29
2022
2012-09-04

Sensacyjne znaleziska


Od prawie dwóch lat, chociaż z różną intensywnością, na rzece Cetynii w gminie Sabnie trwa budowa retencyjno-rekreacyjnego zbiornika  „Niewiadoma”. Jednocześnie z pracami  ziemnymi  prowadzone są badania archeologiczne. Archeolodzy odkryli ślady po osadzie z wczesnego średniowiecza - narzędzia rolnicze, paleniska.  Niedawno okazało się, ze prace archeologów zaowocowały jeszcze innym bardzo interesującym odkryciem z czasów tzw. kultury trzcinieckiej. Otóż w zlokalizowanym tutaj nasypie grobowym – kurhanie z XVIII wieku p.n.e., znaleziono szczątki dwóch osób – kobiety i mężczyzny oraz przedmioty z brązu – grot włóczni, szpilę i fragment bransolety. Wielkość kurhanu oraz znalezione w nim przedmioty świadczą o tym, że w grobie pochowano osoby bardzo znaczne. Jak stwierdzili archeolodzy, to pierwsze tego typu znalezisko na Mazowszu, a czwarte w Polsce. Kurhan, po odpowiednim zbadaniu i sporządzeniu dokumentacji został rozebrany, natomiast cenne znalezisko najprawdopodobniej zostanie w naszym powiecie i będzie dużą atrakcją turystyczną.
Odkrycie jest dowodem na to, że osadnictwo na terenach naszego powiatu sięga bardzo dawnych czasów. Okres trwania kultury trzcinieckiej to jeden z najważniejszych momentów przejścia od kultur neolitycznych do rozwiniętych kultur epoki brązu.
Kultura ta obejmowała swym zasięgiem znaczną część dzisiejszej Polski środkowej i wschodniej oraz zachodnią Ukrainę i Białoruś. Nazwa omawianej kultury wywodzi się od miejscowości Trzciniec koło Puław. Niektórzy autorzy uznają pierwotny zasięg kultury trzcinieckiej za kolebkę Prasłowian.
Wracając zaś do współczesności warto dodać, że powierzchnia przyszłego zbiornika „Niewiadoma” ma wynosić około 42 hektary, długość prawie 4 kilometry, średnia szerokość 114 m., wysokość zapory ok. 8 metrów, głębokość prawie 7 metrów.  Od  2004 r. na terenach wsi Kupientyn znajduje się zbiornik wstępny o powierzchni ok. 4 ha.

JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe