43
2019
2018-10-17

Uczą się nie tylko w szkole


Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim biorą aktywny udział w licznych wycieczkach edukacyjnych. Pierwsze wyjazdy zorganizowano wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

W środę 26 września br. uczniowie klas drugich
II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach uniwersyteckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zajęcia odbyły się na wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku. Uczniowie wykonywali doświadczenia biologiczne i chemiczne. Zajęcia obejmowały także zwiedzanie laboratoriów toksykologii zwierząt i muzeum biotechnologii. Po zakończeniu ćwiczeń laboratoryjnych w gmachu KUL-u, młodzież zwiedziła miejscową Starówkę.

Dzień później w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyły się III Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków. Wzięli w nich udział uczniowie ZS Nr 1 interesujący się nauką języków angielskiego i rosyjskiego. Warsztaty miały charakter praktyczny, a ich tematyka związana była z kwestiami dotyczącymi uczenia się języków obcych. Poruszono tematykę dotyczącą interferencji językowej, odmian języka oraz idiomów. W szerszym aspekcie, warsztaty miały na celu propagowanie uczenia się języków obcych oraz podniesienie wśród uczestników imprezy świadomości dotyczącej wagi uczenia się i nauczania języków przez całe życie, zarówno na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności, udziału w wymianie międzynarodowej, jak i w celu budowania porozumienia pomiędzy różnymi kulturami.

Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej technikum logistycznego wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, związanej tematycznie zarówno z kierunkiem kształcenia jak i profilem prowadzonej w klasach logistycznych innowacji wojskowej. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej od początku swego istnienia prowadzi badania, testy terenowe na pojazdach, maszynach, w tym badania, prace rozwojowe, ekspertyzy i opinie w zakresie eksploatacji pojazdów specjalnych i sprzętu wojskowego oraz opiniowanie testowanych pojazdów i rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa oraz charakterystyki użytkowania. Młodzi logistycy mieli okazję zobaczyć m.in. komorę klimatyczną służącą do sprawdzania wpływu skrajnych temperatur na wyposażenie i eksploatację pojazdów (uczestnicy wycieczki mogli na „własnej skórze” przekonać się jak działa komora), deszczownicę do testów szczelności czy pochylnię zanurzeniową do badania zdolności do pokonywania przeszkód wodnych metodą brodzenia pojazdu. Zajęcia przedmiotowe zakończyła przejażdżka samochodem Honker po torze testowym Instytutu.

Na początku października uczniowie kl. II a i II b liceum ogólnokształcącego o profilu medyczno – sportowym uczestniczyli w wycieczce przedmiotowo–edukacyjnej do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą, zakresem prowadzonych badań oraz wyposażeniem w Stacji. Zajęcia rozpoczęły się wykładem Dyrektor PSSE pani Marzenny Hardej. Traktował on o podstawowych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo pobierać i przechowywać próby materiału do badań niezbędnych w zapobieganiu i zwalczaniu niektórych chorób zakaźnych i pasożytniczych. Poznali także sprzęt i procedurę poboru próbek wody do badań biologicznych i fizykochemicznych. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zagadnienia związane z obowiązkowym szczepieniem, stanem zdrowia mieszkańców powiatu sokołowskiego (nosicielstwo chorób zakaźnych, wirusa HIV), a także jakość wody w miejscowych wodociągach.

Dla uczniów, którzy wybrali rozszerzoną biologię, była to bardzo wartościowa lekcja z zakresu biologii, mikrobiologii, higieny, zdrowia publicznego oraz sanitarnych podstaw prawnych obowiązujących w zakładach produkcji spożywczej.

Info / Fot: ZS Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe