43
2019
2012-12-21

Szkoła Podstawowa Nr 1 ma tytuł SUS-OK


   Wszyscy chcemy, żeby szkoła była jak najlepsza.  Taka, w której nauczyciele, uczniowie i rodzice współpracują ze sobą, uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę i ważne umiejętności, mają poczucie swojej wartości i dzięki temu zyskują pewność siebie, nauczyciele pracują nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać; rodzice uczestniczą w życiu szkoły i wspierają jej działania. Drogą do realizacji tych celów jest między innymi udział w programach Szkoła Ucząca się (SUS) i SUS-OK (Ocenianie Kształtujące), powołanych do życia przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Podstawą działania szkół należących do Klubu „SUS” jest praca  nauczycieli w zespołach, określanie celów działania szkoły w sposób pozwalający na ocenę stopnia ich realizacji, stałe i rzetelne monitorowanie efektów własnej pracy, refleksja nad szkolną praktyką, tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów, wymiana doświadczeń  i otwarta dyskusja o napotykanych problemach.
W ramach programu Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się, 11 grudnia 2012 r. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim po raz drugi w swojej historii zaprosiła do panelu koleżeńskiego 14 panelistów z 5 szkół realizujących program, władze miasta, dyrektorów szkół, rodziców i innych gości. Panel, który prowadziła moderator z Centrum Edukacji Obywatelskiej – Małgorzata Osińska, przy pomocy szkolnego Rzecznika SUS- Jolanty Uścińskiej,  był ostatnim krokiem na drodze do uzyskania tytułu „Szkoły Uczącej Się” oraz okazją do zaprezentowania działań szkoły innym.  W trakcie spotkania  przedstawiciele zespołów zadaniowych – panie Iwona Mergo-Golatowska, Katarzyna Ksionek, Aneta Jabłońska, Anna Adynowska, szczegółowo przedstawiły wykonanie  dwóch celów (ocenianie kształtujące i współpraca ze środowiskiem), które szkoła realizowała w oparciu o procedurę, jakości SUS oraz określiły kierunki działań w przyszłości.
       Z badań wynika, że wdrażanie do szkół Oceniania Kształtującego uczniowi daje poczucie wpływu na naukę, nauczycielowi - możliwość profesjonalizacji pracy, a rodzica - zbliża do szkoły. „Ocenianie Kształtujące jest jak gigant – potężny człowiek, który wszedł do wioski i zobaczył ją w wielkim niebezpieczeństwie. Jedyną drogą ucieczki było przeprawienie się na drugą stronę rzeki. Niestety nie było tam mostu. Gigant niewiele myśląc położył się pomiędzy brzegami i po nim jak po moście mieszkańcy wioski przeszli na drugą stronę rozpoczynając nowe życie” – obrazowo powiedziała jedna z prelegentek. Stąd zapewne popularność programu SUS-OK. Wzięło w nim udział już 600 szkół.
W trakcie panelowego spotkania był czas na wypowiedzi gości. O pracy szkoły i czerpaniu z dobrych doświadczeń poprzedników mówiła dyrektor Zofia Steć, która  szkołą kieruje już dziesięć lat. Głos zabrał również Burmistrz Miasta Bogusław Karakula, który wyjaśniał, jak duży wpływ na zaangażowanie mieszkańców miasta mają działania lokalne, podejmowane przez szkoły na rzecz uczniów i rodziców. W podsumowaniu przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół z Klubu „SUS” mówili o tym, jak duże wrażenie zrobiła  na nich autentyczna atmosfera uczenia się, otwartość uczniów, dobry klimat szkoły jako wspólnoty osób – uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów.  Po przerwie moderator z CEO Małgorzata Osińska uroczyście wręczyła na ręce dyrektor Zofii Steć dyplom Szkoły Uczącej Się - odpowiednik certyfikatu jakości pracy.  SP 1 uzyskała prestiżowy tytuł po raz drugi. Pierwsza edycja programu realizowana była w szkole w latach 2004-2007, druga w latach 2009-2012. Tym samym sokołowska „jedynka” znów znalazła się w elitarnym Klubie SUS.
    J.O.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe