17
2020
2013-03-08

Szpital - spółka czy dzierżawa?


Dyrekcja szpitala powiatowego, członkowie zarządu i radni powiatowi mają już w rękach długo oczekiwaną analizę sytuacji w sokołowskiej placówce i plan działań, który ma pomóc w poprawie sytuacji finansowej.
Audyt, który wykonał  Zakład Usług Konsultingowych Know How sp. z o.o w Szczecinie został przedstawiony w ubiegłym tygodniu. Prezentacja pod nazwą „Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” odbyła się w obecności starostów, radnych powiatowych, dyrekcji i pracowników szpitala. Audyt został zlecony przez zarząd powiatu.
Analiza, której poddana została sokołowska placówka była wnikliwa i szczegółowa, świadczy o tym kilkuset stronicowy raport. Jednocześnie zadaniem szczecińskiej firmy było stworzenie tzw. planu naprawczego. Przeanalizowano działalność Samodzilnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w latach 2007- 2012. I nie wypadła ona zbyt optymistycznie. Raport dość szczegółowo wyjaśnia wszystkie działania, które podejmowano w tamtym czasie, a które nie przyniosły pożądanych efektów.
Wnioski przedstawione w audycie nie dają zbyt dużego pola manewru zarządowi powiatu, który jest organem założycielskim dla szpitala.
Dług szpitala gwałtownie wzrósł w 2011 roku, analiza zewnętrzna pokazuje jednak, że restrukturyzacja szpitala powinna rozpocząć się kilka lat wcześniej, nawet w 2008 roku. Co więc może czekać SP ZOZ w najbliższym czasie? Tutaj możliwości są ograniczone.  Zdaniem autorów audytu istnieją cztery warianty dalszego funkcjonowania sokołowskiego szpitala. Tzw. wariant 0, zakłada, co jest nierealne i wręcz zabójcze dla placówki, że nie podejmuje się żadnych działań naprawczych, pozostaje stan obecny. Wariant tzw. 1, to wdrażanie zaproponowanych zmian, pewne działania inwestycyjno-medyczne. Szpital nadal znajdowałby się pod „opieką” powiatu. Ale w tym wypadku również nie ma pewności co do dalszych losów placówki. Tzw. wariant
2, szpital będzie funkcjonował jako spółka prawa handlowego. Wdrażany jest program naprawczy, a straty wygenerowane w poprzednich latach spoczywają na barkach tejże spółki. I ostatni, tzw. wariant 3 to nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną i przekazanie szpitala w dzierżawę. Przejmuje on wszystkie zobowiązania, wydatki i prowadzi dalej działalność medyczną. W tym przypadku operator zewnętrzny staje się także pracodawcą dla kilkuset osób zatrudnionych w szpitalu. A tych jest, według analizy za dużo. Obecnie pracuje w nim ponad 680 osób, za dużo w administracji i dziale technicznym. Operator zewnętrzny może, chociaż nie musi czynić kroki zmierzające do zmniejszenia stanu załogi. istnieje również obawa, że operator może zmienić strukturę organizacyjną szpitala, tzn. zlikwidować „niedochodowe” oddziały, a na ich miejsce wprowadzić nowe. Były przypadki, że powstawały oddziały zajmujące się chirurgią plastyczną. Pewne ruchy oszczędnościowe, według zapewnień dyrekcji, już zostały poczynione. Uzyskano kompromis z lekarzami, dotyczący zmniejszenia poborów. Zgody nie wyraziło dwóch lekarzy, w związku z tym zrezygnowano z ich usług. Z kilkoma osobami z obsługi technicznej umowy nie zostały przedłużone, a jeszcze kilka osób skorzystało ze świadczeń przedemerytalnych. Daje to na dziś likwidację prawie pięćdziesięciu etatów. Ale to za mało. Według prognoz należy zrezygnować z umów o prace z ponad 130 osobami. W ramach oszczędności  już wcześniej połączono oddział ginekologiczny i położniczy, a także zdecydowano o likwidacji ZOL w Wyrozębach i przeniesieniu znajdujących się tam pacjentów do szpitala powiatowego. Firma prowadząca audyt także te działania zaproponowała.
Jak zapewniają autorzy audytu, im wcześniej zostaną podjęte działania naprawcze,  tym szybciej przyniosą efekty. Co więc czeka szpital i  pracowników. Przede wszystkim proponuje się likwidację stanowisk zastępczyń oddziałowych i zastępców ordynatorów, optymalizację liczby dyżurów, tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz redukcję kosztów PFRON. Zamiast umów o pracę wprowadzenie innych form, na przykład umowy cywilno-prawne. Zmienić się powinna gospodarka materiałami medycznymi, a także organizacja pracy w zakresie żywienia pacjentów i utrzymania czystości. Audytorzy proponują również rozwój Podstawowej Opieki Zdrowotnej, utworzenie oddziału urazowo – ortopedycznego i szkoły rodzenia.
Wiadomo, że powiat nie będzie mógł pokryć strat, które wygenerował szpital. Firma Know how uważa, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie operatora zewnętrznego, który pozyska środki na spłatę zadłużenia, a co za tym idzie, koszty prowadzenia działalności medycznej spoczną na jego barkach.
Działania, jakie należy podjąć w sokołowskim szpitalu, nie mogą czekać. Muszą być one zdecydowane, a nawet drastyczne. Tego wymaga dobro pacjentów. Teraz decyzja należy do zarządu i radnych powiatu. To oni muszą zdecydować, w którym kierunku podążać będzie sokołowska służba zdrowia. Decyzja będzie trudna, ale konieczna.

LESZEK KOPER

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Oby ta decyzja była też porządnie przemyślana. Nie sztuka pozbyć się zakładu, sztuka go utrzymać. I to powinno przyświecać podejmującym decyzje strategiczne. To oczywiste, ze trzeba go zrestrukturyzować i to szybko.

kler
2013-03-10 22:20:55
Strona 1/1


Dane kontaktowe