1
2020
2011-02-03

Szybko i bez dyskusji


Poniedziałkowa sesja Rady Gminy Sokołów Podlaski, choć zawierała ważne punkty obrad, trwała zaledwie 35 minut. Wszystkie głosowania kończyły się wynikiem: wszyscy „za”.

Dla tych, którzy mieli okazję śledzić przebieg sesji w ostatnich dwóch kadencjach rady taka sytuacja może wydawać się zadziwiająca. Po wyborach nastąpiła radykalna zmiana sytuacji. W poniedziałek rada spotkała się w dawnej siedzibie urzędu gminy, w opuszczonym budynku przy ul. Pięknej.

Powołali zakład komunalny
Na sesji radni w pierwszej kolejności zajęli się projektem uchwały w sprawie powołania Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych. – Zakład oficjalnie działać będzie od 1 marca. Przesunęliśmy ten termin o miesiąc ze względów proceduralnych – mówił wójt Marcin Paski. Powód? Na początek konieczna była uchwała rady w sprawie powołania zakładu. Następnie wójt powołać musi kierownika zakładu, a dopiero ten będzie zatrudniać pracowników i realizować wyznaczone zadania.
- Zakład prowadzić będzie działalność w zakresie administrowania wodociągami na terenie gminy Sokołów Podlaski i zaopatrzenia w wodę mieszkańców, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych – wyliczał czytając uzasadnienie do uchwały przewodniczący rady Paweł Sobolewski. – Zajmować się też będzie utrzymywaniem porządku i czystości i urządzeniami sanitarnymi oraz utrzymywaniem zieleni i zadrzewień. Do jego zadań należeć też będzie dbanie o stan gminnych dróg i utrzymywanie w należytym stanie urządzeń rekreacyjnych i sportowych. Źródłem przychodów zakładu będą wpływy z działalności, dochody z mienia i dotacje.
Za utworzeniem zakładu głosowało wszystkich 14 radnych, obecnych na sesji.
Czy zakład to dobre rozwiązanie – czas pokaże. Z pewnością dużym wyzwaniem będą sprawy związane z administrowaniem gminnymi wodociągami. Od wielu lat były z nimi problemy, a ceny wody w gminie Sokołów należą do najwyższych w regionie.

Piątka dla policji
Wszyscy radni poparli też kolejne projekty uchwał, jakie omawiano na sesji. Dyskutowano m.in. nad zmianami w budżecie. Do władz gminy wpłynęło pismo od komendanta powiatowego policji z prośbą o wsparcie i przekazanie 10 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego i aparatu cyfrowego dla potrzeb komendy.
- Nie jesteśmy obecnie w stanie wygospodarować takiej kwoty w naszym budżecie – mówił przewodniczący Sobolewski. – Mamy ograniczone fundusze w budżecie. Proponujemy, by teraz przekazać policji 5 tys. złotych, a jeśli w późniejszych miesiącach znajdziemy jakieś wolne pieniądze, postaramy się wrócić do tematu.
Na takie rozwiązanie zgodzili się wszyscy radni.

O kadrach
Wójt Marcin Pasik, pytany o powołanie sekretarza w gminie wyjaśnił, że lada moment ogłoszony zostanie konkurs na to stanowisko. W urzędzie gminy nastąpiła też inna,  dość znacząca zmiana.
- Powołany został Referat Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Jego kierownikiem została Anna Trębicka. Wiemy, że fundusze z obecnego budżetu unijnego powoli się kończą, tym mocniej więc trzeba zabiegać, by jak najwięcej jeszcze spróbować ich zdobyć dla naszej gminy – podkreślił wójt. – Chcemy wykorzystać tu wszystkie ścieżki, łącznie z możliwościami pozyskiwania pieniędzy w ramach współpracy transgranicznej i przez Stowarzyszenie Kapitał – Praca - Rozwój. I pomóc także mieszkańcom i przedsiębiorcom w zdobywaniu takich funduszy – dodał wójt.
TEKST/FOT. BOŻENA GONTARZ

« wróć | komentarze [8]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Oczywiście, że wykształcony i na komputerze się zna!Przez 4 lata można więcej zepsuć niż zrobić, oby tylko nie tak się zachował jak najmłodszy wójt w Polsce i zrezygnował przed upływem kadencji! i cóż widać w tej gminie, chyba że ktoś tylko patrzy przez różowe okulary...

do mieszkańca!
2011-02-16 00:45:01

Akurat ta dziewiątka to nie aż taka doświadczona a Panu Domańskiemu dziękujemy ,18 lat jego nieudolnych rządów to aż nadto, wszak funkcja wójta nie jest na szczęście dożywotnia, jak to się jemu wydawało.Przyszedł młody, mądry człowiek i efekty już widać.

mieszkaniec
2011-02-07 23:32:40

bede liczyl zdobyte srodki a szczegolnie stracone

licczydlo
2011-02-07 15:21:05

Hm! intratne posadki?! przed wyborami obiecał, że będą pracować to trzeba się wywiązać! a zarzeka się, że po znajomości nikogo nie będzie zatrudniał! ale najlepszym posunięciem jest referat pozyskiwania funduszy unijnych dwóch pracowników z czego jeden to "kompetentny" kierownik i tak rozbudowuję się administrację i wydaje pieniądze na pensje kierownicze, a to wszystko z naszych podatków!

:)
2011-02-06 22:25:59

Wreszcie zostali wybrani mądrzy ludzie! a dziewiątka z nich to radni Wójta Domańskiego, doświadczenie samorządowe sprawdziło się, szkoda że nie dano i Jemu szansy.

mieszkaniec
2011-02-06 21:54:19

Jak widać w dość szybkim tempie następują zmiany w tej gminie,nie wiem czy nie za bystro.

mieszkaniec
2011-02-06 18:56:11

odnośnie uchwały o powołaniu Zakładu Komunalnego - aby napićsie piwa nie trzeba budować browaru :-P

piwosz
2011-02-04 11:17:24

"uchwały w sprawie powołania Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych. – Zakład oficjalnie działać będzie od 1 marca." I tym oto sposobem królik i jego znajomi będą mieli intratne-ciepłe posadki......

myślący
2011-02-04 11:11:25
Strona 1/1


Dane kontaktowe