17
2020
2013-02-15

Udało się sporo zrobić


W ubiegłym roku, mimo niewielkiego budżetu gminie Bielany udało się zrealizować szereg inwestycji, zarówno ze środków własnych jak i z innych źródeł.
Jak powiedział wójt gminy Zbigniew Woźniak, „Kształtowanie świadomości ekologicznej w miejscowości Kowiesy i Paczuski Duże” to jedno z większych zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER na lata 2007- 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całość inwestycji wyniosła 226 916,82 zł.  W ramach projektu w miejscowości Kowiesy odbudowano dwa zbiorniki wodne oraz zagospodarowano teren wokół nich przez ustawienie ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, tablic informacyjnych o tematyce ekologicznej oraz zasadzenie zieleni. W miejscowości Paczuski Duże wykonano przyłącza wodociągowe i energetyczne do altany w istniejącym Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Oprócz tego wykonano termomodernizację budynku urzędu gminy i zmianę geometrii dachu za prawie 95 tysięcy złotych. Zostało to wykonane  w większości w ramach umorzeń wcześniej wykonanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- Kolejną istotną inwestycją była modernizacja drogi gminnej w Wojewódkach Górnych na odcinku 550 m. Wartość robót wyniosła 91 152 zł. Inwestycje sfinansowano ze środków własnych oraz z budżetu województwa mazowieckiego (46 500 zł.) – dodał wójt.
Warto wspomnieć także o modernizacji drogi powiatowej Kudelczyn – Bielany, którą wykonał powiat sokołowski z udziałem środków budżetu województwa mazowieckiego oraz środków budżetu gminy w wysokości 100 000 złotych. Ponadto mieszkańcy wsi Kudelczyn nieodpłatnie wykonali pobocza po obu stronach drogi, a wartość tego działania oszacowano na 50 000.
Zakład Gospodarki Komunalnej wyprofilował gminne drogi żwirowe wymagające naprawy zgodnie z postulatami radnych i sołtysów. Na uwagę zasługuje wyremontowanie wspólnie z mieszkańcami za ponad 50 000 zł trzykilometrowej drogi  łączącej Paczuski i Trebień te miejscowości. Gmina  poniosła koszta wyprofilowania poboczy na wąskiej i bardzo uczęszczanej drodze powiatowej Kowiesy – Rozbity Kamień.
- Nie zapominamy też o strażakach. Dla OSP Paczuski Duże otrzymaliśmy wsparcie z Biura Terenowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na zakup pompy pływającej, która stanowić będzie dodatkowy element niezbędnego wyposażenia. Koszt zakupu pompy wyniósł 5400 zł.  OSP Wąsy otrzymało dziesięć nowych hełmów, które zostały zakupione przy udziale środków biura terenowego w Siedlcach, zarządu powiatu sokołowskiego oraz gminy. Koszt całkowity hełmów wynosi prawie 7 tysięcy złotych . Zakupione hełmy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas wykonywania zadań regulaminowych związanych z pracą strażaków – zapewnia wójt.
Przy dofinansowaniu PSP oraz ze środków samorządu województwa w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie mazowieckim  zakupiono specjalistyczny zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa drogowego dla OSP Rozbity Kamień. – dodaje Z. Woźniak.
W miejscowości Sikory odmulono dwa małe zbiorniki wodne, które zostały zarybione, a ich otoczenie zagospodarowane. Zarybiono również stawy w Kowiesach, Paczuskach Dużych i Wojewódkach Górnych.
W tym miejscu warto wspomnieć, że w 2012 roku gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Łącznie zebrano 12 830  metrów kwadratowych na kwotę ponad 60 000 złotych.

LESZEK KOPER

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe