43
2019
2013-04-12

Sesja rady gminy


Porządek obrad przedświątecznej sesji rady gminy w Sabniach był  zróżnicowany i obejmował istotne dla funkcjonowania gminy tematy. Tradycyjnie na początku obrad wójt gminy przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami. Przewodniczący poszczególnych komisji rady omówili działalność statutowych komisji w ubiegłym roku. W związku z procesem likwidacji związku komunalnego radni wyznaczyli przedstawiciela gminy do reprezentowania jej na forum tego gremium.
Dokonano również zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie, a także podjęto uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina zaciągnęła również kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmieniono również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2022.

LK

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe