17
2020
2013-04-12

Spotkania informacyjne


W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt gminy Sokołów, Marcin Pasik, oddelegował w ostatnim tygodniu marca pracowników w celu przeprowadzenia z mieszkańcami gminy spotkań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na spotkaniach omówiono nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności  w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Podczas spotkania mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów na odbiór odpadów komunalnych, które w imieniu mieszkańców Urząd Gminy przekazał do firmy PUIK.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe