17
2020
2021-10-12

Stypendia Wójta Gminy Repki


Realizując „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Repki ”, Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk 30 września przyznała 34 stypendia dla uzdolnionych uczniów uczęszczających w roku szkolnym do klas od IV do VIII publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Repki.

Przyznano: 1 stypendium za osiągnięcia naukowo – artystyczne w wysokości 325,00 zł, 28 stypendiów za osiągnięcia naukowe w wysokości po 325,00 zł oraz 5 stypendiów za osiągnięcia sportowe w wysokości po 325,00 zł.

Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2020/2021 wyniosła: 11050,00 zł Stypendium i nagroda są przyznawane w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a ich wysokość zależna jest od liczby przyznanych stypendiów, których kryterium określa Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach Lokalnego Wsparcia Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Repki. Stypendium stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.

Serdecznie gratulujemy uczniom wysokich wyników w nauce, kulturze i sporcie, a przyznane stypendia i nagrody Wójta Gminy Repki niech będą zachętą, inspiracją oraz motywacją do nauki i udziału w konkursach przedmiotowych dla pozostałych uczniów.

Wójt podziękowała dyrektorom i nauczycielom za przekazywaną wiedzę i umiejętności, współpracę oraz zaangażowanie, a rodzicom za wsparcie i pracę podejmowaną dla dobra dziecka.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

UG Repki

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe