43
2019
2012-07-20

RIO unieważnia decyzję radnych


Podczas XV sesji rady powiatu sokołowskiego decyzją głosów 7 do 7 przy dwóch głosach wstrzymujących absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 nie zostało przyznane. Ku zdziwieniu wszystkich obecnych od głosów wstrzymali się radni Tadeusz Mróz i Krzysztof Więsak.

 - Dziękuję tym, którzy głosowali za. Tym, którzy się wstrzymali, myślę że chodziło o coś innego. Niewykonanie budżetu nie miało z tym nic wspólnego. Myślę, że nie zasłużyliśmy na to i jest mi przykro, że podjęliście państwo taką decyzję. Tak czy inaczej, dziękuję tym, którzy byli przychylni Zarządowi – powiedział po głosowaniu starosta.

28 czerwca do Regionalnej Izby Obrachunkowej została złożona uchwała podjęta przez radnych powiatowych. Wraz z nią złożony został protokół z obrad sesji. Kolegium RIO wnikliwie przeanalizowało złożone dokumenty i stwierdziło, że radni nie mieli podstaw do podjęcia takiej decyzji.

„Kolegium analizując tą kwestię dostrzegło sprzeczność między stanowiskami wypracowanymi na Komisjach Rady Powiatu w okresie wcześniejszym w kwestii wykonania budżetu za rok 2011 i sprawozdań z tym związanych, prezentowanymi na sesji absolutoryjnej w postaci pozytywnych opinii o wykonaniu budżetu za rok 2011 i o sprawozdaniach tego dotyczących, a przebiegiem dyskusji w tym temacie, jak też wynikami głosowania uchwał: o zatwierdzeniu sprawozdań i w sprawie absolutorium w dniu 21 czerwca br.. Rada Powiatu nie zatwierdziła sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. mimo, że nie stwierdzono w nich uchybień formalnych. Kolegium RIO doszło więc do przekonania, że Rada Powiatu Sokołowskiego naruszyła art. 270 ust.4 ustawy o finansach publicznych nie wywiązując się z obowiązku nałożonego przez ten przepis. Zatwierdzenie w/w sprawozdań nie przesądza w kwestii absolutorium lecz wskazuje, że informacje i dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym oraz korespondują między sobą, dając właściwy obraz stanu finansów Powiatu i realizacji planów dochodów i wydatków budżetowych, a także przychodów i rozchodów budżetu Powiatu.” – czytamy w uzasadnieniu do wydanej decyzji.

Warto podkreślić również fakt, że decyzja o nieudzielaniu absolutorium staroście była bardzo zaskakująca, ponieważ zmiany wprowadzane w budżecie Powiatu praktycznie jednogłośnie były akceptowane przez radnych na kolejnych sesjach w 2011 r.

Kolegium RIO w Warszawie stwierdziło, że na decyzję radnych znaczący wpływ miały sprawy pozabudżetowe. Przypomnijmy, że podczas XV sesji Rady Powiatu toczyły się dyskusje z przedstawicielami Związków Zawodowych SP ZOZ, oraz przyjęto rezygnację Krzysztofa Lubińskiego ze stanowiska dyrektora sokołowskiego szpitala. Pracownicy szpitala obwiniali wówczas włodarzy powiatu o złą sytuację finansową swojego zakładu pracy

Z pewnością sytuacja finansowa szpitala jest kwestią niezwykle istotną zarówno dla mieszkańców jak i zarządców Powiatu nie powinna jednak mieć wpływu na decyzje w sprawie udzielenia absolutorium.

W uzasadnieniu wydanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową czytamy, że „kolegium RIO w Warszawie doszło do przekonania, że wpływ na końcowe głosowanie Rady w tym temacie miały pozabudżetowe wnioski i stanowiska Radnych, które zgłoszono już w dyskusji na sesji, a zwłaszcza o uwzględnienie w głosowaniu nad absolutorium sprawy oceny całokształtu działalności Zarządu Powiatu jak też rozliczenia Zarządu za złą sytuację finansową SPZOZ-u w Sokołowie Podlaskim. Kwestie te wykraczają jednakże poza kompetencje Rady Powiatu określone w art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym, a także rozszerzają katalog spraw do rozpatrzenia wymieniony w art. 271 ust.1 ustawy o finansach publicznych.”

O tym jak potoczą się dalsze działania Radnych Powiatu Sokołowskiego z pewnością poinformujemy na łamach naszego tygodnika.

 

JF.

 

« wróć | komentarze [18]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Padło w komentarzach jedno ważne dla powiatu nazwisko.Pewnie nie wielu wie,że w roku 1997 powiatu sokołowskiego nie było na mapie kreślonej przez pana Kuleszę,ówczesnego reformatora.To właśnie dzięki Panom Oleszczukowi i Kublikowie mamy powiat.

wiem
2012-08-15 14:25:51

Coś drży.Nie wybrano dyrektorów szkół średnich.Chlewek się wali.

mora
2012-08-11 21:43:15

O czym wy ględzicie. Temat jest podstawowy. Co z organami powiatu?. Starosta dostał sr...,chory jak każdy tracący posadę patałach.Płaci mu podatnik. Kartoflarze się sypią po dymisji guru z Sawic. Jest jedno wielkie zagrożenie dla powiatu i kraju. Stonka ustępuję na pewien czas. Jak przezimuje, na wiosnę wyłazi z okopów i pnie się do góry. Jak tego pasożyta zniszczyć?. kto wie?.

ja nie
2012-08-10 19:05:43

Oj kobietko/pozdro/kobietko.Ten pierwszy Dyrektor DPS Wirów,jak to prawda,że się biskupowi postawił to wart pomnika. A rzecz się działa,jak poprawnie przeczytałaś komentarz pozdr.na początku lat 90 ub.w.Czyli już za rządów Mazowieckiego,w nowej, niepodległej,wolnej Polsce, gdzie kler był siłą przewodnią. Spytałem kilku osób.Znają gościa i potwierdzają jego kompetencje,fachowość i fakty z komentarza.Kropka.

papa
2012-08-08 19:27:31

Ta babunia co tej ostatniej pije, to zapewne aktywistka mocherowa. A ten gościu jk się postawił biskupowi to dobrze, że żyje. Pan Bóg w niebie mu to wynagrodzi.

Edek
2012-08-07 21:27:44

Do tej ostatniej. Kobieto, to były inne czasy. Taki zarządca nie swoim mieniem, ech szkoda gadać czy był spesjalistą. A dzisiaj czy też tak rządzi na swoim? Jak taki spec, to pewnie tak.

pozdro
2012-08-06 21:27:33

To w DPS Wirów jest 2 Dyrektorów?. No proszę tak się w tym kraju oszczędza. Paranoja!!

J.Sz.
2012-08-06 18:20:38

Do wilia.Pracowałam w DPS Wirów wiele lat.W 1990r. powstał DPS Mołożew,a rok później DPS Wirów i 30 ha gospodarstwo pomocnicze. W chlewni było ponad 100 tuczników,DPS miał 2 szklarnie,swoje warzywa,ziemniaki,owoce.Wszystko wyremontowane.Cacko. Twórcą i pierwszym Dyrektorem obu domów był Pan Jerzy Oleszczuk. To był Dyrektor.On zdobywał środki finansowe.Ludzie zarabiali bardzo dobrze. Były premie i nagrody.Aż z chęcią się jechało do pracy. Takich ludzi już się nie spotyka. Jednak Pan Oleszczuk sprzeciwił się biskupowi,/nie chciał oddać klechom obiektów w Wirowie i poległ/.Po nim przeszedł niedorajda jeden,drugi i żona niedawnego ministra. Zlikwidowali DPS Mołożew,gospodarstwo pomocnicze,bo kolesie musieli zarobić.Dziś jest jeden DPS ale za to 2 Dyrektorów.Ludzie biedę klepią,za grosze pracują,premii i nagród brak.Ale są kapelanii.

pozdr.
2012-08-05 15:12:39

Do Ewy. Jakie to były dwie konkursowe istotki,tarły się oj tarły, nie wiadomo,czy szczupaka czy płotki.

kukiki
2012-08-04 19:42:52

Temu od dzieci trzeba pomóc.Facet się natyrał zgodnie z nauką przewodniej siły i nie można go tak zostawić.PSL powinien się złożyć na alimenty. Po 1500 zł. na dziecko sprawę by załatwiło.

Anna L.
2012-08-04 14:09:39

obiektywny. Znam kompetencje tych z RIO. Barany w chlewie to goście w porównaniu z nimi. To był nabór z rozdania chłopków. Co bardziej rozgarniętych zwolniono. Podobne kompetencje mają peesielaki tyrający w skarbówce,urzędach pracy,sądach,administracji itp.

popo
2012-08-04 14:06:52

Dzięki ci o Panie. Już myślący inaczej się kruszą. A co ten w DPS Wirów wyprawia. Daleko ale czas to obejrzeć.

wilia
2012-07-30 11:26:52

Tego drugiego po prawej od czerwonego zwisu dzieci głodują w Kosowie,może radni by się złożyli.

Ewa
2012-07-23 12:45:40

Przepisy prawa mówią o absolutorium za wykonanie budżetu, gdyby radni nie głosowali za zmianami w budżecie, które dotyczyłyby SPZOZ a zarząd samowolnie wydał by takie pieniądze wówczas taka uchwała miałaby rację, bo nastąpiłoby przekroczenie dyscypliny budżetowej. Za niegospodarność wszyscy "wybrańcy-radni" zostaną rozliczeni w wyborach! A co do uchwały w sprawie absolutorium, w tym wypadku również i RIO ma dużo do powiedzenia, odsyłam do lektury ustawy o samorządzie powiatowym. Pracownicy RIO są bardzo obiektywni i tam nie da się nic "załatwić" i jest jak najbardziej przestrzegane prawo!!!

obiektywny
2012-07-21 22:52:15

Do MMM,czyli i w RIO barany z PSL żerują.To jak ten kraj jeszcze funkcjonuje?.

miko
2012-07-21 18:51:26


Dane kontaktowe