42
2019
2013-02-01

Wykonano wiele inwestycji


Ubiegły rok był dla gminy Jabłonna Lacka udany. Jak mówi wójt Wiesław Michalczuk udało się zrealizować szereg inwestycji. Niektóre z nich z budżetu gminy, na większość jednak pozyskano środki zewnętrzne.
- Dla mieszkańców Dzierzb Włościańskich najważniejszą sprawą była modernizacja drogi. Na długości ponad 800 metrów wykonano nawierzchnię asfaltową. Zniszczony, pełen dziur odcinek kosztował ponad 170 tysięcy złotych, z czego 50 tysięcy otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków związanych z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Był to najbardziej zniszczony odcinek drogi, pełen dziur i kruszącego się asfaltu – powiedział wójt W. Michalczuk. Istotnym działaniem było zagospodarowanie terenu przy naturalnym zbiorniku wodnym w Dzierzbach Szlacheckich. Nie zmieniło to dotychczasowego sposobu użytkowania, lecz poprawiło warunki przyrodnicze zbiornika i terenów przyległych. W ramach tej inwestycji wykonano alejki spacerowe wokół budynku OSP, utwardzono dojazd do zbiornika wodnego. W celu przystosowania stawu do celów rekreacyjnych wykonano otoczenie w formie piaszczystej plaży, a linię brzegową umocniono faszyną. Dodatkowo wzbogacono teren różnorodną gatunkowo roślinnością. Tutaj otrzymano ponad 56 tysięcy złotych w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Nie zapominamy o OSP. Dokonaliśmy zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jest to samochód z nowoczesnym wyposażeniem, który wpłynie korzystnie na poprawę ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Tym bardziej cieszy fakt, gdyż środki pozyskane na ten cel stanowią około 70 procent kosztów samochodu, a cena takiego specjalistycznego sprzętu to 613 332 zł.
Udało się wykonać remont przepustu w ciągu drogi gminnej Tończa – Krzemień. Koszt inwestycji to 63 000 zł. Na drodze gminnej została wykonana przebudowa mostku, który został mocno nadwyrężony w trakcie ulewnych opadów, jakie miały miejsce w 2012 roku – mówi wójt gminy.
I dodaje: - Trwa budowa sieci wodociągowej na terenie gminy. W miejscowościach Czekanów – Nowomodna wykonano sieć wodociągową o długości 3823 m oraz sześć przyłączy wodociągowych. W miejscowościach Mołożew – Wirów, Łuzki i Niemirki, sieć o długości 3782 m oraz dwa przyłącza. Wykonywane odcinki sieci wodociągowej stanowić będą zamknięcie pierścienia hydraulicznego wsi Łuzki, Czekanów, Nowomodna, Wirów, Kolonia Wirów, Mołożew, Gródek, Niemirki.
A zakończymy je w bieżącym roku. Tutaj koszty wyniosą prawie 650 tysięcy złotych. Całkowite zakończenie zadania to 2013 rok – z dumą potwierdził wójt Michalczuk.
Dla mieszkańców każdej gminy najważniejsze są inwestycje, które pozwalają na lepsze życie. Dla lokalnej społeczności ważnym elementem integracji są świetlice. W Niemirkach wyremontowano taki budynek oraz zakupiono wyposażenie.
W 2012 roku wykonano remonty cząstkowe na drogach gminnych na kwotę 35 tysięcy. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty remiz w Jabłonnie Lackiej, Wierzbicach Strupkach, Nowomodnie, Wirowie, Dzierzbach, Bujałach Mikoszach, Bujałach Gniewoszach oraz w Gródku. Trwa usuwanie azbestu na terenie gminy. Otrzymano dotację w wysokości 40 600 zł. - W ramach  współpracy z samorządem powiatu sokołowskiego współfinansowano kilka inwestycji, między innymi odbudowę drogi powiatowej Krzemień Wieś – Wieska na odcinku 3 kilometrów. Wykonaliśmy remont nawierzchni asfaltowej w miejscowości Mołożew Dwór na odcinku 471 metrów o szerokości
5 m. Jest to droga, której remont ze względu na fatalny stan był konieczny. Podpisaliśmy z Zarządem Starostwa porozumienie o wspólnym wykonaniu i finansowaniu po 50 procent kosztów zadania. Koszt całej inwestycji wyniósł 183 tys. zł. Przy realizacji tej inwestycji wykonaliśmy przedłużenie drogi gminnej w Mołożewie o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m na odcinku 85 metrów. Ponadto Starostwo przekazało gminie sześć przepustów, które zostały zamontowane na zjazdach z dróg powiatowych na drogi gminne. Obejmowało to również czyszczenie rowów i wyrównywanie poboczy przy drogach powiatowych – powiedział wójt gminy Jabłonna Lacka. I dodał: - Otrzymaliśmy używany samochód Mercedes, który zostanie przekazany dla jednostki OSP, jak również dofinansowanie kwotą 1200 zł zakupu hełmów strażackich. W roku ubiegłym byliśmy współorganizatorami ze starostwem dożynek powiatowych, które odbyły się w Jabłonnie Lackiej. Wspólnym projektem realizowanym przez gminy powiatu sokołowskiego i starostwa jest „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”.
W ubiegłym roku wiele czasu poświęcono na rozmowy w sprawie służby zdrowia. Aby zapewnić lepszy dostęp do lekarzy specjalistów wybrano po licznych negocjacjach firmę, która od 1 lutego 2013 roku przejmie podstawową opiekę zdrowotną mieszkańców gminy. W roku 2012 przeprowadzono reorganizację w placówkach oświatowych. - Z dniem 1 grudnia 2012 roku na terenie gminy działają dwie szkoły: w Bujałach Mikoszach i Dzierzbach Włościańskich, które zostały przekazane do prowadzenia na podstawie umowy osobom fizycznym. Dla uczniów i rodziców praktycznie nic się nie zmieniło. Na zmianie stracili nauczyciele, w stosunku do których nie stosuje się karty nauczyciela. Są to małe szkoły. Liczba uczniów w szkole w Bujałach wynosi  37 plus oddział przedszkolny, a w Szkole w Dzierzbach – 29 uczniów plus przedszkole. Zastosowaliśmy rozwiązanie, które uchroniło te dwie małe placówki przed zamknięciem. Przed przekazaniem wykonano niezbędne remonty i zakupiono urządzenia z budżetu, aby w ten sposób wspomóc osoby przejmujące placówki – informuje W. Michalczuk.

LESZEK KOPER

« wróć | komentarze [2]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

To o tym że krawiec szyje ubrania itd. Wreszcie mamy wójta na poziomie co wszystko wie i zrobić umie.

AS
2013-02-08 13:25:11

Brawo, wspaniale !!! coś w tej gminie musi ktoś robić bo bierze za to pieniądze i to po ostatniej podwyżce nie takie małe. Polecem wierszyk z "Elementarza" Falskiego dla I klasy o dobrej pracy.

Ala
2013-02-07 13:31:51
Strona 1/1


Dane kontaktowe