17
2020
2018-09-12

SPORT SZKOLNY - kalendarium


Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim ustalił kalendarz imprez sportowych dla młodzieży szkolnej na pierwsze półrocze roku szkolnego 2018-2019. Pierwsze imprezy zaplanowane są już na 17 września.. W imprezach sportowych organizowanych przez  Szkolny Związek Sportowy bierze udział blisko 4500 dzieci i młodzieży rocznie które startują w ponad czterdziestu imprezach w roku szkolnym  

 

Imprezy dla szkół Podstawowych

 

Klasy VI i młodsze /ur. 2006 i młodsze/- kategoria - Dzieci

 

Piłka nożna /szóstki/ chłopców

 

Gr. I – szkoły miejskie i szkoły z gminy Sokołów Podl.

Termin:  17.09.2018 r. godz.10.00

Miejsce: boisko SP 4 Sokołów ul. Kupientyńska.

Gr. II – szkoły z gmin: Sterdyń, Ceranów, Kosów L., Sabnie

Termin: 17.09.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: boisko w Sterdyni

Gr. III – szkoły z gmin: Repki ,Bielany, Jabłonna L.

Termin: 17.09.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: boisko w Jabłonnie Lackiej

 

-z każdej grupy do turnieju finałowego awansują 2 drużyny bez zaliczonego meczu.

Finał powiatowy

Termin:  9.10.2018 r. godz.9.30

Miejsce: boisko w SP 4  w Sokołowie Podl. ul. Kupientyńska

 

Piłka nożna /szóstki/ dziewcząt

 

Szkoły miejskie i szkoły z gminy Sokołów Podl.

Termin: 5.10.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: boisko SP 4 Sokołów ul. Kupientyńska.

Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Bielany, Kosów L. ,Repki, Jabłonna L., Sterdyń

Termin: 5.10.2018 r. godz.10.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Jabłonnie Lackiej

- do finału powiatowego awansują dwa czołowe zespoły z grupy bez zaliczonego meczu.

 

Finał powiatowy

Termin: 18.10.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: boisko w SP 4  w Sokołowie Podl. ul. Kupientyńska
 

Indywidualne biegi przełajowe

 

Termin: 28.09.2018 r. godz. 10.30

Miejsce: Sterdyń – trasa dookoła zalewu

Program zawodów

Dziewczęta klasy - V /ur.2007/   - ok. 800 m

Dziewczęta klasy- VI /ur. 2006/  - ok. 800 m

Chłopcy klasy       -V / ur.2007 /  - ok. 1000 m

Chłopcy klasy       -VI / ur.2006 / - ok. 1000 m

 

- w biegach  klas V i VI nie mogą startować zawodnicy młodsi.

- szkoła może wystawić do każdego biegu maksymalnie 6 zawodników.

-zawodnicy zobowiązani są posiadać kartki z nazwiskiem, imieniem, rokiem urodzenia oraz nazwą szkoły którą reprezentują, które po zakończonym biegu oddają sędziom.

 

Sztafetowe biegi przełajowe

Termin: 4.10.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: Stadion OSiR w Sokołowie Podl. ul. Lipowa 50

 

Program zawodów

Dziewczęta 10 x 800 m

Chłopcy 10 x 800 m

 

Mini piłka ręczna

Dziewczęta

Gr. I – Szkoły miejskie , gmina Sokołów Podl. i gmina Bielany

Termin: 26.10.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podl.

 

Gr. II –Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Kosów L.,Repki, Jabłonna L., Sterdyń

Termin: 26.10.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Sterdyni

- do finału awansują dwie czołowe drużyny z grupy bez zaliczonego meczu

 

Finał powiatowy

Termin: 6.11.2018 r.godz.10.00

Miejsce: Zostanie podane telefonicznie po rozegraniu eliminacji.

 

Chłopcy

Gr. I – Szkoły miejskie i gmina Sokołów Podl., gmina Bielany

Termin: 30.10.2018 r. godz.10.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podl.

Gr. II –Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Kosów L., Repki, Jabłonna L., Sterdyń

Termin: 30.10.2018 r. godz.10.00

Miejsce: ZS w Sterdyni

- do finału awansują dwie czołowe drużyny z grupy bez zaliczonego meczu.

 

Finał powiatowy

Termin: 7.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: Zostanie podane telefonicznie po rozegraniu eliminacji.

 

Mini koszykówka

Dziewczęta

Gr. I – Szkoły miejskie i gmina Sokołów Podl.

Termin: 28.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podl.

Gr. II –Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Bielany, Kosów L. Repki, Jabłonna L., Sterdyń

Termin: 28.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: ZS w Repkach

- do finału awansują dwie czołowe drużyny z grupy bez zaliczonego meczu.

 

Finał powiatowy

Termin: 4.12.2018 r. godz.9.30

Miejsce: Zostanie podane telefonicznie po rozegraniu eliminacji.

 

Chłopcy

Gr. I – Szkoły miejskie i gmina Sokołów Podl.

Termin: 29.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podl.

Gr. II –Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Bielany, Kosów L.,Repki, Jabłonna L., Sterdyń

Termin: 29.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: SP w Kosowie Lackim

- do finału awansują dwie czołowe drużyny z grupy bez zaliczonego meczu

 

Finał powiatowy

Termin: 5.12.2018 r. godz.9.30

Miejsce: Zostanie podane telefonicznie po rozegraniu eliminacji.

 

Drużynowy tenis stołowy

Dziewczęta

Termin:16.01.2019 godz. 9.00

Miejsce: SP Wyrozęby

Chłopcy

Termin: 17.01.2019 godz.9.00

Miejsce: SP Wyrozęby

 

Klasy VII-VIII   i  III  Gimnazjum – kategoria – Młodzież

 

Piłka nożna /szóstki/ chłopców

-drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników. Na boisku przebywa 5 +bramkarz.

-czas gry 2 x 20 min. W przypadku więcej niż dwóch meczy w turnieju czas gry 2 x 15 min.

 

Gr. I – szkoły miejskie i szkoły z gminy Sokołów Podl.

Termin: 25.09.2018 r. godz.10.00

Miejsce: ZS Salezjańskich w Sokołowie Podl.

Gr. II – szkoły z gmin: Repki , Bielany, Jabłonna L.

Termin: 25.09.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: boisko w Jabłonnie L.
 

Gr. III – szkoły z gmin: Sterdyń, Sabnie , Ceranów , Kosów L.

Termin: 25.09.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: boisko ZS  w Kosowie Lackim

-z każdej grupy do turnieju finałowego awansują 2 drużyny bez zaliczonego meczu.

Finał powiatowy

Termin: 1.10.2018  r. godz.9.30

Miejsce: ZS Salezjańskich w Sokołowie Podl.

/zawodnicy są obowiązani grać w obuwiu płaskim lub tzw. „turfach”. W innym przypadku   nie będą dopuszczeni do gry./

 

Piłka nożna /szóstki/ dziewcząt

-drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodniczek. Na boisku przebywa 5 +bramkarz.

-czas gry 2 x 15 min. W przypadku więcej niż dwóch meczy w turnieju czas gry 2 x 10 min.

 

Szkoły miejskie i szkoły z gmin Sokołów Podl. i Bielany

Termin:26.09.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: ZS Salezjańskich w Sokołowie Podl.

/zawodniczki są zobowiązani grać w obuwiu płaskim lub tzw. „turfach”. W innym przypadku   nie będą dopuszczone do gry./

 

Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Kosów L. ,Repki, Jabłonna L., Sterdyń,

Termin: 26.09.2018 r. godz.10.00

Miejsce: ZS Jabłonna Lacka

- do finału powiatowego awansują dwa czołowe zespoły z grupy bez zaliczonego meczu.

 

Finał powiatowy

Termin: 2.10.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: ZS Salezjańskich w Sokołowie Podl.

 

/zawodniczki są zobowiązani grać w obuwiu płaskim lub tzw. „turfach”. W innym przypadku   nie będą dopuszczone do gry./
 

Indywidualne biegi przełajowe

 

Termin: 28.09.2018 r. godz. 11.00

Miejsce: Sterdyń – trasa dookoła zalewu

Program zawodów

Dziewczęta   klasy – VII        /ur.2005/    - ok. 1000 m

Dziewczęta klasy   - VIII       /ur.2004/   - ok. 1000 m

Dziewczęta klasy   - III Gim. / ur.2003/   - ok. 1000 m

Chłopcy klasy        - VII        / ur.2005 /   - ok. 1500 m

Chłopcy klasy        - VIII    .  / ur.2004/   - ok. 1500 m

Chłopcy klasy        - III Gim. / ur.2003/   - ok. 1500 m

 

- szkoła może wystawić do każdego biegu maksymalnie 6 zawodników.

-zawodnicy zobowiązani są posiadać kartki z nazwiskiem, imieniem, rokiem urodzenia oraz nazwą szkoły którą reprezentują, które po zakończonym biegu oddają sędziom.

 

Sztafetowe biegi przełajowe

Termin: 4.10.2018 r. godz. 11.00

Miejsce: Stadion OSiR w Sokołowie Podl. ul. Lipowa 50

Program zawodów

Dziewczęta 10 x 800 m

Chłopcy 10 x 1000 m

 

Piłka ręczna dziewcząt

Gr. I – Szkoły miejskie i gmina Sokołów Podl.

Termin: 24.10.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: SP 3 w Sokołowie Podl.

Gr. II –Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Bielany, Kosów L.,Repki, Jabłonna L., Sterdyń

Termin: 24.10.2018 r. godz. 10.00

Miejsce: ZS w Sterdyni

- do finału awansują dwie czołowe drużyny z grupy bez zaliczonego wyniku.

 

Finał powiatowy

Termin: 8.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: Zostanie podane telefonicznie po eliminacjach

 

Piłka ręczna chłopców

 

Gr. I – Szkoły miejskie i gmina Sokołów Podl.

Termin: 29.10.2018 r. godz.10.00

Miejsce: SP 3 w Sokołowie Podl.

Gr. II –Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Bielany, Kosów L.,Repki, Jabłonna L., Sterdyń

Termin: 29.10.2018 r. godz.10.00

Miejsce: ZS w Sterdyni

- do finału awansują dwie czołowe drużyny z grupy bez zaliczonego wyniku.

 

Finał powiatowy

Termin: 9.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: Zostanie podane telefonicznie po eliminacjach

 

Piłka koszykowa dziewcząt

Gr. I – Szkoły miejskie i szkoły z gminy Bielany

Termin: 21.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: SP 3 Sokołów Podl.

Gr. II –Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Kosów L ,Repki, Jabłonna L, Sterdyń

Termin: 21.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: ZS w Sterdyni

- do finału awansują dwie czołowe drużyny z grupy bez zaliczonego wyniku.

 

Finał powiatowy

Termin: 3.12.2018 r. godz.10.00

Miejsce: sala SP 3 w Sokołowie Podl.

 

Piłka koszykowa chłopców

 

Gr. I – Szkoły miejskie i szkoły z gminy Bielany

Termin: 22.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: ZS Salezjańskich Sokołów Podl.

 

Gr. II –Szkoły z gmin: Sabnie, Ceranów, Kosów L ,Repki, Jabłonna L, Sterdyń

Termin: 22.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: ZS w Kosowie Lackim

- do finału awansują dwie czołowe drużyny z grupy bez zaliczonego wyniku.

 

Finał powiatowy

Termin: 6.12.2018 r. godz.10.00

Miejsce: zostanie podane telefonicznie po rozegraniu eliminacji.

 

Drużynowy tenis stołowy

 

Dziewczęta

Termin:23.01.2019 godz. 9.00

Miejsce: SP Wyrozęby

 

Chłopcy

Termin: 24.01.2019 godz.9.00

Miejsce: SP Wyrozęby

 

Imprezy dla Szkół Ponadpodstawowych

 

Piłka nożna /szóstki/ chłopców

-drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników. Na boisku przebywa 5 +bramkarz.

-czas gry 2 x 15 min.

Termin: 18.09.2018 r. godz.9.30

Miejsce: boisko ZS CKR w Sokołowie Podl.

 

/zawodnicy są zobowiązani grać w obuwiu płaskim lub tzw. „turfach”. W innym przypadku   nie będą dopuszczeni do gry./

-Kolejność spotkań zostanie ustalona przed turniejem

 

Piłka nożna /szóstki/ dziewcząt

-drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników. Na boisku przebywa 5 +bramkarz.

-czas gry 2 x 15 min.

Termin: 24.09.2018 r. godz.9.30

Miejsce: ZS CKR w Sokołowie Podl. w Sokołowie Podl.

-System rozgrywek zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju.

/zawodniczki są zobowiązane grać w obuwiu płaskim lub tzw. „turfach”. W innym przypadku   nie będą dopuszczone do gry./

 

Indywidualne biegi przełajowe

Termin: 28.09.2018 r. godz. 12.00

Miejsce: Sterdyń – trasa dookoła zalewu

Program zawodów

Dziewczęta     - ok. 1000 m

Dziewczęta     -  ok. 2000 m

Chłopcy          -  ok. 1500 m

Chłopcy          -  ok. 3000 m

- szkoła może wystawić do każdego biegu maksymalnie 10 zawodników.

-zawodnicy zobowiązani są posiadać kartki z nazwiskiem, imieniem, rokiem urodzenia oraz nazwą szkoły którą reprezentują, które po zakończonym biegu oddają sędziom.

/odpowiedzialni za imprezę: PSZS i Zespół Szkół w Sterdyni./

 

Sztafetowe biegi przełajowe

Termin: 4.10.2018 r. godz. 12.00

Miejsce: Stadion OSiR w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 50

Program zawodów

Dziewczęta 8 x 800 m

Chłopcy 8 x 1200 m

 

Piłka koszykowa dziewcząt

Termin: 16.11.2018 r. godz.10.00

Miejsce: sala ZS nr 1 w Sokołowie Podl.

- w przypadku czterech zespołów system pucharowy i mecze o III miejsce i I miejsce.

-w przypadku trzech zespołów mecze „każdy z każdym”

 

Piłka koszykowa chłopców

Termin: 19.11.2018 r. godz.9.30

Miejsce: sala ZS nr 1 w Sokołowie Podl.

Kolejność spotkań zostanie ustalona przed rozpoczęciem turnieju

 

Piłka siatkowa dziewcząt

Termin: 6.12.2018 r. godz.9.30

Miejsce: sala ZS nr 1  w Sokołowie Podl.

- w przypadku czterech zespołów system pucharowy i mecze o III miejsce i I miejsce.

- w przypadku trzech zespołów mecze „każdy z każdym”

 

Piłka siatkowa chłopców

Termin: 7.12.2018 r. godz.9.30

Miejsce: sala ZS nr 1 w Sokołowie Podl.

-System rozgrywek zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju.

 

Juliusz Nowicki 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe