17
2020
2013-01-18

Szkoła Równych Szans w Repkach


Od kwietnia 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach trwa realizacja Projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja bis”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jak poinformowała Koordynator projektu Urszula Terlikowska, przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci z terenów wiejskich i ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Wszystkie zaplanowane działania są odpowiedzią na potrzeby uczniów i stanowią rozszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Służą one wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, rozwojowi kompetencji kluczowych, doradztwu i opiece psychologiczno – pedagogicznej.

W ramach projektu prowadzone są kółka: teatralne, sportowe (koszykówka), muzyczne (wokalno-instrumentalne), miłośników przyrody, dziennikarskie, języka angielskiego oraz zajęcia: wyrównawcze z matematyki, dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. I-III, wychowawczo- profilaktyczne, a także gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Uczniom zaoferowano więc szeroką gamę zajęć, w trakcie których mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje, podnosić sprawność fizyczną, pogłębiać wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia.
Projekt SRS-IV edycja bis spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rodziców, jak i uczniów szkoły w Repkach. Uczniowie często uczestniczą w dwóch lub nawet trzech rodzajach zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez 10 nauczycieli i psychologa.
By uatrakcyjnić przebieg zajęć, zakupiono sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne, wśród których są między innymi; aparat fotograficzny, rzutnik pisma, magnetofony, komputer i laptop z oprogramowaniem, kserokopiarka, dyktafony, gitara elektryczna i instrumenty perkusyjne, piłki, stroje sportowe, sprzęt do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, kostiumy dla aktorów, kukiełki, bryły geometryczne, filmy i gry dydaktyczne, plansze, słowniki, mikrofony.
W budżecie projektu uwzględniono również wyjazdy edukacyjne, z których dwa zostały już zrealizowane w minionym roku.
12 grudnia 2012 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach byli na wycieczce w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma. Dzieci (członkowie kółka muzycznego) obejrzały wspaniały spektakl - baśń muzyczną „Aladyn Jr”. Po miłych wrażeniach artystycznych i obiedzie uczniowie wrócili do domu i z niecierpliwością czekają na następny wyjazd. Nie mniejszą atrakcję stanowił wyjazd uczniów do Warszawy na drugą wycieczkę, która odbyła się 20 grudnia 2012 roku. Tym razem jej uczestnikami byli członkowie koła teatralnego. Uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Pastorałka” w Teatrze Baj. Niezmiernie ważnym wydarzeniem dla dzieci była lekcja teatralna, poprowadzona przez aktora Kamila Króla. Dzięki niej uczniowie poznali warsztat pracy aktora i teatr „od kuchni”. Lekcja miała również charakter praktyczny. Pod okiem fachowca dzieci wykonywały proste ćwiczenia i odgrywały scenki sytuacyjne. Wyjazd ten dostarczył uczniom wielu niezapomnianych przeżyć i był świetną zabawą.
Efekty pracy uczestników projektu i prowadzących zajęcia pozalekcyjne zostały przedstawione min. na uroczystej prezentacji dorobku artystycznego miejscowego GOK-u. Uczestnicy kółka teatralnego wystawili sztukę „Trędowaty, bo nie kochany”. Natomiast dzieci z kółka muzycznego popisywały się nabytymi umiejętnościami wokalno-instrumentalnymi.

OPR.JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe