17
2020
2018-04-25

Sobotnia uroczystość u strażaków w Szkopach


W sobotę 14 kwietnia 2018 r. w Szkopach odbyła się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, jednej z najlepszych jednostek w powiecie.

Na placu przed remizą zgromadzili się goście i władze gminy, druhowie z powiatowych i gminnych jednostek OSP, mieszkańcy. Wydarzeniu towarzyszył okolicznościowy ceremoniał - zbiórka pododdziałów, raport, przegląd, powitanie, podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Następnie, po powitaniu przez druha Wiesława Komara zaproszonych gości i krótkiej prezentacji OSP Szkopy, nadszedł czas odznaczeń. Druhowie z OSP Szkopy: Eliza Komar, Magda Kozak, Artur Komar, Mateusz Harasimiak, Piotr Trendyk z rąk dh Wojciecha Wicherskiego - Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP, st. bryg. Józefa Panasza - v-ce prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz - Wójt Gminy Repki otrzymali odznaki „Wzorowego strażaka".

W dalszej części uroczystości Wójt gminy i przewodniczący Rady Gminy Adam Czarnocki na ręce prezesa OSP Szkopy Antoniego Komara wręczyli umowę użyczenia samochodu, a ks. proboszcz Andrzej Dryżałowski poświęcił pojazd. Naczelnik OSP Szkopy i kierowca, zgodnie z ceremoniałem odebrali kluczyki i dowód rejestracyjny. W imieniu całej jednostki dziękowali za samochód, zapewniając o staraniach, żeby był zawsze sprawny i nigdy nie zawiódł. Nowy samochód dla OSP Szkopy kosztował 760 tys. 140 zł. Województwo Mazowieckie z Programu Wsparcia OSP przekazało 100 tys. zł., WFOŚ i GW wsparło zakup kwotą 288 tys. 853 zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotą 150 tys. zł. Z budżetu gminy Repki wyasygnowano kwotę 221 tys. 287 zł. Pojazd GBA 3, 5/16 MAN TGM 13.290 4x4 BL/Moto-Truck o numerze operacyjnym 647[M] 51, z napędem 4x4, uterenowiony, z silnikiem o mocy 210 kW, jest wyposażony w autopompę dwuzakresową, duży zbiornik wody, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia. Jednostka jest dysponowana do zdarzeń za pomocą systemu selektywnego alarmowania DSP 50 oraz terminala DTG-53 do alarmowania każdego ze strażaków indywidualnie połączeniami na telefony komórkowe.

Matka chrzestna samochodu – Wójt Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, nadała wozowi imię „Wiesiek”. Tak właśnie chcieli samochód nazwać druhowie i mieszkańcy Szkopów, aby podkreślić i podziękować za wsparcie w staraniach o zakup radnemu, wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Repki i druhowi OSP Szkopy Wiesławowi Komarowi. Jako matka chrzestna ufundowała dla strażaków figurkę św. Floriana.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską, Wójt Gminy i strażaków, nastąpiła, oczekiwana szczególnie przez najmłodszych, próba techniczna pojazdu - uruchomienie świateł alarmowych, sygnałów dźwiękowych i silnika pojazdu.

Nie zabrakło oficjalnych wystąpień, podziękowań i gratulacji oraz okolicznościowych upominków. Wydarzenie zakończył poczęstunek w remizie.

Trochę historii

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach była i jest nierozerwalnie związana z życiem wsi i jej mieszkańców. Druhowie nie tylko gaszą pożary i usuwają skutki różnych klęsk żywiołowych, ale też aktywnie uczestniczą w różnych wydarzeniach. Wielu druhów odeszło już na wieczną wartę, ale strażacy zapewniają, że pamięć po nich pozostanie.

OSP w Szkopach powstała w grudniu 1962 r. z inicjatywy Stefana Olszewskiego i Wacława Piesio. W skład zarządu weszli: Roman Borysiuk – Prezes, Władysław Roszuk, Czesław Kozak, Władysław Jacenciuk, Antoni Komar, Kazimierz Harasimiak. W 1963 roku OSP dostała zgodę od Rady Gminy na wybudowanie remizy na działce należącej do Państwowego Funduszu Ziemi oraz budynek z cegły - dawny pałac we wsi Mołomotki przeznaczony do rozbiórki. W tymże roku jednostka otrzymała przydział na motopompę wraz z osprzętem, którą w razie potrzeby przewożono wozem zaprzężonym w konia. Do pierwszego pożaru, w Kupientynie, strażacy jechali  wozem konnym. W Repkach zatrzymali samochód ciężarowy, który dostarczył ich na miejsce zdarzenia.

