2
2020
2013-01-11

Udany miniony rok


Koniec starego i początek nowego roku to czas podsumowań. Ubiegły rok był dosyć bogaty w inwestycje dla gminy Sokołów Podlaski. Udało się zrealizować wiele zadań, zarówno oświatowych, drogowych, jak i budowlanych.
Na terenie Zespołu Oświatowego im. Róży Król Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi utworzono szkolny plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła.  Koszty całkowite inwestycji wyniosły prawie 102 tysiące złotych. Wykonano sferę zabawową, komunikacyjną i zieloną. Połowę środków gmina pozyskała od wojewody mazowieckiego. Jest to plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, dzięki temu dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wolny.
Od pewnego czasu mieszkańcy Przywózk zwracali się z prośbami o naprawę zakrętów na drodze powiatowej. Dochodziło tam dosyć często do wypadków. Porozumienie gminy ze starostwem pozwoliło na modernizację tej drogi, a łączny koszt wyniósł 700 tysięcy złotych. Z kolei droga gminna w Wężach została współfinansowana ze środków wojewody.
Remont świetlicy wiejskiej w Skibniewie był także istotną inwestycją dla jej mieszkańców. Prace budowlane związane z modernizacją budynku po byłej poczcie w miejscowości Skibniew-Podawce zakończono w czerwcu br. Inwestycja zrealizowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość projektu wyniosła 132.103,54  zł.
Podobny remont świetlicy został wykonany w Brzozowie. Tutaj inwestycja dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto w ramach projektu zakupione zostało wyposażenie świetlicy: artykuły AGD oraz krzesła. Całkowita wartość projektu wyniosła 123 004,84 zł, z tego koszty kwalifikowane 100 003,93 zł.
W samochody i sprzęt wzbogaciły się także OSP z terenu gminy Sokołów. Ochotnicza Straż Pożarna w Justynowie otrzymała średni samochód pożarniczy typu GBA, marki Mercedes Benz, z wyposażeniem, o łącznej wartości 150 tys. zł. Zakup samochodu sfinansowany został w całości ze środków budżetowych gminy. Z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim pozyskano używany samochód pożarniczy marki Jelcz z przeznaczeniem dla jednostki OSP Skibniew. Zestawy oświetleniowe, w skład których wchodzą maszt oświetleniowy oraz agregat prądotwórczy przekazane zostały jednostkom OSP Grochów, OSP Kostki oraz OSP Pogorzel. Baza sprzętowa jednostki OSP w Wólce Miedzyńskiej wzbogacona została natomiast o motopompę pływającą Niagara. Specjalistyczny sprzęt pożarniczy o łącznej wartości 12 tys. zł współfinansowany został przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „OSP 2012”.
W ubiegłym roku podjęto działania mające na celu modernizację systemu selektywnego wywoływania w OSP w Justynowie oraz
w Nowej Wsi. Zadanie to sfinansowano ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z budżetu gminy. W celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek w innych częściach gminy podobny system zainstalowano w jednostkach OSP w Przywózkach oraz w Skibniewie i zadanie to sfinansowano ze środków budżetowych gminy.
W dniu 24 października 201 2r. podpisana została umowa dla realizacji projektu „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk, „w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013”. Podczas wizyty podpisywaliśmy szczegółową umowę o współpracy w zakresie dofinansowania programu transgranicznego – mówi wójt gminy, Marcin Pasik. – Ustalaliśmy, kto będzie zarządzał funduszami, co będzie wykonywane po obu stronach, sposoby rozliczeń. Ustaliliśmy plan organizacji pracy i finansowania. Na terenie naszej gminy wykonamy termomodernizację placówek oświatowych (Skibniew, Grochów, Przywózki i Czerwonka) i ośrodek zdrowia (Skibniew - ocieplenie budynku z zewnątrz). Ukraińcy w ramach termomodernizacji przedszkola będą wymieniać okna, kaloryfery, system grzewczy. Nasz wspólny projekt jest zintegrowany i zrównoważony, obie strony mają takie same środki finansowe przeznaczone na inwestycje.
Gmina Sokołów Podlaski realizuje od września 2012r. do czerwca 2013 r. w szkołach podstawowych w Nowej Wsi oraz w Skibniewie projekt ”Dziecięca Akademia Przyszłości”. Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych klas IV-VI poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. W gminie realizowany jest projekt, „Pomyśl o przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Projekt skierowany jest do pełnoletnich nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych mieszkańców gminy Sokołów Podlaski. Uczestnicy projektu zwiększają swoją aktywność zawodową. W projekcie uczestniczyło 36 osób - nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych mieszkańców gminy, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniom oraz kursom zorganizowanym w ramach projektu. Dodatkowo beneficjenci projektu zostali objęci pomocą doradcy zawodowego i psychologa, a także otrzymali wsparcie finansowe.

LESZEK KOPER

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe