43
2019
2019-09-03

Spotkania z Ministrem Środowiska


We wtorek 27 sierpnia powiat sokołowski odwiedził Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Na początku spotkał się z mieszkańcami gminy Jabłonna Lacka, następnie przyjechał do Sokołowa Podlaskiego. Tematem rozmów były programy środowiskowe skierowane do mieszkańców Polskiej Wsi m.in. "Mój Prąd", "AgroEnergia" i "Czyste Powietrze".

"Mój Prąd" to program skierowany do gospodarstw domowych. Będzie wspierał budowę nowych instalacji fotowoltaicznych w formie bezpośredniej dotacji otrzymywanej po oddaniu instalacji do użytku. Dotacjami będą objęte wyłącznie nowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW zbudowane z nowych elementów tj nie starszych niż 24 miesiące. Wysokość dofinansowania będzie wynosiła do 50 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej i nie więcej niż 5 tys. zł. Wniosek można złożyć po zakończeniu całej inwestycji, to znaczy po zakupie instalacji PV, zainstalowaniu licznika dwukierunkowego i podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej. W ramach programu "Mój prąd” można zdobyć 50 % dopłaty do inwestycji w fotowoltaikę, nie większą jednak niż 5 tys. zł. Na dofinansowanie może liczyć ok. 200 tys. gospodarstw domowych w Polsce.

Program "AgroEnergia" zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Mogą z niego skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni. Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Budżet programu, przewidziany na lata 2019-2025, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki. Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 % kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji to 800 tys. zł, a kwota pożyczki to od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł.

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program przewiduje dofinansowanie m.in. wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu, docieplenia przegród budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem - od wieku budynku. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.

- Programy, o których mowa, są możliwe do zrealizowania dzięki temu, że uporządkowaliśmy finanse publiczne. Nasi przeciwnicy mówili, że "pieniędzy nie ma
i nie będzie". Deficyt budżetowy za ich czasów sięgał ponad 50 mld zł. W 2018 r. odnotowaliśmy spadek do 10 mld zł. Okazało się, że pieniądze były i są, tyle że wcześniej były rozkradane, a dziś trafiają do kieszeni obywateli –
mówił Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Na spotkaniu w Jabłonnie Lackiej oprócz Ministra Kowalczyka obecni byli: Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Prezes Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król oraz Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sławomir Hardej. Na spotkaniu w Sokołowie, gdzie gospodarzem był Burmistrz Bogusław Karakula, obecny był również Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.


KDC


 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe