2
2020
2017-04-03

Sabnie: gmina chce się wymieniać z Nadleśnictwem


Gmina Sabnie chce być prawnym właścicielem działki przy Zespole Szkół, z której korzystają uczniowie. W tym celu trwają rozmowy z Nadleśnictwem na temat wymiany.

29 marca odbyła się sesja Rady Gminy Sabnie. Obrady przebiegły sprawnie, a wszystkie uchwały przyjęte zostały jednogłośnie. Podjęta została m.in. uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 – powodem jest m.in. zmniejszenie planowanych w bieżącym roku rozchodów i odsetek od kredytów. Uchwalony został także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który nie odbiegał znacząco od przyjętego w roku ubiegłym – zmieniło się jedynie gospodarstwo opiekuńcze, do którego trafią zwierzęta gospodarskie w razie odebrania ich właścicielowi. Bez zmian pozostała umowa ze schroniskiem - odłowione zwierzęta, tak jak w uprzednich latach, trafią do schroniska w Radysach. Jak poinformował zastępca wójta, Mirosław Sobieski, w ubiegłym roku gmina przeznaczyła na odławianie bezdomnych zwierząt 8 tys. zł. Na terenie gminy zmienili się za to inkasenci podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – w Hilarowie obowiązki te będzie pełnił Tomasz Dymkowski, zaś w Niewiadomej – Kazimierz Toczyski.

Kolejną poruszoną sprawą była zgoda na nabycie nieruchomości przez gminę od osoby fizycznej – mieszkanka miejscowości Hołowienki zwróciła się do samorządu z prośbą o przejęcie domu, budynków gospodarczych i gruntów w zamian za zapewnienie dożywotniej opieki. Jak tłumaczył przewodniczący Rady, Wacław Mikołajczuk, to nie pierwsza taka sytuacja - już kilku mieszkańców zgłosiło się do Urzędu Gminy z podobną propozycją.
Jeżeli taka osoba nie ma bliskiej rodziny lub rodzina nie poczuwa się do zapewnienia opieki nad osobą starszą, takie rozwiązanie choć częściowo pokryje koszty Domu Opieki, jakie poniesie gmina - mówił przewodniczący Rady, Wacław Mikołajczuk.
Wójt gminy, Ireneusz Piotr Wyszyński, poruszył również kwestię pozyskania działki przy szkole w Sabniach, która należy do Nadleśnictwa Sokołów. Obecnie gmina posiada umowę użyczenia, która daje możliwość korzystania z działki, a także jej zagospodarowania. Plac zagospodarowany więc został z przeznaczeniem dla uczniów – w jego obrębie znajduje się alejka edukacyjna, wiata z ławkami, a także siłownia zewnętrzna. Na tym placu, wśród drzew z powodzeniem odbywają się lekcje biologii (lekcja na powietrzu - wiosną marzenie każdego ucznia). Nad przystosowaniem terenu do celów edukacyjnych pracowało wiele osób – samo wykarczowanie krzewów trwało trzy dni. Pomimo takiego wkładu w przystosowanie terenu działka wciąż należy do Nadleśnictwa, pojawiła się więc propozycja pozyskania jej w formie wymiany. Gmina proponuje 90 arów działki na koloniach Kupientyna, tuż przy terenach Nadleśnictwa, za 40 arów działki znajdującej się przy szkole. Jak mówił zastępca wójta, Mirosław Sobieski, samorządowcom zależy na ogrodzeniu placu – w tej chwili jest to teren otwarty, a urządzenia narażone są na zniszczenia. Czy Nadleśnictwo przystanie na transakcję?PJoF


« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

BAZA LUDZI UMARŁYCH

mariusz
2017-06-10 10:13:08
Strona 1/1


Dane kontaktowe