fan
2017-06-22 07:57:52
Strona 1/1


Dane kontaktowe