17
2020
2012-12-07

Wybory w Związku Emerytów


Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów działa prężnie już od wielu lat. 30 listopada odbył się Zjazd Delegatów Związku oraz wybory nowego zarządu.
Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Oddziału Rejonowego w Sokołowie Podlaskim na lata 2013
- 2017. Nowy Zarząd tworzą: Przewodniczący - Marek Zarębski, Wiceprzewodniczący - Włodzimierz Rybak,
 Sekretarz - Elżbieta Wojciechowska-Pasek, Skarbnik - Maria Miller, Członkowie: Weronika Adamczyk, Wanda Chmielewska, Jadwiga Dzieciątko, Wiesław Gajowniczek, Zofia Krasnodębska, Celina Kur, Pelagia Piwko, Kazimierz Prywata, Romana Osipiak, Teresa Toczko, Krystyna Sarna, Halina Wiśniewska, Mirosława Wyszomirska, Bożena Ziółkowska, Lech Zakrzewski.
Po wyborach w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodnicząca - Jadwiga Socha, Zastępca przewodniczącej - Barbara Mirek, Sekretarz - Elżbieta Fechner, Członkowie: Krystyna Dziewulska-Trusiak, Andrzej Jadczuk.

Praca społeczna
Wybrano też delegatów na Zjazd Okręgowy w Siedlcach. Są to: Małgorzata Bujalska, Wiesław Gajowniczek, Elżbieta Fechner, Barbara Mirek, Maria Miller, Danuta Stpiczyńska, Teresa Toczko, Włodzimierz Rybak, Bożena Ziółkowska, Lech Zakrzewski, Marek Zarębski.
Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków. Cele Związku to: poprawienie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi; organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów; reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Nagrody i spotkania
Za swoje działania Związek był już nagradzany. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwałą z 30 czerwca 2011 roku w uznaniu zasług dla Miasta Sokołowa Podlaskiego przyznała PZERINagrodę Rady Miejskiej za całokształt działalności na rzecz społeczeństwa Miasta Sokołowa Podlaskiego. Nagrodę wręczono 16 października 2011 roku. Od tamtej pory Związek wciąż się rozwija i ma nowe propozycje dla wszystkich członków. Nie brakuje wycieczek, również zagranicznych, spotkań, uroczystości i innych imprez integrujących środowisko.
W najbliższym czasie odbędzie się Spotkanie Opłatkowe. 21 grudnia w siedzibie Caritasu Diecezji Drohiczyńskiej przy ul. Lipowa 84 spotkają się seniorzy, aby złożyć sobie życzenia i spędzić razem czas. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10. Chętni mogą zgłaszać się do biura Związku, telefonicznie lub przez internet.

Rozrywka i edukacja
- Będziemy starali się pomagać i zaspakajać potrzeby członków Związku w różny sposób, szukać różnych form pomocy - zapewnia Marek Zarębski, przewodniczący sokołowskiego oddziału Związku. - Chcemy ułatwić dostęp do rehabilitacji, badań lekarskich itp. Chcemy też promować postawę aktywnego seniora. Każda aktywność podnosi jakość życia. Wolontariat to również dobra forma spędzania czasu osób starszych. Możemy swoje życie wzbogacić przez świadczenie usług innym osobom. Chcemy współpracować z innymi organizacjami świadczącymi usługi socjalne. Pragniemy też propagować aktywność fizyczną; współpracować z Sokołowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Sokołowskim Ośrodkiem Kultury, biblioteką, Caritasem. Ważne są również wycieczki, wyjazdy, spływy kajakowe, wyprawy do lasu, do teatru. Proponujemy naszym członkom również formy dokształcania przeciwdziałające wykluczeniu. Jest to kurs komputerowy dla początkujących i bardziej zaawansowanych. Wkrótce ruszy kurs języka angielskiego od podstaw, który pozwoli odnaleźć się nam w Unii Europejskiej.
Wszyscy, którzy chcieliby korzystać z oferty Związku, mogą zgłosić się do biura: ul. Armii Krajowej 2 pok.
3, które jest czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 9 do 13. Wszystkie informacje można też znaleźć na stronie pzeri-sok.pl

KATARZYNA MARKUSZ

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Dziękuję

Marek Zarębski
2012-12-08 11:50:10
Strona 1/1


Dane kontaktowe