17
2020
2018-09-25

Sokołowski Bulwar przechodzi kompleksową rewitalizację


Na ul. Bulwar w Sokołowie Podlaskim trwa wycinka drzew. Sprawą zainteresowali się mieszkańcy i radni miejscy. Co dokładnie dzieje się w sąsiedztwie rzeki Cetyni?

W latach 2014-2015 teren sokołowskiego Bulwaru przeszedł dużą modernizację. Ciągi pieszo-rowerowe wyłożono kostką, wybudowano nowe oświetlenie uliczne, ustawiono ławki. W sąsiedztwie pływalni wybudowano plac zabaw ze skateparkiem i siłownią zewnętrzną. Na tym pracę się nie zakończyły.

Sokołowski Bulwar ciągnie się wzdłuż rzeki Cetyni od ul. Siedleckiej aż do ul. Kosowskiej. Ciągi pieszo-rowerowe są tam szczególnie urokliwe, gdyż ze wszystkich stron okalają je drzewa. Do tej pory roślinność była poddawana jedynie drobnym pracom pielęgnacyjnym. Wykonywano cięcia sanitarne oraz przeprowadzano wycinkę drzew bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu osób spacerujących.

Pracownia Architektury Krajobrazu M-Projekt z Warszawy dokonała przeglądu drzewostanu. W dokumentacji wykazano konieczność rewitalizacji terenów zielonych Bulwaru. Zasugerowano wycinkę starych drzew i wykonanie nasadzeń nowych. Oprócz tego w planach są nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych wieloletnich, co w całości stworzy kompleksowe miejsce dla wypoczynku i rekreacji.

Dokumentacja dotycząca modernizacji terenu zielonego bulwaru wraz z projektem zieleni została uzgodniona z członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - Dariuszem Krawczykiem. Miasto uzyskało również wszelkie wymagane prawem zgody, w tym pozwolenie Starosty Sokołowskiego uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. Ze względu na realizację zadania w obrębie rzeki Cetynia, zawarte zostało także porozumienie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z realizowanym projektem została już wykonana wycinka pierwszych drzew. Decyzję o wycince podjęto zgodnie z oceną, określającą ich stan zdrowotny, statykę oraz rodzaj wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych. Ocena drzew obejmuje również określenie cech fizjologicznych i mechanicznych, dając obraz całościowej kondycji badanego drzewostanu. Prace mają również na celu usunięcie drzew będących w złym stanie fitosanitarnym.

Na przedmiotowym terenie planuje się wykonać następujące nasadzenia:
- drzewa w ilości 79 szt. (w tym platan klonolistny, lipa srebrzysta, głóg dwuszyjkowy, kasztanowiec zwyczajny),
- krzewy w ilości 52 szt. (pięciornik krzewiasty)
- rośliny ozdobne wieloletnie szt. 270 (rozplenica japońska, miskant cukrowy).

Miasto Sokołów Podlaski na prace związane z rewitalizacją zieleni uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 56.058,00 zł, a całość zadania została wyceniona na kwotę 93.787,20 zł.

Jak poinformował Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula, drewno pozyskane z wycinki trafi do potrzebujących mieszkańców miasta. Dzięki temu wiele rodzin zyska nieodpłatnie opał, który posłuży do ogrzania domów w sezonie jesienno-zimowym.


Oprac. Katarzyna Dybowska
Fot. UM Sokołów Podlaski

 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe