29
2022
2010-11-17

Sztandar to symbol nadziei i wolności


W 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w kościele salezjańskim poświęcono nowy sztandar Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Nadleśnictwie Sokołów.

Mszę Świętą odprawił ksiądz infułat Jan Sobechowicz a płomienną homilię okolicznościową, z której płynęła radość z przeżywanego święta i jednocześnie głęboka troska i niepokój o losy Ojczyzny, wygłosił dyrektor Liceum Salezjańskiego ksiądz Dariusz Matuszyński.

Znamienne słowa
Na uroczystość przybyły władze samorządowe miasta i starostwa powiatowego, poczty sztandarowe przedstawiciele zakładów pracy, harcerze i młodzież oraz mieszkańcy miasta i okolic.
Podczas Mszy Świętej z oprawą muzyczną orkiestry strażackiej i chóru młodzieżowego odbyła się ceremonia poświęcenia nowego sztandaru Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Nr 2099 przy Nadleśnictwie Sokołów.
Załoga naszego Nadleśnictwa przybyła na czele z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Beatą Zeller, nadleśniczym Robertem Płockim i zastępcą nadleśniczego Maciejem Wójcickim, który odczytał tekst pisma Świętego. Sztandar poświęcił i wbił symboliczny gwóźdź proboszcz parafii konkatedralnej, ksiądz dziekan Andrzej Krupa.
Poświęcony sztandar prezentował ojciec chrzestny, przewodniczący komitetu organizacyjnego, sekretarz Nadleśnictwa Sokołów Leszek Brzezik. To dzięki jego wielkiemu osobistemu zaangażowaniu doszło do tej uroczystości. Na jednej stronie sztandaru umieszczono wizerunek Kapelana Solidarności, błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszki z jego wiernym hasłem „Zło dobrem zwyciężaj”. Na drugiej - Godło Państwa Polskiego Orzeł Biały – symbol męstwa i wolności.
Po prezentacji sztandar przejął poczet sztandarowy, złożony z przewodniczącego Komisji Zakładowej leśniczego Artura Ślusarczuka w asyście głównej księgowej Wandy Środy i specjalisty do spraw użytkowania lasu Jerzego Tomczuka.

Sztandar jak relikwia
Sztandar zawsze był obecny wśród wszystkich pokoleń, od zarania dziejów Państwa Polskiego, jako symbol nadziei i wolności. Sztandary posiadały i posiadają różne stany ale zawsze były one obecne na polach bitewnych. Pod różnymi hasłami i znakami świętych rycerzy, z modlitwą na ustach „Bogurodzica Dziewica”, z umiłowaniem wolności i pogardą dla śmierci, szły hufce do ataku. Tak było pod Cedynią, Grunwaldem, Wiedniem, Częstochową, Warszawą, Monte Cassino i w setkach innych miejsc wiktorii oręża polskiego.
Zaborcy czy totalitarne systemy z zaciekłością niszczyły Polskie Sztandary ,ale te strzeżone jak relikwie świętych, podnosiły się dumnie razem z odzyskaną wolnością.
Po zakończonej Mszy Świętej – uroczystość z kościoła przeniosła się do Parku im. Adama Mickiewicza, pod Pomnik Czynu Niepodległości. Tam oddaliśmy hołd poległym i pomordowanym o wyzwolenie naszej Ojczyzny. Pomnik Czynu Niepodległości – jaka jest jego wymowa – pęknięty kamień – tyle razy pękała wolność naszej Ojczyzny, tyle wylano krwi i łez ale te otaczające go wokół wyniosłe kolumny z wizerunkami godła z różnych okresów Państwa Polskiego mówią nam, że ta wolność wracała do nas, wywalczona krwią naszych praojców. Obok pomnika polne głazy z wyrytymi datami zrywów i powstań narodowych.

Związkowa Solidarność
To, że powstał ten piękny sztandar to zasługa również naszych darczyńców. Dołożyli nam do sztandaru złotych nitek i darowali je nam ze swoich skromnych składek. To tym bardziej świadczy o szczerej solidarności związkowej i o tym, że w potrzebie umiemy się dzielić i pomagać sobie wzajemnie.
W imieniu komitetu organizacyjnego składam gorące podziękowania Komisjom Zakładowym przy: Mostostalu w Siedlcach, Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, PSI – Spółdzielczy Producent Sprężyn w Siedlcach, Zakładzie Linii Kolejowych w Siedlcach, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Sokołowie Podlaskim, Firmie SERWISKO w Sokołowie Podlaskim, Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach i przy Firmie DROSED – Zakłady Drobiarskie w Siedlcach.
Dziękuję również Panu Nadleśniczemu Robertowi Płockiemu za życzliwość i współpracę oraz koleżankom i kolegom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.
Wszystkie wymienione Komisje Zakładowe i członkowie naszej Komisji są zapisani na symbolicznych gwoździach przytwierdzonych do drzewca sztandaru.

Duma pozostanie
Po zakończonych uroczystościach, na spotkaniu integracyjnym, odznaczono pięć osób medalami „30-lecia  Solidarności”, które przyznano członkom naszej Komisji Zakładowej, za długoletnią działalność związkową. Odznaczenia otrzymali: Leszek Brzezik, Alicja Uszyńska, Irena Telakowska, Alicja Mazurczak oraz były Nadleśniczy Stanisław Pruszyński - za dobrą współpracę z naszą organizacją związkową.
Solidarność nasza i chyba tak jak cała SOLDARNOŚĆ w Polsce rodziła się w niepokoju i niepewności, ale przy nieodpartej nadziei na odzyskanie przez Polskę wolności. Zadawaliśmy sobie pytanie: co zrobi ówczesna władza, która posiada czołgi i armię a my - tylko żarliwego ducha pragnienia wolności – ducha, którego już nic nie powstrzymało i tak bez jednego wystrzału rozpadły się pęta komunizmu.
Teraz też nie jest łatwo. Utracjusze naszej Ojczyzny, którzy ją rozgrabili i dalej próbują ją okradać, zrzucają podstępnie winę na Solidarność. My nie możemy o tym nie mówić, nawet za cenę pogardy i sprzeciwu, ale duma za odzyskaną wolność pozostaje i pozostanie zawsze po naszej stronie.
JERZY TOMCZUK
FOT. ARCHIWUM

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe