17
2020
2017-01-23

Szkoła równych szans w Bielanach


Zespół Oświatowy w Bielanach Jarosławach pozornie nie różni się od innych placówek – przed zadbanym budynkiem mieści się kolorowy plac zabaw. Jednak pomimo braku klas integracyjnych na korytarzach szkoły możemy spotkać, prócz dzieci zdrowych, uczniów z różnymi dysfunkcjami. Wszystkie dzieci razem uczestniczą w zajęciach, ponadto uczniom z większymi potrzebami szkoła zapewnia m.in. rehabilitację. Ogromną zasługę w utworzeniu Szkoły równych szans ma dyrektor szkoły, Renata Kalicka.

Zespól Oświatowy w Bielanach Jarosławach nie zawsze funkcjonował w taki sposób. Przekształcanie placówki rozpoczęło się w roku 2013, kiedy stanowisko dyrektora objęła Renata Kalicka. Jej misją było podarowanie wszystkim dzieciom równych szans – zarówno w kontekście uczęszczania do szkoły w swoim dobrze znanym środowisku, jak i możliwości uczestniczenia w społeczności tak, jak uczestniczy w niej reszta uczniów.
Nigdy nie chciałam izolować dzieci pełnosprawnych od niepełnosprawnych, tym bardziej, że moje wcześniejsze doświadczenia w pracy związane były z dziećmi, które posiadały różnego rodzaju dysfunkcje i trzeba było im pomóc. Chciałam zaszczepić wśród nauczycieli tu pracujących swoją pasję do tego, by pochylić się nad każdym dzieckiem, a tym samym wesprzeć również rodziców dzieci z dysfunkcjami, którzy czasami są bardzo zagubieni.
Nauczyciele zatrudnieni w placówce podeszli do pomysłu bardzo entuzjastycznie – wielu z nich rozpoczęło studia, które przygotowywały do pracy z dziećmi posiadającymi różnego rodzaju dysfunkcje. Obecnie ZO posiada dość duże grono specjalistów w zakresie oligopedagogiki, masażu taktylnego, integracji sensorycznej czy terapii ręki. Szkoła zatrudnia także dwóch logopedów, z których jeden jest również specjalistą w zakresie terapii ustnotwarzowej. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym zaczyna się już w przedszkolu, ponieważ, jak podkreśla, dyrektor, jeżeli dysfunkcja nie zostanie wychwycona właśnie w okresie przedszkolnym, bardzo ciężko jest poprowadzić późniejszą terapię tak, aby dysfunkcja nie utrudniała funkcjonowania dziecka w społeczeństwie.
Obecnie realizujemy w przedszkolu projekt unijny z zakresu edukacji przedszkolnej – stworzony został oddział przedszkolny, do którego uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci, które potrzebują pomocy. W ramach programu dzieci ze wszystkich pięciu oddziałów przedszkolnych na terenie gminy biorą udział w zajęciach teatralnych, muzykoterapii z gimnastyką korekcyjną oraz zajęciach nauki czytania metodą sylabową, tzw. metodą krakowską. Prócz tego oferujemy naszym dzieciom możliwość rehabilitacji – do przedszkola przyjeżdża pani rehabilitantka, która na miejscu prowadzi zajęcia.
A jak wygląda praca z dzieckiem dysfunkcyjnym w wieku szkolonym? Placówka oferuje funkcje tzw. nauczyciela wspomagającego bądź pomoc nauczyciela, w zależności od potrzeb dziecka. Nauczyciel wspomagający w czasie zajęć lekcyjnych jest przy dziecku i pozostaje wyłącznie do jego dyspozycji. Natomiast pomoc nauczyciela polega na dodatkowej liczbie zajęć indywidualnych, podczas których nowe wiadomości zostają powtórzone, usystematyzowane i podsumowane.

Dyrektor podkreśla, iż nie udałoby się stworzyć takich warunków dla uczniów gdyby nie pomoc wójta, Zbigniewa Woźniaka, sekretarza oraz skarbnika gminy. Szkoła współpracuje również z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli – Teresa Gotowicka niejednokrotnie czynnie uczestniczyła w pozyskiwaniu funduszy na kolejne udogodnienia dla uczniów. Dobrą wolą wykazali się również rodzice dzieci pełnosprawnych, którzy nigdy nie sprzeciwiali się zrealizowaniu idei pani dyrektor. Sami uczniowie także nigdy nie mieli nic przeciwko obecności dzieci z dysfunkcjami. Dyrektor szkoły podkreśla, że obcowanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych razem przynosi dobre skutki dla obu grup – dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji i empatii na co dzień, natomiast dzieci niepełnosprawne przekonują się, że są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie i w zasadzie nie różnią się zbytnio od swoich zdrowych kolegów.

Do Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach uczęszczają również dzieci spoza gminy – m.in. z gmin Mokobody i Suchożebry – i nie są to tylko dzieci z dysfunkcjami. Szkoła dba o rozwój wszystkich dzieci zachęcając do pogłębiania wiedzy poprzez organizowanie konkursów z naprawdę ciekawymi nagrodami, jak np. rowery czy sprzęt grający. Każda z klas wyposażona jest w sprzęt multimedialny, placówka może pochwalić się także profesjonalną pracownią do lektoratów języków obcych, kawiarenką internetową do dyspozycji uczniów oraz małym studiem nagraniowym – szkoła prowadzi nawet własny kanał w serwisie internetowym YouTube. Rodzice doceniają misję szkoły, co bardzo cieszy dyrektor, Renatę Kalicką:
Udało nam się stworzyć miejsce, gdzie każde dziecko znajdzie pomoc, czy to ze względu na zainteresowania, czy ze względu na dysfunkcje i potrzebę opieki specjalistycznej.
Hasłem przewodnim Zespołu Oświatowego im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach są słowa Jana Pawła II: „wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”. Żywym przykładem wprowadzenia tych słów w czyny jest dyrektor szkoły – Renata Kalicka. Nikt nie wymagał aż tyle. Wymagała od siebie tylko pani dyrektor. W ciągu niecałych czterech lat udało stworzyć się coś wspaniałego – szkołę równych szans. Szans dla wszystkich.


Sala do masażu taktylnego


Dyrektor Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach Renata Kalicka

Paulina Joanna Fedorczyk

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe