42
2019
2019-08-02

Waldemar Kraska nowym Wiceministrem Zdrowia


31 lipca Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Senatora Waldemara Kraskę na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego. Powołanie odbyło się na wniosek ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i zostało oficjalnie wręczone w czwartek 1 sierpnia.

Waldemar Kraska został nowym sekretarzem stanu w resorcie. W Ministerstwie Zdrowia podlegać mu będzie Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności oraz Departament Współpracy Międzynarodowej.

Do zadań pełnomocnika należy: analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego; monitorowanie działań w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem zdrowia i za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Może również zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Waldemar Kraska jest senatorem VI, VII, VIII i IX kadencji. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Senackiej Komisji Zdrowia. Pracuje także w Komisji Obrony Narodowej.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1993 r. uzyskał I stopień, a w 2000 r. - II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej.

Nowy Wiceminister Zdrowia nadal pozostaje czynnym zawodowo lekarzem. Od 1989 r. pracuje w sokołowskim szpitalu. W latach 1997-2001 był kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej w SP ZOZ. Od 2004 r. pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Od 2001 r. jest koordynatorem medycznym w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. W 2005 r. został zastępcą dyrektora ds. lecznictwa tej jednostki.

Oprac. KDC
Info: PAP; Dz. U.
Fot. Ministerstwo Zdrowia


 

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Chorzy wiejcie na Białoruś, tam jest normalnie. Byłem i widziałem.

JJ
2019-08-07 15:56:36
Strona 1/1


Dane kontaktowe