42
2019
2018-06-19

Wójt Gminy Bielany z absolutorium


Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Bielany za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium dla wójta było głównym tematem sesji Rady Gminy Bielany zwołanej na dzień 12 czerwca br.

Wniosek o udzielenie absolutorium złożyła Komisja Rewizyjna, a pozytywnie zaopiniowała go Regionalna Izba Obrachunkowa w Siedlcach.

Za udzieleniem wójtowi absolutorium opowiedziało się jednogłośnie 14 obecnych na obradach sesji radnych.

Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielany Zbigniewowi Woźniakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Bielany za 2017 rok radni oraz sołtysi przekazali włodarzowi gratulacje. Wójt Zbigniew Wożniak podziękował  za współpracę pracownikom urzędu gminy oraz radnym i sołtysom. Jak podkreślił, absolutorium za wykonanie budżetu udziela się wójtowi, ale jest to efekt współpracy wielu ludzi.

Wójtowi Gminy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wypełnionych społeczną akceptacją, które będą źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej, owocnej pracy.

Ważnym punktem sesji było także pożegnanie wieloletniego sołtysa Patrykoz Tadeusza Goleniaka, który z przyczyn osobistych zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

Byłemu sołtysowi dziękujemy za ofiarną, pełną zaangażowania i poświęcenia pracę dla lokalnej społeczności Patrykoz i Gminy Bielany. Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji przy realizacji kolejnych planów życiowych.
 

Info / Fot: UG Bielany 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe