7
2019
2018-04-06

Rozwój szkolnictwa zawodowego


Właśnie ruszył projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza SA. W związku z przystąpieniem Powiatu Sokołowskiego do realizacji projektu 4 kwietnia w Siedlcach odbyło się uroczyste podpisanie umowy z udziałem marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc oraz starosty sokołowskiego Leszka Iwaniuka i wicestarosty Marty Sosnowskiej.

Dla szkół zawodowych Powiatu Sokołowskiego zostanie wydatkowana kwota ponad sześć milionów osiemset tys. zł. Projekt będzie realizowany w latach 2018 - 2023 w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego i Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Dzięki przystąpieniu powiatu do projektu zyskają szkoły, uczniowie i nauczyciele. Uczniowie będą mogli liczyć na staże, praktyki zawodowe, kursy specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Projekt zakłada miedzy innymi przeprowadzenie wśród uczniów kursów specjalistycznych z dziedziny informatyki, obsługi żurawi, spawania elektrycznego, operatora wózków widłowych, kursu prawa jazdy oraz wizyty studyjne u pracodawców. Projektem zostanie objętych łącznie 927 uczniów, w tym z technikum Nr 1 - 424, branżowej szkoły I stopnia - 488 i 15 uczniów ze Szkoły Specjalnej. Pracownie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, w tym: pracownia technologii mechanicznej, mechaniczna, technik wytwarzania, witryn i aplikacji internetowych oraz strzelnica. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z odpowiednimi kwalifikacjami i praktycznymi umiejętnościami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców.

Dla każdej ze szkół zostanie opracowany i wdrożony program innowacji pedagogicznej. Uatrakcyjni on zajęcia i wzbogaci obecne procesy nauczania o nowe, nieszablonowe działania, dzięki którym uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Z kolei działania te przełożą się na zwiększenie szans absolwentów tych szkół na rynku pracy.


 
Info / Fot.: Starostwo Powiatowe 

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Jeszcze tylko 6 miesięcy i te ryjki znikną w niebyt. Najpierw zlikwidowali szkoły zawodowe, a teraz ofermy będą je wskrzeszać. Paszli do gnoju!!!

popo
2018-04-08 13:29:01
Strona 1/1


Dane kontaktowe