Budowa strażnicy trwała prawie 10 lat – zrekultywowano działkę, przewieziono cegłę, pozyskiwano środki. W szkole organizowano zabawy i loterie, mieszkańcy Szkopów płacili składkę, pomagały okoliczne miejscowości. Znaczną część kosztów budowy pokryto z budżetu Gminy. W 1972 r. remiza była gotowa, w tym samym roku poświęcono sztandar.

W 1977 r., po śmierci Romana Borysiuka, prezesem został Jan Kazimierczuk. W tymże roku dla OSP Szkopy sprowadzono pierwszy samochód (z jednostki wojskowej w Żaganiu). Jednak pojazd, nieprzystosowany do potrzeb OSP, został skasowany i wywieziony na złom. W 1979 roku w Święta Wielkanocne strażacy ze Szkopów przez ok. 10 godzin gasili groźny pożar w Baczkach. W latach 80. Wymieniono gnijącą podłogę i wykonano ogrodzenie placu. W tym okresie OSP Szkopy chyliła się ku upadkowi ze względu na wiek strażaków i brak zainteresowania działalnością strażacką ze strony młodzieży. Rozwój nastąpił po 1988 r. Jednostka liczyła wtedy 22 członków, prezesem został Antoni Komar.

W 1992 r. strażacy od jednostki wojskowej w Łasku otrzymali średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 244 GBA 2, 5/16, a od Gminy dofinansowanie na rozbudowę remizy. Fundamenty i prace wykończeniowe wykonano czynem społecznym. W 1998 roku powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt. W roku 2000 OSP Szkopy przekazuje STARA 244 GBA do OSP Zawady, a otrzymuje samochód Lublin 3. W latach 2000 – 2003 samochód zostaje wyposażony w motopompy i węże, strażacy dostają umundurowanie.

Kolejne lata, dzięki przychylności władz gminy, przynoszą dalszą poprawę stanu technicznego remizy. W 2006 r. ponownie prezesem zostaje Antoni Komar, w tymże roku ze składek członków OSP zakupiono i poświęcono nowy sztandar. W r. 2007 jest reaktywowana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców, która, jak wcześniej drużyna dziewcząt, do chwili obecnej odnosi sukcesy na zawodach sportowo-pożarniczych.

W 2009 roku OSP organizuje pierwszy w historii wsi piknik rodzinny, a następnie zabawy sylwestrowe. Do OSP przystępują 4 panie, które zaczynają współpracę z Fundacją Wspomagania Wsi oraz pracę z dziećmi i młodzieżą ze wsi Szkopy, Baczki oraz Repki, zagospodarowując ich wolny czas. W 2011 roku OSP Szkopy otrzymała od OSP Skrzeszew średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 200 GBA 2, 5/16, a przekazała dla OSP Wyrozęby samochód Lublin 3. W tym samym roku zostały wybrane władze jednostki:
Antoni Komar - Prezes, Piotr Kazimierczuk – Naczelnik, Łukasz Komar - Z-ca Naczelnika Magda Kozak – Skarbnik, Eliza Komar – Sekretarz, Przemysław Cholewka - Gospodarz Paweł Komar – Kronikarz. Komisja rewizyjna: Michał Protasiewicz, Witold Kozak, Damian Komar. Zarząd ten pełni funkcję do chwili obecnej.

8 czerwca 2013 r. OSP Szkopy uroczyście świętowała 50-lecia powstania. Liczyła wtedy 41 członków.

Zawody sportowo-pożarnicze

Od początku swojego istnienia OSP Szkopy brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych wszystkich szczebli. Do tej pory żadnej drużynie z powiatu sokołowskiego nie udało się osiągnąć w zawodach tak wielu sukcesów. Przykłady: 1967 r., Sokołów Podl. – zawody rejonowe – I m.; 1988 r., Rogów – gminne – I m.; 1992 r., Siedlce – wojewódzkie – II m., 1993 r., Nidzica – strefowe – II m.; 1993 r., Kraków – VIII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – X m.; 1995 r., Sokołów Podl. – rejonowe – I m.; 1997 r., Nurzec-Stacja – Zawody OSP Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin – I m., 2001 r., Sokołów Podl. - powiatowe – I m.; 2003 r., Węgrów – strefowe – VI m.; 2011 r., Sokołów Podl. - powiatowe – I m.; 2013 r., Sokołów Podl. - powiatowe – I m.; 2014 r., Seroczyn – strefowe – I m.; 2014 r., Kozienice – wojewódzkie - I m., 2015 r., Polanica-Zdrój - Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP - III m.

Te osiągnięcia są powodem do dumy dla mieszkańców i strażaków gminy Repki oraz powiatu sokołowskiego, świadczą o zaangażowania i wysiłku ze strony zawodników, którzy niejednokrotnie odkładają wszystkie swoje prace, aby wieczorem udać się na trening i szlifować formę.
 
J.O. 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe