17
2020
2012-04-20

Wielkanocne spotkanie Seniorów


Spotkanie rozpoczął koncert chóru "Voci Cantati", działającego w Sokołowskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Bożeny Kaczmarek. Chór zaprezentował pieśni związane z okresem wielkanocnym jak również, z racji rozpoczynającej się wiosny, piosenki miłosne. Po kilkunastominutowej muzycznej uczcie nadszedł czas życzeń i dzielenia się jajkiem. Modlitwą i błogosławieństwem pokarmów ks. Radosław Wiechnik, wikariusz parafii Konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim, rozpoczął dalszą cześć spotkania. Ks. Radosław złożył również życzenia w imieniu swoim oraz wszystkich księży pracujących w parafii Konkatedralnej na czele z ks. Prałatem Andrzejem Krupą. Życzył, aby okres Wielkanocy i Zmartwychwstania Chrystusa był dla nas wszystkich czasem nieustannej Wiary, niezłomnej Nadziei i niegasnącej Miłości. Do życzeń tych dołączyła się również Maria Koc, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, życząc błogosławieństwa Bożego na każdy dzień oraz uśmiechu i radości z przeżywania dnia codziennego. Głos zabrała także nowo wybrana Przewodnicząca Klubu Seniora - Jadwiga Wrotnowska. Podziękowała za zaufanie oraz wyraziła nadzieję, że funkcję, jaką została obdarzona, będzie godnie wypełniała na rzecz całego Klubu Seniora. 8 marca 2012 roku zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu Klubu Seniora. Z funkcji Przewodniczącej ustąpiła Bożena Wrotnowska, zaznaczając przy tym, że rezygnacja z tej funkcji nie wpływa na czynny udział w Klubie Seniora. Po głosowaniu Zarząd został uzupełniony o Andrzeja Jadczuka. Na oddzielonym spotkaniu Zarząd, według regulaminu, ukonstytuował się powołując na: przewodniczącą Zarządu - Jadwigę Wrotnowską, wiceprzewodniczącą Zarządu - Jolantę Nowicką, sekretarza Zarządu - Tadeusza Więckowskiego, skarbnika Zarządu - Seweryna Mroczka, członków Zarządu - Danutę Kalinowską, Mariana Pietrzaka oraz Andrzeja Jadczuka.

Do Klubu należy około 120 członków, spotkania odbywają się raz w miesiącu, są to przeważnie spotkania okolicznościowe - spotkanie karnawałowe, ostatkowe, wielkanocne, z ciekawymi ludźmi kultury i sztuki. Ponadto Seniorzy są zapraszani na wszystkie inne imprezy organizowane dla mieszkańców miasta - koncerty, sesje, otwarcia wystaw, spotkania z filmem itp. Jak żadna inna grupa wiekowa Seniorzy, uczestniczą bardzo aktywnie w życiu kulturalnym, korzystają w stu procentach z oferty jaką otrzymują. Stanowią stałą grupę odbiorców.

Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Sokołowskim Ośrodku Kultury nieprzerwanie od 2004 roku i jest pierwszym Uniwersytetem Trzeciego Wieku, po Warszawie i Płocku, na terenie Mazowsza. Jest placówką oświatowo-kulturalną dla osób w wieku emerytalnym oferującą systematyczne i atrakcyjne zajęcia, których głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia. SUTW to swego rodzaju niepubliczna placówka kształcenia artystycznego i społecznego, aktywizująca osoby dorosłe, które niezależnie od wieku czują potrzebę spełnienia swoich pragnień, pasji pracy społecznej. "Trzeci Wiek" to znakomity okres do samorealizacji i do czerpania radości płynącej ze służby dla innych. To w tym okresie można oddać się bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność, satysfakcję, co jest spełnieniem często młodzieńczych marzeń. Zdobywanie aktywności intelektualnej i artystycznej daje także gwarancję sprawności i pogody ducha, chroni przed depresjami i frustracjami oraz poczuciem alienacji. Przygotowywana oferta programowa SUTW na każdy rok akademicki spełnia oczekiwania Słuchaczy, a poprzez udział w zajęciach, wykładach i warsztatach Seniorzy kreują swój własny aktywny model życia.

Zespół wokalny "Seniorynki" powstał w 2002 roku. Prezentuje pieśni i przyśpiewki ludowe Podlasia Wschodniego i różnorodne programy artystyczne zachowując ludowy charakter. Kultura ludowa jest inspiracją dla Danuty Kalinowskiej, która pisze teksty dla zespołu do znanych melodii ludowych. W ciągu pięciu lat swojej działalności Zespół wystąpił ponad 100 razy. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Kierownikiem Zespołu jest Danuta Kalinowska, kierownikiem muzycznym - Bożena Kaczmarek, a instytucją patronującą - Sokołowski Ośrodek Kultury.

 

Katarzyna Markusz

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe