7
2020
2017-02-18

Sterdyń: nauczyciele mogą czuć się bezpieczni


Głównym punktem sesji w Sterdyni był projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Prócz tego, gmina planuje zaciągnięcie pożyczki w wysokości ponad 1,5 mln na przebudowę stacji uzdatniania wody.

14 lutego odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Sterdyń, której głównym elementem było podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Z racji tego, iż gmina jest organem prowadzącym dla dwóch placówek - Zespołu Szkół w Sterdyni oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łazowie – podjęcie uchwały oznaczało jedynie włączenie Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza do Szkoły Podstawowej im. Anieli Krzywoń. Nie spowoduje to żadnych utrudnień dla uczniów, nawet obwody szkół pozostały bez zmian.
Na terenie gminy znajdują się dwa Zespoły Szkolne - Zespół Szkół w Sterdyni oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łazowie. Po podjęciu uchwały Szkoły Podstawowe wchodzące w skład Zespołów stają ośmioklasowymi Szkołami Podstawowymi – informuje Anna Kowalska, kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy Sterdyń.
Wejście w życie reformy nie odbije się również na nauczycielach – gmina uniknie zwolnień, choć najprawdopodobniej uczący będą mieli mniej godzin pracy niż dotychczas. Dokładne rozplanowanie leży jednak w gestii dyrektorów szkół. Niemniej, na mocy prawa nauczyciele dotychczas zatrudnieni w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza stają się automatycznie nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Anieli Krzywoń w Sterdyni.

Drugim istotnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia umarzalnej w 40% pożyczki w wysokości ponad 1,5 mln zł w WFOŚiGW. Okazała kwota ma zostać przeznaczona na przebudowę stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach. Dlaczego pożyczka, a nie dofinansowanie?
Złożyliśmy dwa wnioski w ramach PROW na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” – jeden wniosek na dofinansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach, drugi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Nasze wnioski znalazły się w połowie listy, na której jest 225 wniosków co oznacza długotrwałe oczekiwanie na niepewny efekt dofinansowania. Planowana przebudowa stacji uzdatniania wody jest dość pilną inwestycją, która nie może czekać na niepewne dofinansowanie w ramach PROWu – wyjaśnia zastępca wójta, Tomasz Rostkowski.
Na działania związane z PROW-m przeznacza się nieco ponad 70 mln zł, podczas gdy łączna kwota wniosków, które zostały złożone, znacznie przekracza 300 mln zł. Pieniędzy wystarcza zwykle na kilkadziesiąt złożonych wniosków. Biorąc pod uwagę, iż na 225 miejsc gmina Sterdyń uplasowała się w połowie, szanse na uzyskanie dofinansowania rzeczywiście są niepewne. Stąd decyzja o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Jednak, jak podkreśla Tomasz Rostkowski, będzie to pożyczka umarzalna:
Pożyczka, którą planujemy zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska jest pożyczką umarzalną w 40%. Oznacza to, iż po spłacie połowy zadłużenia Fundusz umorzy nam 40% całej kwoty. Warunki nie różnią się więc wiele od dofinansowania, w którym ponosimy wkład własny.
Gmina pomimo trudności w uzyskaniu dofinansowania nie poddaje się więc łatwo – wyszukuje innych rozwiązań, aby poprawić jakość życia mieszkańców.
 
PJoF

« wróć | komentarze [2]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Zanim się coś napisze warto poczytać. Umorzenie dokonywane jest na warunkach obowiązujących w programie WFOŚiGW po złożeniu wniosku możliwe jest umorzenie części pożyczki w wysokości od 15 do 50 %. Planowana inwestycja na terenie gminy Sterdyń wpisuje się w wariant 2, w którym przewidziane umorzenie pożyczki wynosi do 40 % wypłaconej kwoty pożyczki . Dla zainteresowanych szczegóły programu: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody” na stronie WFOŚiGW.

Mieszkaniec
2017-02-20 13:33:28

Trochę przesadziła Pani Wójt. Realne jest umorzenie 15% pożyczki. Więcej zależy od spełnienia wielu warunków.

1
2017-02-18 15:11:52
Strona 1/1


Dane kontaktowe