17
2020
2018-09-12

Turniej tenisa stołowego


W sobotę 1 września 2018 roku w sali Oratorium Salezjańskiego odbył się turniej tenisa stołowego „Amatorskie Tenisówki 3”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Młodzieży Aktywnej VIATOR.
W turnieju brały udział osoby amatorsko grające
w tenisa stołowego z terenu powiatu sokołowskiego i ościennych w podziale na kategorie kobiet i mężczyzn do 18 lat i powyżej.

Celem imprezy było promowanie kultury fizycznej, integracja środowisk, pobudzenie do aktywności własnej, rozwoju zainteresowań i pasji, wypromowanie pozytywnych relacji międzyludzkich (życzliwości, szczerości, tolerancji, otwartości na drugiego człowieka) oraz aktywnego sposobu spędzenia czasu wolnego. Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji wodę, napoje, poczęstunek oraz posiłek regeneracyjny. Nad sprawnym przeprowadzeniem imprezy czuwała obsługa sędziowska, techniczna i medyczna. Dziękujemy.

Wyniki:

Mężczyźni do 18 lat:
1. Szymon Kosieradzki,
2. Bartłomiej Nowakowski,
3. Sebastian Woźniak.

Mężczyźni powyżej 18 lat:
1. Paweł Kwika,
2. Andrzej Kosieradzki,
3. Robert Tomasiuk.

Kobiety do 18 lat:
1. Kinga Wrotnowska,
2. Alicja Brzostek,
3. Zuzanna Rybak.

Kobiety powyżej 18 lat:
1. Agnieszka Woźniak,
2. Anna Piotrowska,
3. Katarzyna Małkińska.

Turniej dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Stowarzyszenie Młodzieży Aktywnej VIATOR istnieje od 2011 roku, skupiając grupę osób działających na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Ściśle współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.

Celem Stowarzyszenia Młodzieży Aktywnej „VIATOR" jest realizacja zadań z zakresu: krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży, rozwijania zainteresowań sportowych i turystycznych; podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej, pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin; ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; promocji
i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans i dostępu do działalności sportowej tych osób.

Stowarzyszenie Viator swoje cele realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie imprez sportowych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, promocyjnych, wypoczynków i akcji wyjazdowych. W najbliższym czasie Stowarzyszenie planuje organizację wycieczki do Warszawy oraz integracyjnych zawodów sportowych pn. Spartakiada dla osób niepełnosprawnych.

Juliusz Nowicki 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe