17
2020
2021-02-16

Wybierają przelew, bo jest wygodniej i bezpieczniej


Seniorzy ze wschodniej części województwa mazowieckiego coraz częściej deklarują chęć otrzymywania emerytur i rent na rachunki bankowe. Około 68 proc. lokalnych świadczeniobiorców ZUS woli dostawać pieniądze na konto niż na rękę od listonosza.

ZUS wypłaca pieniądze na dwa sposoby, które zależą od wyboru świadczeniobiorcy. Decyzję podejmuje się np. w momencie składania wniosku o emeryturę, emeryturę pomostową czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. Może to być przelew na konto w banku lub wizyta listonosza, czyli gotówka do rąk własnych.

Przelewy bankowe najczęściej wybierają mieszkańcy północnej, północno-zachodniej Polski oraz większych miast. Ludzie starsi, samotni i mieszkający na wsi wypatrują listonosza. Swój wybór uzasadniają obawą przed Internetem lub brakiem umiejętności obsługi komputera. W regionie, jak też w całym kraju, od kilku lat coraz bardziej preferowaną formą otrzymywania emerytur są przelewy bankowe.

Na terenie działania siedleckiego oddziału ZUS (pod który podlega również ZUS Inspektorat w Sokołowie Podlaskim) w 2018 roku urząd przekazywał 62,5% świadczeń w formie bezgotówkowej. Obecnie jest to już około 68%. Nowi świadczeniobiorcy chętniej wybierają przelew
Jeszcze dziesięć lat temu w skali kraju liczba korzystających z usług poczty i usług banków była niemal równa. Teraz preferencje klientów ZUS zmierzają ku niemal pełnemu ubankowieniu świadczeń. Obecna sytuacja związana z epidemią, w tym także obostrzenia związane z minimalizowaniem kontaktu fizycznego, mogą jeszcze bardziej sprzyjać temu zjawisku. Tendencję wzmacnia też fakt, że na świadczenie z ZUS przechodzą już roczniki, które dobrze orientują się w usługach banków i ufają takiej formie przechowywania oszczędności. Nie bez znaczenia są też przepisy kodeksu pracy, które zakładają, że pracodawca przekazuje wynagrodzenie za pracę przelewem na wskazany przez zatrudnionego rachunek bankowy. Przelewy na konta bankowe są więc obecnie formą domyślną, stąd też najczęściej po zakończeniu aktywności zawodowej przyszły świadczeniobiorca ZUS podaje po prostu we wniosku dotychczasowy numer rachunku bankowego. Emeryci słusznie zauważają też, że pieniądze odbierane w formie gotówki to większa pokusa dla oszustów i naciągaczy. Podkreślają, że korzystanie z przelewów jest wygodne i bezpieczne.

Sposób odbioru świadczenia można zmienić w każdej chwili. Każdy klient ZUS samodzielnie wybiera formę comiesięcznego odbioru pieniędzy na etapie składania wniosku o konkretne świadczenie. Podaje wówczas polski adres zameldowania na pobyt stały, zamieszkania bądź do korespondencji i wpisuje rachunek bankowy w Polsce. Czy już w trakcie pobierania emerytury bądź renty można zmienić zdanie i na przykład wskazać konto bankowe zamiast operatora pocztowego? Nie ma z tym żadnego problemu. Można to zrobić wypełniając Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce (formularz ZUS EZP). ZUS zmieni jednak numer konta także wtedy, gdy klient dostarczy zwykłe pismo z prośbą o zmianę danych do przelewu.

Piotr Olewiński
ZUS województwo mazowieckie

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe