29
2022
2022-12-06

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”


Powyższa myśl przyświecała uroczystości zorganizowanej w piątek 2 grudnia z okazji 60- lecia istnienia placówki oświatowej usytuowanej przy ul. Repkowskiej 3 w Sokołowie Podlaskim. Potwierdzeniem słuszności tych słów było przybycie na Jubileusz licznych gości i atmosfera wydarzenia.

Zgromadzonych powitała Katarzyna Sikorska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Opowiedziała krótko o historii i teraźniejszości szkoły. Przypomniała, że w ciągu 60 lat placówka przechodziła kilkakrotnie zmiany związane z reformami oświaty, była też rozbudowywana. Obecnie w budynku mieszczą się trzy placówki: PSP nr 3, Szkoła Muzyczna I Stopnia oraz oddział zamiejscowy Miejskiego Przedszkola nr 2. Szkoła otwarta jest na potrzeby lokalnej społeczności, a z jej zaplecza korzystają różne instytucje. Mury placówki opuściło ponad 4,5 tysiąca absolwentów, w tym 1830 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2. „Wśród nich znajduje się wielu ludzi znanych i uznanych, ludzi sukcesu, ale przede wszystkim ludzi prawych, którzy służą społeczeństwu i Polsce. Dzisiejszy dzień to wielkie święto tej szkoły. To pomost między starymi i nowymi czasami placówki” - podkreśliła dyrektor.

Jak jubileusz, to gratulacje, życzenia i miłe słowa dla całej społeczności PSP nr 3. Burmistrz Bogusław Karakula wypowiedział je w imieniu władz samorządowych i sokołowian. Dziękował obecnym nauczycielom oraz wszystkim ich poprzednikom i osobom zaangażowanym w działalność za wysokie standardy nauczania i nieustanny rozwój placówki. Joanna Malinowska, dyrektor Biura Senatorskiego senatora Waldemara Kraski, odczytała list gratulacyjny. Były też wystąpienia niektórych spośród licznych gości: Adama Skupa - Dyrektora siedleckiej Delegatury Kuratorium Oświaty, Danuty Zadrożnej – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i wieloletniej polonistki w „Trójce”, Krystyny Matysiak – Prezes Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego i absolwentki, Waldemara Hardeja - przewodniczącego Rady Miasta i absolwenta, dyrektora PSP nr 6 Kazimierza Soszki – byłego dyrektora „Trójki”, dyrektora PSP nr 1 Zofii Steć – absolwentki, przedstawicieli sokołowskich szkół, Rady Rodziców. Odczytane też zostały życzenia od Izabeli Spaltabaka-Yamagata, absolwentki „Trójki”, modelki i aktorki, która od wielu lat mieszka w Kalifornii, a do nauczycieli i uczniów skierowała słowa A. Mickiewicza „Człowiek własną pracą i wysiłkiem do wszystkiego dojść może”. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i absolwentów.

Następnie zebrani obejrzeli prezentację multimedialną o historii placówki. Przy ul. Repkowskiej już przed II wojną światową i podczas niemieckiej okupacji mieściła się szkoła powszechna, która spłonęła na początku wojny. Pierwszego września 1962 r. przy ul. Repkowskiej 3 oddano do użytku nowy budynek szkoły. Pierwszym jej kierownikiem była Władysława Ilczuk, następnym, w latach 1964 – 1970 Stanisław Skład. Placówkę oceniano wtedy jako najnowocześniejszą w Sokołowie. W 1972 roku szkoła przyjęła imię Mikołaja Kopernika. Dyrektorem do 1984 r. był Henryk Sawicki. Lata 80. to dalszy rozkwit placówki, o czym świadczą między innymi zanotowane w kronikach wysokie osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Szkoła słynęła z sukcesów sportowych, szczególnie w czasie kadencji dyrektora Romana Lecyka (1984-1998). Kolejni dyrektorzy to Zofia Mazurek (p.o. IX 1998 – II 1999) i Kazimierz Soszka (1999 – 2004). Od 1 września 1999 roku, w wyniku reformy systemu oświaty w budynku przy Repkowskiej rozpoczęło działalność Publiczne Gimnazjum nr 2, a „Trójka” w 2004 roku przestała istnieć. Dyrektorem PG 2 został Jerzy Ostromecki. Gimnazjum, jak czytamy w okolicznościowym folderze, cieszyło się dobrą opinią wśród uczniów i rodziców. Sławę szkole przyniosły między innymi bezprecedensowe sukcesy koszykarek z klasy sportowej.

W 2008 r. na patrona placówki wybrano Mikołaja Kopernika. W pierwszych latach istnienia gimnazjum została wykonana termomodernizacja budynku, zbudowano halę sportową z zapleczem, a następnie boisko wielofunkcyjne. W 2017 r., w wyniku kolejnej reformy systemu oświaty, gimnazjum uległo likwidacji, a ostatni jego rocznik opuścił mury szkoły w 2019 r. Od 1 września 2019 r. dyrektorem PSP nr 3 jest Katarzyna Sikorska.

Jubileusz uświetnił bardzo różnorodny i bogaty program artystyczny w wykonaniu uczniów, rodziców i… nauczycieli. Był dostojny polonez, pokazy taneczne, piosenki i recytacje. Publiczność nagradzała kolejnych wykonawców w pełni zasłużonymi brawami. Uroczystą atmosferę podkreślała wymowna scenografia. Później był czas na przeglądanie kronik i archiwalnych fotografii oraz wpisy do księgi pamiątkowej Nie zabrakło refleksji oraz wspomnień i na forum publicznym, i w bardziej kameralnym gronie, przy poczęstunku.


J.O.
FOT PSP nr 3 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe