15
2020
2018-06-06

Wójtowie Gmin Sterdyń i Bielany odznaczeni


W poniedziałek 28 maja 2018 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście wręczył państwowe odznaczenia samorządowcom i działaczom społecznym.

Srebrne i Brązowe Krzyże za zasługi w działalności społecznej i samorządowej na rzecz społeczności lokalnej odebrało w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 10 samorządowców. Jest to odznaczenie przyznawane za działania na rzecz państwa lub obywateli, przekraczające zakres zwykłych obowiązków i przynoszące znaczną korzyść krajowi. Odznaczenie to może być również nadane za ofiarną działalność publiczną i charytatywną oraz niesienie pomocy. Ponadto Złote Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymało trzech pracowników samorządu terytorialnego.

Brązowy Krzyż otrzymała tego dnia Wójt Gminy Sterdyń Grażyna Sikorska.
W uzasadnieniu nadania odznaczenia możemy przeczytać: Pani Grażyna Sikorska, jako wójt skutecznie zabiega o dofinansowanie dla gminy Sterdyń przy realizacji wielu inwestycji służących lokalnej społeczności. Poczyniła starania o pozyskanie znacznej części środków finansowych od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z inicjatywy Pani Sikorskiej przebudowano wiele dróg gminnych, chodników, wyremontowano świetlice wiejskie, przebudowano stację uzdatniania wody. Na terenie gminy Sterdyń w 2018 r. swoją działalność rozpoczął pierwszy w powiecie sokołowskim klub "SENIOR +" z dofinansowaniem z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 2015 r. jest Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki Jej staraniom reaktywowana została orkiestra dęta przy OSP Sterdyń.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał Wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak.
W uzasadnieniu czytamy: Pan Zbigniew Stanisław Woźniak - Wójt Gminy Bielany od 2002 r. Współtwórca kilku organizacji pozarządowych. Jako wójt zrealizował wiele projektów inwestycyjnych, najważniejsze z nich to m.in. modernizacja dróg gminnych, remont świetlic wiejskich z adaptacją na Centra Oświatowo-Kulturalne, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach. Istotnym osiągnięciem z inicjatywy Wójta było utworzenie na terenie gminy Bielany spółki gminnej zajmującej się m.in. świadczeniem usług dla ludności. Ponadto zbudowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Bielany. Ważną inwestycją było utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielanach, budowa paneli fotowoltaicznych na terenie gminy. Aktywnie pozyskuje inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Oprócz powstałych do tej pory,  w  związku z działalnością Pana Wójta utworzone zostanie na terenie gminy centrum logistyczne, gwarantujące zatrudnienie dla około 300 osób.
 
Oprac. Katarzyna Dybowska 
Fot. MUW

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe