17
2020
2021-11-23

Sokołów Podlaski bez smogu – działamy dla ochrony powietrza


Wszyscy mamy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, a każde działanie na rzecz wyeliminowania smogu jest cenne i ważne.

Oto 10 działań jakie podjęło Miasto Sokołów Podlaski, aby ograniczyć smog:

1. W 2021 roku Miasto Sokołów Podlaski wprowadziło system wsparcia finansowego dla mieszkańców w formie dotacji do wymiany i likwidacji starych urządzeń grzewczych. Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Nr XXI/137/2021 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, na zasadach określonych w regulaminie przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

2. W 2021 r. za pośrednictwem Miasta Sokołów Podlaski, dzięki dotacji z budżetu miasta zostały wymienione 24 stare urządzenia grzewcze. Miasto przewidziało na ten cel określoną pulę środków do wykorzystania dla mieszkańców. Corocznie z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi w stałym terminie od 4 maja do 30 września.

3. Finansowe wsparcie, w wysokości 2.000 zł może być wykorzystane na podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, instalacje ogrzewania gazowego, ogrzewanie olejowe, elektryczne oraz pompy ciepła a także zakup i montaż kotłów na paliwo stałe w 5 klasie według kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012.

4. Zakupiono specjalne sensory monitorujące jakość powietrza, na terenie Miasta są już 4 takie urządzenia. Mieszkańcy mają możliwość śledzenia tych pomiarów na stronie internetowej www.sokolowpodl.pl.

5. Nieustannie prowadzone są kontrole palenisk domowych zarówno interwencyjne, jak i planowe. W 2021 r. przeprowadzono już 39 takich kontroli. Wśród kontrolowanych nieruchomości 1 mieszkaniec miasta został ukarany – zapadł prawomocny wyrok Sądu Rejonowego o ukaraniu karą grzywny za wykroczenie, polegające na dopuszczaniu się spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzeznaczonych (piecu grzewczym) oraz sporządzono 36 pouczeń dotyczących ujawnionych nieprawidłowości. Podczas wszystkich kontroli prowadzone były rozmowy nt. uchwały antysmogowej i związanych z nią ograniczeń i zakazów, jak również możliwości skorzystania z dotacji z programu „Czyste powietrze” i miejskiego programu wymiany pieców. Każdorazowo w czasie przeprowadzanych kontroli wręczamy ulotki edukacyjne dotyczące efektywnego i prawidłowego palenia w piecu.

6. Przeprowadzane są konkursy, warsztaty i spektakle teatralne dla dzieci. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat ochrony powietrza. Poznają przyczyny powstawania zanieczyszczeń powietrza i smogu. Dowiadują się, czym jest niska emisja i jak walczyć z zanieczyszczeniami.

7. Przeprowadzona została inwentaryzacja indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie miasta. Baza jest na bieżąco aktualizowana.

8. Zwiększono liczbę nasadzeń drzew i krzewów,

9. Powstały nowe trasy rowerowe wspierające przyjazny środowisku transport rowerowy,

10. Sprzątane są miejskie drogi „na mokro” za pomocą profesjonalnej zamiatarki. Z przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł ogrzewania wynika, iż na terenie Miasta wciąż pozostaje do wymiany 1 237 kotłów starego typu do 2026 roku.

Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wie to każda osoba, która wieczorem lub rano czuje w powietrzu nieprzyjemny zapach pochodzący ze spalanego wsadu do pieca. Państwo również mogą w tym wspomóc np. poprzez rozmowę z sąsiadami, którzy mogą skorzystać z dostępnych programów wymiany pieców.


UM Sokołów Podlaski

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe