2
2020
2011-10-13

Sokołowska OSP podsumowana


W tegorocznym zjeździe uczestniczyło 46 delegatów i kilku gości między innymi starosta Leszek Iwaniuk, który reprezentował lokalne władze, oraz wójtowie gmin należących do powiatu sokołowskiego. Podczas spotkania prezes OSP – Roman Malinowski podsumował pracę oddziału i wszystkie przemiany, które w tym czasie nastąpiły.

Okres ostatnich pięciu lat to okres intensywnych przemian zarówno w życiu społeczno-gospodarczym naszego regionu jak i w życiu nas, strażaków – mówi prezes- mieliśmy w tym czasie przed sobą wiele wyzwań, z których najpoważniejsze to potrzeby finansowe, a szczególnie wyposażenie, sprzęt ratowniczy, umundurowanie i uzbrojenie.

Podsumowując ostatnie lata nie można zapomnieć o druhach, którzy na zawsze opuścili szeregi straży, dlatego podczas zjazdu uczczono pamięć o nich symboliczną minutą ciszy.

Następnie podczas jawnego głosowania wyłoniono przewodniczącego tegorocznego zjazdu, który czuwał nad porządkiem obrad, jednogłośnie został nim druh Wojciech Wicherski.

W czasie zjazdu zgodnie z tradycją zostały wyróżnione osoby szczególnie zasłużone dla Związku. W tym roku jedno z najwyższych odznaczeń „Złoty Znak Związku” trafiło do druha Leszka Iwaniuka.

Podczas podsumowania swojej kadencji druh Malinowski oświadczył, że nie będzie ponownie ubiegał się o to stanowisko. Podkreślił również fakt, że od roku 2006 wzrosła liczba kobiet w szeregach straży. Jeszcze 5 lat temu było ich tylko 6,a w roku ubiegłym odnotowano już 72 członkinie OSP.

W trakcie ostatnich pięciu lat ogromnym osiągnięciem było zorganizowanie wielu zawodów strażackich, w których udział brały drużyny OSP i PSP, które osiągnęły sukces nawet na szczeblu wojewódzkim. Dumą może napawać również fakt, że z roku na rok przybywa jednostek OSP, a przedstawiciele lokalnych władz wójtowie, czy burmistrzowie są jednocześnie ich prezesami, co znacznie ułatwia kontrolę nad potrzebami poszczególnych oddziałów.

Strażacy bez wątpienia nie mogą narzekać na brak obowiązków. W ciągu ostatnich pięciu lat na terenie naszego powiatu wystąpiło 3781 zdarzeń, w tym 699 pożarów, do których wyjeżdżały jednostki strażackie. Straty spowodowane tymi zdarzeniami sięgnęły 12 mln zł, a uratowane mienie szacowane jest na kwotę 138 mln zł – mówi prezes- W walce z tymi zdarzeniami wzięło udział 3141 samochodów OSP i 18 tys. strażaków, członków OSP co stanowi ok. 2/3 wszystkich sił ratowniczych.

Na terenie powiatu istnieje 86 jednostek OSP, a 19 z nich zostało włączonych do Krajowego Systemu Gaśniczego.

W latach 2006-2011 w jednostkach OSP wymieniono 27 samochodów, było to możliwe dzięki dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, oraz lokalnych samorządów. Zakupione zostały nowoczesne zestawy ratownicze, przeznaczone do ratownictwa drogowego. Poza tym jednostkom OSP udało się pozyskać dziesiątki drobniejszego sprzętu ratowniczego niezbędnego do wykonywania codziennych obowiązków.

            Jak wynika z podsumowań dotychczasowego prezesa Romana Malinowskiego, sokołowska OSP jest jedną z lepiej wyposażonych jednostek w powiecie. Miejmy nadzieję, że w kolejnej kadencji pod dowództwem nowego prezesa będzie radziła sobie równie dobrze.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe