17
2020
2019-09-03

Rodzinny dom dziecka już funkcjonuje!


W czwartek 29 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim podpisano umowę na utworzenie rodzinnego domu dziecka. Rodzicami zastępczymi zostali Hanna i Andrzej Stokowscy.

Umowa została przygotowana przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podpisali ją rodzice zastępczy oraz Starosta Sokołowski Elżbieta Sadowska. W uroczystości uczestniczyli również członkowie Zarządu Powiatu: Marek Ratyński, Bogdan Czarnocki i Krzysztof Więsak oraz skarbnik Małgorzata Krawiecka.

Państwo Stokowscy pełnili funkcję niezawodowej rodziny zastępczej od lutego 2015 r., a od 1 kwietnia 2018 r. - zawodowej rodziny zastępczej. Umowa na prowadzenie rodzinnego domu dziecka została zawarta na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Rodzice zastępczy zobowiązali się m.in do zapewnienia całodobowej opieki i wychowania powierzonych dzieci, dostępu do przysługujących im świadczeń zdrowotnych, kształcenia i wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych, rozwoju uzdolnień i zainteresowań, zaspokajania ich potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych. Ponadto nowi rodzice zastępczy zobowiązali się do umożliwiania kontaktu z rodzicami biologicznymi i najbliższą rodziną, a także do udzielania informacji dotyczących ich pochodzenia.

Zarząd Powiatu zobowiązał się do ciągłej współpracy z rodzinnym domem dziecka, PCPR w Sokołowie Podlaskim i ośrodkiem adopcyjnym. Ponadto powiat sokołowski będzie udzielał rodzinie wsparcia finansowego i prawnego.

Aktualnie u Państwa Stokowskich przebywa troje dzieci. Docelowo w rodzinnym domu dziecka może przebywać ich ośmioro.

Starosta Elżbieta Sadowska oraz członkowie Zarządu Powiatu pogratulowali nowym rodzicom i życzyli im sukcesów w pełnieniu przez nich tak odpowiedzialnego zadania. Państwo Stokowscy podziękowali za okazane wsparcie oraz zaprosili do odwiedzin w ich rodzinnym domu dziecka.
KDC 


« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe