17
2020
2013-03-18

"Śmieci po nowemu"


Program poniedziałkowej sesji rady gminy Sokołów Podlaski był dosyć obszerny, a  tematy ważne dla mieszkańców gminy. Radni  jako jedni z ostatnich wśród samorządów z terenu powiatu sokołowskiego zajęli się uchwałami dotyczącymi utrzymania czystości i o porządku na terenie gminy.
Zdecydowano, że opłata za śmieci będzie pobierana od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jest to korzystniejsze i bardziej sprawiedliwe, niż na przykład „od metra”. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 złotych miesięcznie za osobę, jeżeli zaś odpady zbierane będą w sposób selektywny -  5 złotych miesięcznie za osobę. Pewnym nowum jest ustalenie przez radę dopłaty w wysokości stu procent opłaty na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie do czasu pobierania nauki, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia. Tak więc za śmieci zapłacą osoby dorosłe i dwoje dzieci.
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał w drodze inkasa. Inkasentami będą sołtysi sołectw, którzy za swoją pracę otrzymają prowizję w wysokości 10 procent od ustalonej kwoty.
Odpady niesegregowane oraz podlegające biodegradacji będą odbierane z częstotliwością raz na miesiąc, odpady segregowane co 3 miesiące według harmonogramu przedsiębiorstwa wywozowego. Ustalono, że miesięczna opłata za odpady komunalne wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: za I kwartał -  do 15 stycznia, za II kwartał - do 15 kwietnia, za III kwartał - do 15 lipca, za IV kwartał - do 15 października danego roku.
Radni zatwierdzili także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce oraz uchwałę w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Czerwonce. Obydwie placówki oświatowe będą nadal funkcjonowały. Zmieni się jedynie organ prowadzący, którym będzie od września 2013 r.  Stowarzyszenie „Janko” z Czerwonki. Zajęto się również wysokością ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Sokołów Podlaski za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. I tak za udział w działaniu ratowniczym – 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę, zaś za udział w szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę osiem złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu.

LESZEK KOPER

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe