12
2020
2012-11-16

Szkoła w Czerwonce zlikwidowana


Zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce, gmina Sokołów Podlaski budził pewne emocje i kontrowersje. Stało się jednak jasne, że w obecnej formie placówka nie może istnieć.
Podczas ostatniej sesji rady gminy podjęto drugą już próbę dotyczącą likwidacji. Poprzednia, która miała miejsce pod koniec lutego bieżącego roku, zakończyła się niepowodzeniem. Radni podjęli uchwałę likwidującą Zespół Oświatowy w Czerwonce. Miało tam pozostać przedszkole - filia przedszkola w Grochowie oraz klasy I-III szkoły podstawowej. Starsi uczniowie podstawówki mieli uczęszczać do Grochowa. Jednak po zaskarżeniu tej uchwały wojewoda mazowiecki uznał, że samorząd nie dopełnił formalności związanych z poinformowaniem zainteresowanych o planowanych zmianach.
Tym razem było inaczej. Przepisy mówią wyraźnie, że aby placówka szkolna została zamknięta we wrześniu, rada gminy musi do końca lutego podjąć wiążącą uchwałę o zamiarze takiej likwidacji. Dlatego też pośpiech ten nikogo nie powinien dziwić. Radni nie czekali i stosowną uchwałę podjęli już w październiku. Podjęta uchwała jednoznacznie mówi, że z dniem 01 września 2013 r. uczniom szkoły zapewnia się możliwość kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Oświatowego w Grochowie. Uchwała zobowiązuje się i upoważnia wójta gminy do „dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do: zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce”. Zmiany, które podjęła rada gminy, a co za tym idzie, redukcja etatów nauczycieli i przeniesienie klas do Grochowa przyniesie gminie około 0,5 mln zł. oszczędności..
We wrześniu przyszłego roku szkołę będzie już prowadzić nowa jednostka, stowarzyszenie „Janko”. Jak zapewnia wójt Marcin Pasik współpraca układa się wzorcowo. – Są uzgadniane szczegóły, które dotyczą przekazania nieruchomości. Chcę z całą mocą podkreślić, że nie jest zamknięcie szkoły, ale tylko zmiana formy organizacyjnej. Będziemy placówkę finansowo wspierać – mówi wójt Pasik.
Szkoła Podstawowa w Czerwonce jest pod względem liczby dzieci małą placówką, do której w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 40 uczniów. Zorganizowanych jest pięć oddziałów, a średnia liczba dzieci na oddział wynosi 8 uczniów.
- W bieżącym roku szkolnym nie ma klasy pierwszej w związku z brakiem dzieci. Obwód szkolny obejmuje siedem miejscowości: Czerwonka, Justynów, Kosierady W., Krasów, Walerów, Węże, Dolne Pole. W szkole w Czerwonce pracuje 13 nauczycieli. Celem likwidacji szkoły podstawowej jest usprawnienie organizacji sieci – mówi sekretarz gminy Wiktor Osik.  Po zlikwidowaniu szkoły podstawowej w Czerwonce dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu będą uczęszczały do Zespołu Oświatowego w Grochowie. - Wpłynie to na zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na oświatę i pozwoli na polepszenie bazy lokalowej i dydaktycznej szkół gminy. Bardzo ważną rolę we współczesnej edukacji spełnia kontakt z rówieśnikami z różnych środowisk. W momencie przejścia do Zespołu Oświatowego w Grochowie, dzieci szybciej zaadoptują się do nowych warunków i w rezultacie ułatwi im to kontynuację nauki w szkole podstawowej  a następnie w gimnazjum. Organizację  dowożenia uczniów zapewni gmina – dodaje sekretarz W. Osik.
W związku z małą liczbą dzieci subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wydatków na płace nauczycieli i pracowników obsługi. Koszt utrzymania jednego ucznia w Czerwonce w roku 2012 r. za okres od stycznia do maja wyniósł 9264,92zł   a w przedszkolu 5464,06 zł.

LK

« wróć | komentarze [7]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

A Sawicki to co?. Ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. Wróci i zobaczycie.

aktyw
2012-11-24 19:50:59

a co innego oprócz likwidacji nasi Radni potrafią ?????????? NIC. niedługo wszystko polikwidują bo nic się nie będzie opłaciło oprócz ich penis, a może i swoje pensie zlikwidujcie?????

mieszkanka
2012-11-24 16:51:36

Kolejny sukces!

HEN
2012-11-23 00:23:57

Gmina Sokołów Podlaski ma najwięcej mieszkańców wśród gmin wiejskich w naszym powiecie. Ale oczywiście można stworzyć gminę Sokołów miejsko-wiejską. Najbardziej uzasadniona jednak byłaby likwidacja powiatu, ale nie tylko naszego, tylko wszystkich w kraju.

samorządowiec
2012-11-21 11:04:43

i spełni się sen UE zapowiadany przez Geremka dwadzieścia lat temu, w którym Polska to kraj 15 milionowy. I tutaj moja dygresja.....żeby sie tak stało to trzeba bardzo nienawidzic ten kraj i tych miezszkańców aby tak rzadzić od 1989 roku.

tutejszy
2012-11-21 08:05:51

I RZĄDZĄCY W TYCH GMINACH TO TEŻ OBRAZ ROZPACZY!

MIESZKANIEC POWIATU
2012-11-20 22:23:50

Powiat umiera. I nic na to nie poradzimy. Istnienie takich gmin jak Ceranów,Sabnie,Bielany,Sokołów Podlaski jest ekonomicznie i społecznie zbędne. Do ich likwidacji dojdzie wcześniej niż władzom się wydaje. Pytanie jest co z powiatem. Za niedługo liczba mieszkańców powiatu spadnie poniżej 50 tys.,a kilka lat temu było na ponad 60 tys. Tu myślę o osobach zameldowanych, bo faktycznie mieszkających jest niewiele ponad 30 tys. Tylu wypełnia PiT. Czy odbędą się wybory samorządowe do powiatu i w/w gmin. Moim zdaniem nie powinny.Po przegranej Pawlaka te środowiska nie mają obrońcy.

popo
2012-11-19 13:29:29
Strona 1/1


Dane kontaktowe