17
2020
2017-11-30

Tu opłaca się inwestować


Podczas sesji Rady Gminy Sokołów Podlaski w dniu 29 listopada radni uchwalili nowe obniżone stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych. W ten sposób chcą zachęcić przedsiębiorców, aby ci rejestrowali swoje firmy na terenie gminy.

W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych na rok 2018 radni postanowili o ich znaczącej obniżce. Jak stwierdził Przewodniczący Rady Gminy Paweł Sobolewski, nie stało się to bez przyczyny. Władze gminy Sokołów Podlaski chcą poprzez swoją decyzję, spowodować, aby firmy mające w swoich flotach znaczne ilości samochodów ciężarowych, zaczęły rejestrować je na terenie ich gminy.

- Gdyby ta obniżka była symboliczna, żaden przedsiębiorca by się nie zastanawiał, czy u nas inwestować. Mamy nadzieje, że dzięki tej zmianie, liczba środków transportowych zarejestrowanych w gminie będzie większa – powiedział Przewodniczący.

Stawki podatku od środków transportowych będą rocznie wynosić:
- od samochodu ciężarowego od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 240,00 zł,
- od samochodu ciężarowego od 5,5 t do 9 t włącznie – 340,00 zł,
- od samochodu ciężarowego powyżej 9 t – 440,00 zł,
- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 240,00 zł,
- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą od 5,5 t do 9 t włącznie – 340,00 zł,
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą powyżej 9 t i poniżej 12 t – 440,00 zł,
- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 300,00 zł,
- od autobusu, w którym liczba miejsc siedzących poza miejscem kierowcy jest mniejsza niż 22 miejsca – 440,00 zł,
- od autobusu, w którym liczba miejsc siedzących poza miejscem kierowcy jest równa lub wyższa niż 22 miejsca – 590,00 zł.

Obniżki dotyczą również stawek wysokości podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równiej lub wyższej niż 12 t, od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t oraz od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Stawki te zależą od ilości osi danego pojazdu.

Treść uchwały w sprawie podatków od środków transportowych wraz ze wszystkimi nowymi stawkami dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Sokołów Podlaski.

Władze gminy zdecydowały także o obniżeniu niektórych stawek podatku od gruntów. Zmniejszy się wysokość podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,88 zł za 1 m2 powierzchni na 0,75 zł. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego radni obniżyli stawkę podatku z 0,45 zł za 1 m2 na 0,30 zł.

Obniżone zostały również niektóre stawki podatków od budynków lub ich części. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, wysokość podatku za 1 m2 powierzchni użytkowej w roku ubiegłym wynosiła 0,73 zł, a stawka przyszłoroczna uchwalona została w wysokości 0,60 zł. Podatek za 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 20,00 zł, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10.59 zł, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,61 zł, a od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,20 zł. Roczna stawka w podatku od budowli wynosić będzie 2% ich wartości.

Po odczytaniu propozycji wysokości stawek podatków głos zabrał radny Edward Borzym. Stwierdził, że w przyszłym roku należałoby również obniżyć podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, którego stawka pozostała w takiej samej wysokości, jak w roku poprzednim. Zdaniem radnego, przedsiębiorcy, którzy płacą ten podatek, tworzą w gminie miejsca pracy i być może, gdyby byli obciążeni mniejszymi kosztami, mogliby zatrudnić więcej pracowników.

Głos w sprawie podatków od gruntów i nieruchomości zabrał wójt Marcin Pasik, który wyjaśnił, że uchwalone kwoty zostały wypośrodkowane pomiędzy tym, co obowiązuje w gminach sąsiednich, a tym, co obowiązuje w mieście Sokołów Podlaski.
 
Oprac. Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Bardzo dobra decyzja! Chociaż jeden mądry włodarz. Zdecydowanie lepiej będzie założyć działalność lub rozwijać na terenie gminy Sokołów niż na terenie miasta. Bo na terenach miejskich podatki są koszmarnie wysokie i zarzynają przedsiębiorstwa.

pracodawca
2017-12-01 16:29:30
Strona 1/1


Dane kontaktowe