17
2020
2018-10-09

Walne Zebranie członków Oddziału Rejonowego PZERiI w Sokołowie Podlaskim


28 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów podsumowujące sześcioletnią kadencję ustępującego Zarządu.

Zebraniu przewodniczył Lech Zakrzewski, a sekretarzem wybrany został Kazimierz Prywata. W imieniu Zarządu sprawozdanie
z działalności Zarządu Związku w trakcie kadencji przedstawił jego przewodniczący Marek Zarębski. Głównymi kierunkami pracy były: realizacja programu pomocowego PEAD i FEAD oraz związanym z tym działaniem Magazynu Darów, powołanie i działalność zespołu „Złote Lata”, organizacja Turnusów Rehabilitacyjnych, wycieczek krajowych
i zagranicznych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem członków Związku. Świetnie działający Magazyn Darów przysparzał Związkowi członków. Z czasem jednak zmiana zasad przydzielania towarów do rozprowadzania przez Stowarzyszenia doprowadziła do ograniczenia ilości asortymentów, a co za tym idzie, odpływ członków zainteresowanych działalnością inną niż rozdawnictwo darów. W kulminacyjnym momencie 2013 roku Magazyn Darów wykonał obrót 276.500 zł przy 2300 członkach Związku. Po zamknięciu tej działalności liczba ich zmniejszyła się do 270 na koniec 2017 roku a na dziś jest ich poniżej 200.

Jednak inne propozycje działalności w Związku znajdowały szerokie zainteresowanie.
W 2014 roku z inicjatywy Elżbiety Wojciechowskiej – Pasek powstał zespół śpiewaczy „Złote Lata”. Spadek możliwości finansowych Związku nie pozwalał na profesjonalne zabezpieczenie działalności zespołu / kierownik muzyczny, oprawa techniczna, stroje
i transport zespołu na występy i festiwale/ i w połowie 2016 roku po konsultacjach
z zespołem i opiekunką Elżbietą Wojciechowską – Pasek „Złote Lata” przeszły pod patronat Sokołowskiego Ośrodka Kultury gdzie działa do dziś.

Ponadto dużym zainteresowanie cieszyły się organizowane kursy języka angielskiego, kurs fotografowania, zajęcia na basenie i na siłowni w programie „Sprawny Senior”, punkt konsultacyjny ds. uzależnień, zabawy i imprezy terenowe, ogniska, spływ kajakowy, grzybobranie, spotkania wigilijne i wielkanocne czy zajęcia rehabilitacyjne. Działa również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Kolejną sferą działalności było organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych, co wydatnie przyczyniło się do przetrwania i istnienia Związku. W okresie kadencji odbyło się 12 Turnusów Rehabilitacyjnych w tym 2 na Ukrainie, w których uczestniczyło 435 członków Związku, 9 wycieczek krajowych z udziałem 360 osób i 9 wyjazdów zagranicznych z 405 uczestnikami. Natomiast w sferze działalności kulturalnej zorganizowanych było 29 wyjazdów do opery i teatrów w Warszawie i Białymstoku. Czynnie też członkowie Związku uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kultury i Bibliotekę Miejską.

Oddział Rejonowy prowadzi własną stronę internetową jako skrzynkę informacyjną dla swoich członków. Na stronie zamieszczane są również informacje dotyczące działalności Zarządu Głównego PZERiI jak i Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Po przedstawieniu sprawozdania uczestnicy zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W dyskusji członkowie Zebrania poruszali sprawy dalszej działalności Związku. Wnioskowano o dalszą działalność w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej,
działania w zakresie odnowienia współpracy z PKPS w możliwościach pomocy
najbardziej potrzebującym emerytom, pracy na rzecz udziału w kulturze na terenie miasta jak i uczestnictwo w wyjazdach do teatrów i Opery oraz rozpatrzenie możliwości powrotu do działań na rzecz aktywności fizycznej, prozdrowotnej, wolontariatu oraz spotkań tematycznych. Wnioskowano również aby przy rekrutacji na wyjazdy najpierw dać możliwość udziału członkom Związku a w dalszej kolejności osobom wspierającym działalność, konieczność uiszczenia 30% kosztów wyjazdów jako przedpłaty oraz organizowanie wyjazdów turnusowych z większym naciskiem na rekreację niż rehabilitację.

W kolejnej części zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu Związku w skład którego weszli: Marek Zarębski, Włodzimierz Rybak, Elżbieta Fechner, Maria Miller, Ewa Jastrzębska, Teresa Młynik, Kazimierz Prywata i Lech Zakrzewski. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybrał na swojego przewodniczącego Marka Zarębskiego. Zastępcą przewodniczącego został Włodzimierz Rybak a Sekretarzem Zarządu wybrano Elżbietę Fechner.

Życzymy nowemu Zarządowi sukcesów w realizacji zamierzeń na nadchodzącą kadencję.

Info / Fot: L.Z 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe