17
2020
2019-04-11

Wiemy, kto wybierze nowego dyrektora SP ZOZ


W środę 10 kwietnia 2019 r. na V sesji Rady Powiatu Sokołowskiego radni podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora sokołowskiego szpitala.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, konkurs na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot, przez który rozumie się podmiot tworzący. W przypadku sokołowskiego szpitala jest to Zarząd Powiatu Sokołowskiego.

Skład komisji konkursowej powinno tworzyć od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, posiadających wykształcenie wyższe, w tym przynajmniej jeden lekarz oraz przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego.

Na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ, która odbyła się w piątek 5 kwietnia, Rada wybrała swojego reprezentanta do komisji konkursowej. Będzie nim Jerzy Błoński.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu głos zabrał radny Krzysztof Więsak, który w imieniu Zarządu zaproponował następujące kandydatury: wicestarostę Ryszarda Domańskiego, przewodniczącego Jacka Odziemczyka, wiceprzewodniczącą Jolantę Ciołkowską, radnego Łukasza Śmiejkowskiego i radnego Marka Ratyńskiego. Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w komisji konkursowej.

Odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem składu osobowego komisji. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych (nieobecny był Sławomir Wróblewski), 10 z nich głosowało "za", a 6 wstrzymało się od głosu. Głos wstrzymujący oddali: Leszek Iwaniuk, Jarosław Puścion, Wojciech Jańczuk, Jarosław Misiak, Longina Oleszczuk i Grzegorz Kobyliński.

Następnie radni zgłaszali swoje kandydatury na przewodniczącego komisji. Radny Marek Ratyński zaproponował na to stanowisko wicestarostę Ryszarda Domańskiego, który wyraził zgodę na pokierowanie gremium.

Za wyborem Ryszarda Domańskiego głosowało 12 radnych. Od głosu wstrzymało się 4 (Leszek Iwaniuk, Jarosław Puścion, Jarosław Misiak i Wojciech Jańczuk).

Ostatnie głosowanie dotyczyło przyjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. "Za" głosowało 11 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu (Leszek Iwaniuk, Jarosław Puścion, Jarosław Misiak, Wojciech Jańczuk, Longina Oleszczuk).

Ostateczny skład Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora sokołowskiego szpitala:

Ryszard Domański – Przewodniczący
Jolanta Ciołkowska
Jacek Odziemczyk
Marek Ratyński
Łukasz Śmiejkowski
Jerzy Błoński – Reprezentant Rady Społecznej SP ZOZ


Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia, w szczególności opracuje i przyjmie regulamin konkursu i projekt ogłoszenia o konkursie, rozpatrzy zgłoszone kandydatury i wybierze kandydata na stanowisko dyrektora szpitala.

Przypominamy, że od listopada 2012 r. sokołowskim szpitalem kierowała Ewa Wojciechowska. 29 grudnia 2017 r. złożyła wypowiedzenie umowy o pracę. Ówczesny starosta Leszek Iwaniuk stwierdził, że Wojciechowska zrezygnowała z pracy z dwóch powodów. Były to ciągłe konflikty ze związkami zawodowymi oraz ataki ze strony opozycji. Wraz z końcem stycznia 2018 r. Wojciechowska przestała kierować placówką, a na p.o. dyrektora Zarząd wyznaczył Zbigniewa Deję, który po rozstrzygnięciu konkursu w dniu 23 maja 2018 r. został pełnoprawnym dyrektorem SP ZOZ. 30 stycznia 2019 r. nowy Zarząd Powiatu podjął uchwałę rozwiązującą umowę o pracę ze Zbigniewem Deją, podając jako powód brak starań dyrektora o poprawę sytuacji finansowej szpitala. Okres wypowiedzenia jego umowy minął 28 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu odmówił przyznania Dei nagrody jubileuszowej, o którą były dyrektor sam wnioskował. Obecnie pełniącą obowiązki dyrektora sokołowskiego szpitala jest Maria Sikorska.

Katarzyna Dybowska  

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

czyli wynik jest już znany.

phi
2019-04-11 21:52:52
Strona 1/1


Dane kontaktowe