17
2020
2013-01-24

Trudna sytuacja w MKS „Podlasie”


W dniu 09.01.2013 r. odbyło się Walne Zebranie MKS „Podlasie” w Sokołowie Podlaskim. Z końcem 2012 r. zakończyła się dwuletnia kadencja Zarządu Klubu i zadaniem Walnego Zebrania członków było jej podsumowanie oraz wybór nowych władz Klubu.
Z przedstawionego przez ustępującego Prezesa Andrzeja Łomżę sprawozdania wynika, że Zarząd pozostawia klub w dobrej kondycji finansowej oraz organizacyjnej (bilans na koniec 2012 r. wykazuje ok. 6000 zł na plus w kasie klubu). Drużyna seniorów awansowała w roku 2011 do IV Ligi. Niestety, po roku ponownie spadła do ligi okręgowej i aktualnie zajmuje 2 miejsce w tabeli z szansami na ponowny awans do ligi wyższej.
Ustępujący Zarząd za swoją kadencję uzyskał od Walnego Zebrania absolutorium (przy 2 głosach wstrzymujących).
W kolejnym punkcie - „wybór nowego Zarządu” ze względu na niezdecydowanie wśród zebranych, przewodniczący obrad Pan Grzegorz Kobyliński zarządził przerwę do 17.01.2013 r. Niestety, po wznowieniu obrad członkowie klubu nie wyłonili spośród siebie kandydatów do nowego Zarządu. W tym momencie przewodniczący zebrania z powodu braku kandydatów do władz klubu zamknął zebranie, informując przybyłych o dalszych działaniach, jakie zostaną podjęte.
Zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach nadzór nad działalnością MKS „Podlasie” w Sokołowie Podlaskim sprawuje Starosta Sokołowski i do niego należy następny krok w tej sprawie. Starosta winien skierować do właściwego Sądu wniosek o wyznaczenie Kuratora dla MKS „Podlasie”. Zadaniem Kuratora będzie bieżące zarządzanie klubem oraz doprowadzenie w terminie maksymalnie sześciu miesięcy do wyboru jego nowych statutowych władz. W przypadku nie wybrania władz w tym terminie Kurator podejmie zadanie likwidacji Klubu, która odbyć się musi w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.
Podsumowując, należy uspokoić ewentualne nadmierne emocje. MKS „Podlasie” nadal funkcjonuje jako klub sportowy. Trenująca obecnie drużyna seniorów nadal występować będzie w rozgrywkach ligowych walcząc o awans do IV Ligi. Problem „Podlasia” w najbliższym czasie polega na wyborze nowych władz klubu.

JULIUSZ NOWICKI

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe