2
2020
2018-03-20

„Szkoła z tradycjami kluczem do sukcesu”


Powyższe hasło przyświecało obchodom „Święta Szkoły” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim. Uroczystość odbyła się w czwartek 15 marca 2018 r.

Swoją obecnością uświetnili ją między innymi ks. bp. Tadeusz Pikus, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, dyrektor d.s. Spraw Oświaty Rolniczej w MRiRW Robert Jakubik, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Krzysztof Kisielewicz, burmistrz Bogusław Karakula, komendant powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim Tomasz Wilk, dyrektor SOK Marcin Celiński, prezes Powiatowego Oddziału ZNP Danuta Zadrożna, dyrektor Zakładów Mięsnych „SOKOŁÓW S.A.” Kazimierz Kisiel, przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą. Szczególnymi gośćmi byli dyrektorzy szkoły z ubiegłych lat: Wiesława Kapusta, Czesław Jarecki-Sikorski, Waldemar Klajda, Andrzej Kublik. Przybyli też przedstawiciele Rady Rodziców na czele z przew. Sławomirem Hardejewiczem.

Część oficjalna przebiegała przy obecności sztandaru szkoły i rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor Sławomir Wróblewski powitał zebranych. Poinformował, że placówka jest kontynuacją szkoły rolniczej istniejącej od 1955 r. Na początku było to Państwowe Technikum Rolnicze, następnie Zespół Szkół Rolniczych i ZS Nr 2. Od 2009 r. organem prowadzącym ZS CKR jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister kładzie szczególny nacisk na kształcenie nowoczesne - tak, by absolwenci sieci szkół rolniczych posiadali wiedzę i umiejętności pozwalające im być wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Dyrektor zaznaczył, że w ostatnim czasie dzięki osobistemu zaangażowaniu wiceministra Rafała Romanowskiego i dyrektora Roberta Jakubika placówka wzbogaciła się o nową bazę, sprzęt i pomoce naukowe za kwotę dotacji 5, 5 mln zł. Od października do grudnia ubiegłego roku w przyszkolnym gospodarstwie wykonano nowe ogrodzenie o długości 723 m, wybudowano halę magazynową o powierzchni użytkowej 700 m2, 4 silosy z 8-metrowym kanałem zasypowym silosy zbożowe i 60-tonową wagę. Rozpoczęto remont obory - zabytku z 1920 r. Zakupiono kombajn zbożowy, przyczepę, rozrzutnik do obornika, wózek do wapna, kostkę brukową, środki ochrony roślin, nawozy. W warsztatach ukończono budowę budynku gospodarczo – garażowego rozpoczętą przez dyrektor Eleonorę Miszkiel. Wyposażono salę konferencyjną i zaplecze socjalne. Zakupiono ciągnik, kosiarkę, tokarkę, frezarkę, karcher, wózek paletowy, pralko-suszarkę. W budynku szkoły wyposażono kompleksowo gabinet pielęgniarki szkolnej i pracownię języka angielskiego, doposażono pracownię języka polskiego, pracownię żywienia i usług gastronomicznych, pokój nauczycielski. Zakupiono sprzęt do wychowania fizycznego, projektory, infokioski, książki, komputery dla administracji i biblioteki, ławki do klas, mundury dla klasy I strażackiej, siedziska na II piętro, stroje ludowe.

Dyrektor Wróblewski w imieniu całej społeczności szkolnej dziękował Ministerstwu za fundusze, senatorowi Waldemarowi Krasce, burmistrzowi Bogusławowi Karakuli, komendantowi Tomaszowi Wilkowi za wsparcie i przychylność. Wspomniał też o zasługach wcześniej pracujących dyrektorów, a także nauczycieli i pracowników administracji. Dzięki tym wszystkim osobom „młodzież może kształcić się w tak wspaniałych warunkach – w najnowocześniejszej szkole w powiecie sokołowskim”. Z inicjatywy dyrektora Biskup poprowadził modlitwę za zmarłych niedawno nauczycieli ZSCKR – Jolantę Plewę i Marka Dorosza.

Dodać należy, że uczniowie ZSCKR odbywają praktyki zawodowe w wielu zakładach pracy, a od nowego roku szkolnego oferta kształcenia zostanie rozszerzona. Dyrektor dziękował za tę współpracę. Specjalne podziękowania na ręce dyrektora Wróblewskiego i dyrektor Krystyny Sulikowskiej złożyli przedstawiciele firmy „Rolmech”.

Biskup Tadeusz Pikus, nawiązując do postępu w rolnictwie i do tego, że zmiany nie zawsze idą jednak w dobrym kierunku, apelował o właściwe postawy, myślenie nie tylko o sobie, ale i o innych. Odwołując się do wspomnień kardynała Wyszyńskiego i symbolicznej sceny w powieści „Chłopi”, mówił o konieczności siewu w każdych warunkach i okolicznościach, bez względu na to, kto zbierze plony. Życzył też, aby w życiu każdego chrześcijanina był obecny Chrystus. Z kolei wiceminister Rafał Romanowski podkreślił aktywność burmistrza Karakuli i senatora Kraski na rzecz pozyskania funduszy dla sokołowskiej szkoły. Przywołał też słowa jednego z Żołnierzy Wyklętych, zabiegających po 1945 r., o suwerenność Polski, który stwierdził, że składając ofiarę życia są ziarnem, z którego wyrośnie Niepodległa. Wyraził radość, że to pokolenie pamięta o patriotyzmie i tradycjach lokalnych. Dodał, że rząd docenia innowacyjność, patriotyzm i poszanowanie tradycji, widzi potrzebę rozwoju społeczności lokalnych.

Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała program artystyczny, oparty na powieści „Chłopi". W rzeczywistość polskiej wsi przełomu wieków XIX i XX wprowadził zebranych sam W. S. Reymont - Rafał Niedźwiedzki, który również opowiedział o życiu patrona szkoły. Następnie ubrani w stroje ludowe uczniowie przedstawili fragment o weselu Jagny i Boryny. W roli Jagny wystąpiła Ewelina Boruta, Boryny - Michał Uziębło, Dominikowej – Patrycja Danielak, Wójta – Darek Oleszczuk. Spektakl przygotowali: Beata Czapska-Gram, Agnieszka Borysiak, Iwona Grabowska; układy taneczne: Dorota Ratyńska. Małgorzata Krakowska. O stronę muzyczną zadbał zespół The Rolnik Stones z solistami Małgorzatą Teodorczuk, Wiktorią Paprocką i Szymonem Dzikowskim, działający pod kierunkiem Michała Ostromeckiego. Niezwykle widowiskowe przedstawienie ubogacone tańcami i przyśpiewkami dostarczyło zebranym bogatych przeżyć, nie żałowano więc oklasków. Dyrektor szkoły stwierdził z dumą, że dla takiej młodzieży warto podnosić poprzeczkę i warto kierować środki.

Ostatnim punktem „Święta Szkoły” było otwarcie nowego garażu na terenie gospodarstwa i nowego budynku szkolnych warsztatów. Gdy  przecięto wstęgi, ks. bp. Tadeusz Pikus poświęcił obiekty. Inwestycje robią wrażenie.
 

J.O.
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe